Hà Nội, Ngày 28/05/2020

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai công tác quý II năm 2020

Ngày đăng: 30/03/2020   04:17
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 30/3/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai công tác quý II năm 2020. Đây là một trong những biện pháp của Bộ để phòng tránh lây lan dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm của Bộ có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Trần Anh Tuấn, Trần Thị Hà, Triệu Văn Cường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn; Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh; tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2020 Bộ Nội vụ phải thực hiện 143 nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền (trong đó: 32 văn bản quy phạm pháp luật và 111 văn bản, đề án), theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được đổi mới, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, các đơn vị đã tập trung nguồn lực để hoàn thiện các dự án Luật và xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành các luật mới ban hành. Lãnh đạo Bộ đã làm việc với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để quán triệt, triển khai nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong quý I năm 2020, Bộ Nội vụ không để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ (theo dõi trên Hệ thống quản lý văn bản điện tử của Văn phòng Chính phủ).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành qua Hệ thống quản lý văn bản của Bộ Nội vụ (Voffice) được thực hiện quyết liệt, thông suốt; việc giải quyết các thủ tục hành chính của công dân, tổ chức đúng quy trình, thời hạn theo quy định.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ báo cáo Kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II năm 2020 của Bộ.

Bộ Nội vụ đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 như: thành lập Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác truyền thông về dịch bệnh; trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn tại các vị trí thang máy, sảnh phòng họp, cấp phát khẩu trang miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường vệ sinh công sở theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ một số đơn vị chưa tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, việc tổ chức còn chậm; chất lượng tham mưu của công chức, viên chức chưa cao; một số công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm quy định trong thi hành công vụ; trả lời kiến nghị của cử tri còn để quá hạn; công tác thông tin báo cáo chưa kịp thời; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cuwiong hành chính của một số công chức, viên chức chưa nghiêm túc; dịch bệnh COVID-2019 ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác.

Tại các điểm cầu, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cũng đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Báo cáo công tác quý I và phương hướng triển khai công tác quý II năm 2020 của Bộ Nội vụ.

Điểm cầu trực tuyến tại Tạp chí Tổ chức nhà nước

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; đặc biệt là vừa giữ được an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành rất tốt nhiệm vụ quý I năm 2020. Đối với nhiệm vụ công tác quý II năm 2020, Bộ trưởng yêu cầu: chủ động phòng, chống nhưng không để việc phòng, chóng dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng, hiệu quả kế hoạch công tác; các đơn vị rà soát nhiệm vụ trong năm, chủ động nghiên cứu, đề xuất thay đổi cách làm việc bằng hình thức trực tuyến, không để xảy ra tình trạng tồn đọng công việc, nợ đọng văn bản; lãnh đạo các đơn vị phải đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra công vụ theo đúng kế hoạch năm; tổ chức thanh tra, kiểm tra trong nội bộ, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm; đổi mới phương pháp làm việc của từng cá nhân, đơn vị, người đứng đầu để công việc đạt được hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh tmột số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với đơn vị y tế có thẩm quyền trên địa bàn để chủ động, sẵn sàng và kịp thời triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động trong trường hợp cần thiết.

Tập trung nỗ lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách theo đúng tiến độ. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ xem xét; tập trung xây dựng, hoàn thiện các dự thảo nghị định, nghị quyết, đề án... theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Về công tác tổ chức triển khai thực hiện thể chế, chính sách: chủ động, kịp thời hướng dẫn các địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2020; công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, các tỉnh và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và thi đua, khen thưởng; hoạt động của các tổ chức hội, quỹ..../.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ

Ngày đăng 27/05/2020
Chiều ngày 25/5/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình

Ngày đăng 27/05/2020
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Quyết định số 186/QĐ-TTBNV ngày 24/4/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Công đoàn Bộ Nội vụ chia sẻ khó khăn với nhân dân xã Đồng Phú bị ảnh hưởng xâm nhập mặn

Ngày đăng 25/05/2020
Chiều ngày 22/5/2020, thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Viên chức Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Nội vụ đã đến trao tặng số tiền ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ cho nhân dân xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị ảnh hưởng xâm nhập mặn.

Đảng bộ Bộ Nội vụ: Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày đăng 22/05/2020
Chiều ngày 22/5/2020, tại Trụ sở Bộ, Chi bộ Vụ Pháp chế trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Sinh hoạt chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức công vụ"

Ngày đăng 19/05/2020
Thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), được sự cho phép của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, chiều ngày 19/5/2020, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức công vụ".

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.