Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Cải cách hành chính tại Bạc Liêu : Nhiều việc làm tích cực trong năm 2020

Ngày đăng: 31/03/2020   03:28
Mặc định Cỡ chữ
Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong những tháng đầu năm 2020 được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và nhân dân. Từ đó, các sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh; công tác chỉ đạo điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực ở các sở, ngành, UBND các cấp.
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công TP. Bạc Liêu.

Chuyển biến tích cực

Thời gian qua, công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, công tác tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy hiệu quả trong công việc. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được cấp giấy chứng nhận và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO và duy trì thực hiện ổn định; công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên.

Từ kế hoạch tuyên truyền, thực hiện công tác CCHC năm 2020, kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh... của UBND tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh như: Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thị xã Giá Rai, huyện Phước Long đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2020…

Riêng Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2020 với một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chính sách tinh giản biên chế, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức; số lượng lãnh đạo cấp phó; công tác nhận xét, đánh giá, quản lý hồ sơ và thực hiện kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, mà trọng tâm là công tác CCHC. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý.

Phát huy hiệu quả

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC của tỉnh, các cấp, các ngành đã tích cực phối hợp và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như lồng ghép vào chương trình phổ biến pháp luật tại cơ sở, các cuộc họp dân, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể: Xây dựng trang tin CCHC trên website của tỉnh, trang website của cơ quan, đơn vị; thủ tục hành chính công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, trụ sở khóm, ấp; khu vực tập trung dân cư. Trong quý 1/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ ven biển trực thuộc Sở NN&PTNT trên cơ sở Ban Quản lý Vườn chim tỉnh Bạc Liêu; tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế quản lý. Đồng thời, Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế.

Hiện tại, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện Kế hoạch tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh. Trong đó, các sở, ngành có liên quan thực hiện việc đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh công bố theo quy định./.

Theo: baobaclieu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2030 ở Việt Nam

Ngày đăng 03/06/2020
Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, trong đó có nội dung thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định để chúng ta chủ động nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đồng thời rút ngắn thời gian trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Sự tăng trưởng và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân không thể thiếu vai trò đặc biệt quan trọng của Chính phủ thông qua việc tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với khu vực này.

Đồng Nai ưu tiên tích hợp 65 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 03/06/2020
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020, tỉnh sẽ ưu tiên tích hợp, cung cấp 65 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, số thủ tục được Đồng Nai cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 03.

Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Ngày đăng 03/06/2020
Ngày 29/5/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 195/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng 29/05/2020
TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố triển khai ngay các đợt thanh, kiểm tra thái độ phục vụ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, trong đó trọng tâm năm 2020 là lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Hà Giang: PAR Index - công cụ phản chiếu hoạt động cải cách hành chính

Ngày đăng 27/05/2020
Trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC), PAR Index (Chỉ số CCHC) chính là công cụ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả CCHC hằng năm của các cấp, ngành trong tỉnh. Từ chỉ số này góp phần quan trọng xác định ưu điểm, hạn chế trong thực hiện CCHC nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.