Hà Nội, Ngày 28/09/2020

Lào Cai giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng: 25/03/2020   03:32
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, đến nay tỉnh Lào Cai đã phê duyệt danh mục 477 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết. Đến cuối tháng 12/2019, tỉnh đã chuẩn hóa tổng số 2.069 thủ tục hành chính (cấp tỉnh có 1.611 thủ tục, cấp huyện có 313 thủ tục và cấp xã là 145 thủ tục); phê duyệt danh mục 11 thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt hơn 97%, quá hạn chiếm 2,46%. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hướng tới thực hiện “năm tại chỗ”, đó là tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả thủ tục hành chính tại một nơi duy nhất. Thời gian tới, tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống dịch vụ hành chính công để tăng tốc độ xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí; bảo đảm có ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử. Thực hiện rà soát, đăng ký cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho đơn vị và cho những người có thẩm quyền ký ban hành văn bản của đơn vị, bảo đảm 100% đơn vị trực thuộc và những người có thẩm quyền ký ban hành văn bản được cấp và tham gia chữ ký số văn bản điện tử.

Các cơ quan và các đơn vị trực thuộc sử dụng chức năng tạo lập hồ sơ công việc để trình duyệt, trình ký, phục vụ việc ký số, gửi, nhận văn bản điện tử hoàn toàn trên hệ thống; bảo đảm 100% văn bản đi (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) được tạo lập hồ sơ công việc để trình duyệt, trình ký và gửi đi dưới dạng điện tử thông qua hệ thống. Chủ động tuyên truyền, khuyến khích, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã được triển khai thành dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4; tham gia ứng dụng mạng xã hội trong tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính./.

Theo: nhandan.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhất

Ngày đăng 24/09/2020
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính (CCHC), chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những thay đổi vượt bậc trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Đặc biệt, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là gần dân, hiểu dân để phục vụ người dân tốt nhất đã tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC.

An Giang: Tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/09/2020
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 và định hướng đến 2025.

Bình Dương: Thay đổi phong cách phục vụ nhân dân

Ngày đăng 24/09/2020
Từ khi triển khai các mô hình nhỏ gắn với mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức (CBCC) về phong cách phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lâm Đồng: Để ISO thúc đẩy cải cách hành chính

Ngày đăng 17/09/2020
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Lâm Đồng.

Hà Tĩnh: Xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử

Ngày đăng 16/09/2020
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 1650/UBND-KSTT ngày 11/9/2020 về việc xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công (DVC) và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".