Hà Nội, Ngày 28/09/2020

Quảng Ngãi: Các đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2020

Ngày đăng: 25/03/2020   04:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo để thông tin công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì buổi họp báo.

Theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ 01/02/2020, huyện Tây Trà sáp nhập vào huyện Trà Bồng; huyện Đức Phổ trở thành thị xã Đức Phổ và huyện Lý Sơn xóa bỏ đơn vị hành chính cấp xã, chỉ còn đơn vị hành chính cấp huyện. Các đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2020.

Quang cảnh buổi họp báo

Huyện Trà Bồng mới được thành lập trên cơ sở, nhập toàn bộ 339,10 km2 diện tích tự nhiên, 20.168 người của huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng. Sau khi nhập, huyện Trà Bồng có 760,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 53.379 người.

Đồng thời, thành lập xã Sơn Trà trên cơ sở nhập toàn bộ xã Trà Quân và Trà Khê; thành lập xã Hương Trà trên cơ sở nhập toàn bộ xã Trà Nham và Trà Lãnh;hành lập xã Trà Tây trên cơ sở nhập toàn bộ xã Trà Trung và Trà Thọ.

Sau khi sắp xếp, huyện Trà Bồng có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã: Hương Trà, Sơn Trà, Trà Bình, Trà Bùi, Trà Giang, Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Phong, Trà Phú, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Tây, Trà Thanh, Trà Thủy, Trà Xinh và thị trấn Trà Xuân.

Đối với huyện Lý Sơn, giải thể các xã An Bình, An Hải và An Vĩnh thuộc huyện Lý Sơn. Sau khi giải thể các xã, huyện Lý Sơn có 10,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.174 người.

Chính quyền địa phương ở huyện Lý Sơn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật giao cho chính quyền địa phương ở huyện và xã trên phạm vi địa bàn huyện Lý Sơn.

Thành lập thị xã Đức Phổ trên cơ sở toàn bộ 372,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 150.927 người của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thị xã Đức Phổ giáp các huyện Ba Tơ, Mộ Đức, Nghĩa Hành; tỉnh Bình Định và Biển Đông.

Thành lập các phường thuộc thị xã Đức Phổ gồm: Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo huyện Trà Bồng, Lý Sơn và thị xã Đức Phổ cho biết, hiện công tác tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và sắp xếp cán bộ cho đơn vị hành chính mới đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/2020. 

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là đội ngũ cán bộ công chức, tài sản công sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính còn dôi dư khá nhiều. Đây cùng là vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi cho các địa phương và các cơ quan chức năng tại buổi họp báo. 

Liên quan đến vấn đề này, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào cho biết, những vấn đề khó khăn sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện hiện đang được tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực tháo gỡ. Dù sáp nhập các đơn vị hành chính nhưng tất cả các quyền lợi của công dân vẫn được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương chia sẻ và tiếp tục đồng hành các đơn vị hành chính mới nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. /.

Theo: baoquangngai.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 25/09/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh tạo dấu ấn về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Ngày đăng 23/09/2020
Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 23/09/2020
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

Ngày đăng 23/09/2020
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 03/10/2020, từ 07 giờ đến 19 giờ.

Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 23/09/2020
Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng luôn gắn với công tác xây dựng chính quyền địa phương. Ngay từ khi mới được thành lập (ngày 28/8/1945), Bộ Nội vụ đã được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thực hiện xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".