Hà Nội, Ngày 14/08/2020

Đồng Tháp: Chính quyền phục vụ thông qua chỉ số hài lòng của người dân

Ngày đăng: 25/03/2020   03:54
Mặc định Cỡ chữ
Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Những mô hình, cách làm hay nhằm tạo sự gần gũi giữa chính quyền và người dân trên địa bàn ngày càng được phát huy hiệu quả.
Ảnh minh họa: internet

Ngoài ra, Đồng Tháp luôn duy trì, thường xuyên thực hiện khảo sát người dân để biết được sự đánh giá, sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp. Hàng năm, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiến hành khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2020 là năm thứ 7 tỉnh thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, đây là năm cuối giai đoạn cải cách hành chính 2011-2020, từ đó rút ra những kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để tiếp tục cho chương trình cải cách hành chính 10 năm tiếp theo.

Sở Nội vụ đã ban hành phương án và kế hoạch việc đo lường sự hài lòng năm 2020 được tiến hành tại 3 cấp, đối với cấp tỉnh thực hiện tại 19 sở, cơ quan ngang sở, 12 huyện, thị xã, thành phố, 143 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh với 4.910 phiếu điều tra. Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở khảo sát ý kiến đối với việc cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước; cá nhân, tổ chức giao dịch thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan hành chính nhà nước được khảo sát lấy ý kiến đánh giá với 4 tiêu chí là tiếp cận dịch vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị; thái độ của công chức; kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC.

Ngoài các tiêu chí đo lường, phiếu khảo sát còn mở ra các nội dung khác nhằm thu thập thêm thông tin ý kiến của cá nhân, tổ chức và các câu hỏi mở về nguyện vọng, mong muốn của cá nhân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới cần cải thiện những vấn đề gì để việc phục vụ, cung ứng dịch vụ công được tốt hơn. Tùy theo lượng giao dịch TTHC của các cơ quan, địa phương mà có số lượng phiếu điều tra phù hợp, đảm bảo tính đại diện.

Điều tra viên của Sở Nội vụ, Bưu điện trực tiếp gặp cá nhân, tổ chức đã thực hiện TTHC tại các cơ quan, địa phương hoặc tại nhà cá nhân, tổ chức để gửi phiếu khảo sát và thu phiếu về ngay sau khi cá nhân, tổ chức cho ý kiến. Thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 11/2020 cho tất cả nội dung, kết quả sẽ được công bố vào tháng 01/2021./.

Theo: baodongthap.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên

Ngày đăng 14/08/2020
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên là rất quan trọng, là “công việc gốc của Đảng”, phải được tiến hành thường xuyên. Thực hiện tư tưởng đó, Đảng ta luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về tổ chức chính quyền địa phương có thể nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam

Ngày đăng 12/08/2020
Những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tổ chức chính quyền nói chung, tổ chức chính quyền địa phương nói riêng luôn có giá trị lý luận và thực tiễn đối với việc xây dựng, hoàn thiện chính quyền ở Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, những quan điểm đó cần được tiếp tục nghiên cứu để đề xuất vận dụng vào thực tiễn Việt Nam.

Cử tri ủng hộ thành lập thành phố Phú Quốc

Ngày đăng 11/08/2020
Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Lai Châu: Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Ngày đăng 10/08/2020
Thấm nhuần lời dạy của Bác "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", những năm qua, Đảng bộ thành phố Lai Châu triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nghệ An 'loại thẳng' cán bộ, công chức nhũng nhiễu ra khỏi bộ máy

Ngày đăng 10/08/2020
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ ở các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; xử lý nghiêm và loại ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng. Đó là chỉ đạo kiên quyết của tỉnh Nghệ An trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.