Hà Nội, Ngày 14/08/2020

Nỗ lực khẳng định năng lực, đạo đức

Ngày đăng: 13/03/2020   02:21
Mặc định Cỡ chữ
Để tăng tỷ lệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND, bên cạnh nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong bảo đảm tăng tỷ lệ nữ cấp ủy trong các cơ quan, lãnh đạo ngành, địa phương và nữ đại biểu HĐND; đổi mới cơ cấu nữ đại biểu HĐND… Điều quan trọng hơn cả, bản thân phụ nữ phải khẳng định được năng lực, đạo đức để được giới thiệu ứng cử đại biểu, được trúng cử và thể hiện xứng đáng vai trò, trách nhiệm của mình khi đã tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử.

Từ những thách thức, rào cản, để tăng tỷ lệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND, xin nêu một số vấn đề cần quan tâm và đề xuất một số giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quan điểm, luật pháp, chính sách; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về cán bộ nữ. Các cấp, các ngành phải xác định công tác cán bộ nữ, thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và thường xuyên, cần tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng những nơi có sự biến động về cán bộ nữ và những nơi có tỷ lệ nữ đại biểu HĐND thấp dưới mức quy định.

Lớp tập huấn nâng cao năng lực nữ tiềm năng ứng cử HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng năm 2019.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo bảo đảm tăng tỷ lệ nữ cấp ủy trong các cơ quan, lãnh đạo ngành, địa phương và nữ đại biểu HĐND. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng cần có chương trình, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, coi chỉ tiêu về cán bộ nữ như một chỉ tiêu mang tính “pháp lệnh” cần kiên quyết đạt được. Muốn vậy, cần có sự đổi mới, kiên trì và kiên quyết trong việc tạo nguồn; quan tâm phát hiện các nhân tố tích cực, có triển vọng, có kế hoạch bồi dưỡng và mạnh dạn sắp xếp, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo các cấp (cơ quan đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội...); cấp ủy, chính quyền các cấp cần có cơ chế ràng buộc về tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan, đơn vị, từ đó, tạo nguồn để giới thiệu cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND. Trước mỗi kỳ đại hội, bầu cử, cấp ủy cần bố trí cơ cấu phù hợp, hướng đến các lĩnh vực phụ nữ có ưu thế. Khi cần thiết thì điều chuyển cán bộ nữ là lãnh đạo các ngành, lĩnh vực phù hợp với cơ cấu cấp ủy, HÐND...

Tạo điều kiện thuận lợi cho nữ đại biểu HĐND tham gia hoạt động có chất lượng trong cơ quan dân cử, ngoài cố gắng của nữ đại biểu, sự đồng thuận, ủng hộ của những người thân trong gia đình, còn cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của đồng nghiệp; đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; đặc biệt là sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của cấp ủy, chính quyền từ công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, thử thách, giao nhiệm vụ, tạo môi trường thuận lợi giúp phụ nữ có nhiều cơ hội, điều kiện tốt để cống hiến vào hoạt động chung của địa phương. Bởi quan tâm tới phụ nữ, ủng hộ cho phụ nữ tham gia vào cơ quan dân cử là thiết thực góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì hạnh phúc gia đình và sự phồn vinh của đất nước.

Thứ ba, cần có đổi mới về cơ cấu nữ đại biểu HĐND. Theo đó, không nên cơ cấu nữ đại biểu HĐND gắn với nữ trẻ, ngoài Đảng hay dân tộc, tôn giáo mà nên để cơ cấu này cho nam giới (nam, trẻ, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số), vì nam trẻ có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội hơn nữ giới. Quy định đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số là cần thiết để mang tính đại diện, tuy nhiên không nhất thiết phải gắn với nữ đại biểu HĐND. Việc gắn quá nhiều cơ cấu vào một nữ đại biểu dẫn đến tình trạng người trẻ thì chưa qua đào tạo, ít kinh nghiệm thực tiễn, thiếu các kỹ năng cần thiết của người đại biểu nhân dân; mà kể cả khi có đủ điều kiện thì gánh nặng gia đình, trách nhiệm làm mẹ, nuôi con nhỏ lại rất nặng nề nên chị em rất khó để tham gia các hoạt động xã hội, tham gia đại biểu dân cử ở lứa tuổi này. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng trúng cử cũng như chất lượng của nữ đại biểu HĐND.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của phụ nữ, cán bộ và bình đẳng giới. Đây là giải pháp cần phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì với những hình thức phù hợp nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường các hình thức nêu gương các điển hình của phụ nữ, cán bộ nữ, nhất là những nữ đại biểu ưu tú... Đưa các nội dung giáo dục về giới, bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Thứ năm, bản thân phụ nữ phải chứng minh được năng lực, đạo đức để được giới thiệu ứng cử đại biểu, để được trúng cử và thể hiện xứng đáng vai trò, trách nhiệm của mình khi đã tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử. Trước hết, từng chị em cần nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, vượt qua tâm lý an phận, tự ti và những đặc điểm về giới. Thường xuyên nắm bắt thông tin thời sự, tình hình kinh tế - xã hội chung của địa phương nơi mình ứng cử; đồng thời, rèn luyện kỹ năng, phương pháp trình bày và văn hóa ứng xử, giao tiếp... tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, ấn tượng tốt và tin tưởng đối với cử tri.

Ngoài ra, sau khi được bầu làm đại biểu nhân dân, cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng hoạt động của HĐND cho các đại biểu, trong đó có nữ đại biểu ngay từ khi mới được trúng cử đại biểu HĐND. Trong đó, cần chú trọng tập huấn kỹ năng giám sát; thu thập và xử lý thông tin; kỹ năng tổ chức làm việc với vai trò là người chủ trì trong các cuộc họp, hội thảo, phiên giải trình, chất vấn. Đồng thời, tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, HĐND tổ chức để có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hoạt động của nữ đại biểu HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước và kinh nghiệm của các nữ đại biểu Quốc hội./.

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao

Ngày đăng 16/06/2020
Chiều ngày 16/6/2020, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội dự buổi gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 11/06/2020
Chiều ngày 10/6/2020, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV tổ chức gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội đang dự kỳ họp thứ 9 nhằm trao đổi một số thông tin về tình hình cán bộ nữ hiện nay và cung cấp thông tin về hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tăng cường vai trò của phụ nữ trong tiến trình hòa bình và an ninh

Ngày đăng 08/06/2020
Trong khuôn khổ hoạt động của Viện nghiên cứu ASEAN về Hòa bình và Hòa giải (AIPR), cuộc họp trực tuyến của Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình (AWPR) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến sáng ngày 05/6/2020.

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong cuộc sống

Ngày đăng 12/03/2020
Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Ðảm đang. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Ngày đăng 10/03/2020
Để hoàn thành cùng một nhiệm vụ, cùng khối lượng công việc, trước yêu cầu ngày càng cao của Quốc hội cũng như cử tri, nam giới nỗ lực một thì nữ giới phải nỗ lực gấp nhiều lần mới có thể đảm đương tốt vai trò của mình và được thừa nhận. Khẳng định điều này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà cho rằng, để nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ, trong đó có nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế về bình đẳng giới nhằm tạo cơ sở pháp lý và bộ máy triển khai các biện pháp nâng cao quyền năng cho phụ nữ.