Hà Nội, Ngày 26/09/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ họp bàn biện pháp tiếp tục triển khai kế hoạch phòng, chống dịch

Ngày đăng: 16/03/2020   04:32
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 16/3/2020, tại Trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Nội vụ họp, cho ý kiến về kế hoạch tiếp tục phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp.
Toàn thể các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự cuộc họp.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Lê Văn Phương, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ và dự kiến kế hoạch tiếp theo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Lê Văn Phương, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ thời gian qua và dự kiến kế hoạch tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã tổ chức quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động chủ động, tích cực phòng, chống dịch hiệu quả; tuyên truyền, vận động gia đình và người thân bình tĩnh, làm theo đúng những hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19. Công chức, viên chức, người lao động tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế (nếu được yêu cầu); nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe. Các cá nhân hạn chế tiếp xúc chỗ đông người (như dự tiệc cưới, tang lễ,..); đồng thời phải chủ động và tự giác khai báo việc có tiếp xúc đối với đối tượng thuộc nhóm F0, F1, F2. F3..., trường hợp không tự giác khai báo, nếu phát hiện được sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức phun thuốc khử trùng sát khuẩn tại các khu vực công cộng, sảnh, hành lang, cầu thang máy, phòng họp. Trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn tại các thang máy và sảnh trước các phòng họp. Tổ chức kiểm tra thân nhiệt tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến làm việc tại Trụ sở Bộ Nội vụ; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian làm việc tại Trụ sở Bộ phải đeo khẩu trang để phòng, chống lây lan dịch theo quy định của ngành Y tế; đã cấp phát miễn phí hơn 4000 khẩu trang cho công chức, viên chức người lao động trong khối cơ quan Bộ, đã trang bị máy đo thân nhiệt và nước rửa tay theo quy định của ngành Y tế.

Đối với một số công chức, người lao động của Bộ Nội vụ đang thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Văn phòng Bộ đã tham mưu cho Bộ trưởng giao cho người đứng đầu các đơn vị chủ động nhắc nhở các công chức trên nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng để phòng, chống lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; chủ động khai báo với đơn vị công tác, cơ quan y tế và chính quyền địa phương khi có các biểu hiện bất thường.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Quy định và thực hiện nghiêm chỉ đạo, yêu cầu về đón và tiếp khách đến làm việc tại Trụ sở Bộ, cácđơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Bộ Nội vụ không cử công chức tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài do các bộ, ngành, địa phương tổ chức, đặc biệt là tới các nước đang có dịch Covid-19. Trong trường hợp cử đi phải báo cáo danh sách về Văn phòng Bộ để theo dõi. Đối với người đứng đầu đi công tác phải trực tiếp báo cáo xin phép Bộ trưởng trước khi đi, đồng thời báo cho Văn phòng Bộ để tổng hợp, cập nhật báo cáo theo quy định.

Các đơn vị truyền thông của Bộ thực hiện thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định tâm ]ý của công chức, viên chức, người lao động.

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch.

Kết quả, đến nay, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú. Bộ Nội vụ vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp triển khai tại Bộ như sau: 

Một là, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng và lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ;

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp để toàn thể công chức, viên chức, người lao động hiểu biết đầy đủ, nhận thức sâu sắc về công tác phòng, chống dịch;

Ba là, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những công chức, viên chức, người lao động đang tự cách ly tại nhà;

Bốn là, phối hợp với đơn vị y tế có thẩm quyền trên địa bàn để chủ động, sẵn sàng và kịp thời triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động trong trường hợp cần thiết;

Năm là, thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Nguyễn Bá Chiến phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cho biết: công tác phòng, chống dịch tại đơn vị đều rất khẩn trương, nghiêm túc trên tinh thần "chống dịch như chống giặc"; các đơn vị đều đã tổ chức phun thuốc khử trùng sát khuẩn, đeo khẩu trang, trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt; khai báo y tế; hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; triển khai chỉ đạo, điều hành, làm việc và học tập bằng hình thức trực tuyến; các công chức, viên chức liên quan đều đang tự cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế... Các thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ thời gian qua là rất chủ động, kịp thời và đạt hiệu quả tốt; đồng thời cho ý kiến vào kế hoạch triển khai thời gian tới, nêu lên những đề xuất, kiến nghị đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ và của Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa biểu dương các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng, của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị. Đánh giá cao kết quả thực hiện phòng, chống dịch thời gian qua của Bộ, song Thứ trưởng cũng yêu cầu, trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ không được chủ quan, mà cần tiếp tục kiên trì thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện có hiệu quả việc khai báo y tế bắt buộc.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cần tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần Thông báo số 1257/TB-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ cần tiếp tục có biện pháp mạnh mẽ, bình tĩnh, không hoang mang trước đại dịch; đoàn kết, tự tin, trách nhiệm hơn nữa để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19./.

Quang cảnh cuộc họp

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Thông qua Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/09/2020
Sáng ngày 25/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2020
Sáng ngày 22/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/09/2020
Sáng nay, 21/9/2020, Bộ Nội vụ và UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/09/2020
Chiều ngày 17/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950

Ngày đăng 16/09/2020
Thực hiện Hướng dẫn số 150-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020), ngày 14/9/2020, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 222-CV/BCSĐ yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện như sau:

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".