Hà Nội, Ngày 20/06/2021

Nỗ lực khẳng định năng lực, đạo đức

Ngày đăng: 13/03/2020   02:21
Mặc định Cỡ chữ
Để tăng tỷ lệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND, bên cạnh nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong bảo đảm tăng tỷ lệ nữ cấp ủy trong các cơ quan, lãnh đạo ngành, địa phương và nữ đại biểu HĐND; đổi mới cơ cấu nữ đại biểu HĐND… Điều quan trọng hơn cả, bản thân phụ nữ phải khẳng định được năng lực, đạo đức để được giới thiệu ứng cử đại biểu, được trúng cử và thể hiện xứng đáng vai trò, trách nhiệm của mình khi đã tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử.

Từ những thách thức, rào cản, để tăng tỷ lệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND, xin nêu một số vấn đề cần quan tâm và đề xuất một số giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quan điểm, luật pháp, chính sách; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về cán bộ nữ. Các cấp, các ngành phải xác định công tác cán bộ nữ, thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và thường xuyên, cần tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng những nơi có sự biến động về cán bộ nữ và những nơi có tỷ lệ nữ đại biểu HĐND thấp dưới mức quy định.

Lớp tập huấn nâng cao năng lực nữ tiềm năng ứng cử HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng năm 2019.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo bảo đảm tăng tỷ lệ nữ cấp ủy trong các cơ quan, lãnh đạo ngành, địa phương và nữ đại biểu HĐND. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng cần có chương trình, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, coi chỉ tiêu về cán bộ nữ như một chỉ tiêu mang tính “pháp lệnh” cần kiên quyết đạt được. Muốn vậy, cần có sự đổi mới, kiên trì và kiên quyết trong việc tạo nguồn; quan tâm phát hiện các nhân tố tích cực, có triển vọng, có kế hoạch bồi dưỡng và mạnh dạn sắp xếp, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo các cấp (cơ quan đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội...); cấp ủy, chính quyền các cấp cần có cơ chế ràng buộc về tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan, đơn vị, từ đó, tạo nguồn để giới thiệu cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND. Trước mỗi kỳ đại hội, bầu cử, cấp ủy cần bố trí cơ cấu phù hợp, hướng đến các lĩnh vực phụ nữ có ưu thế. Khi cần thiết thì điều chuyển cán bộ nữ là lãnh đạo các ngành, lĩnh vực phù hợp với cơ cấu cấp ủy, HÐND...

Tạo điều kiện thuận lợi cho nữ đại biểu HĐND tham gia hoạt động có chất lượng trong cơ quan dân cử, ngoài cố gắng của nữ đại biểu, sự đồng thuận, ủng hộ của những người thân trong gia đình, còn cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của đồng nghiệp; đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; đặc biệt là sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của cấp ủy, chính quyền từ công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, thử thách, giao nhiệm vụ, tạo môi trường thuận lợi giúp phụ nữ có nhiều cơ hội, điều kiện tốt để cống hiến vào hoạt động chung của địa phương. Bởi quan tâm tới phụ nữ, ủng hộ cho phụ nữ tham gia vào cơ quan dân cử là thiết thực góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì hạnh phúc gia đình và sự phồn vinh của đất nước.

Thứ ba, cần có đổi mới về cơ cấu nữ đại biểu HĐND. Theo đó, không nên cơ cấu nữ đại biểu HĐND gắn với nữ trẻ, ngoài Đảng hay dân tộc, tôn giáo mà nên để cơ cấu này cho nam giới (nam, trẻ, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số), vì nam trẻ có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội hơn nữ giới. Quy định đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số là cần thiết để mang tính đại diện, tuy nhiên không nhất thiết phải gắn với nữ đại biểu HĐND. Việc gắn quá nhiều cơ cấu vào một nữ đại biểu dẫn đến tình trạng người trẻ thì chưa qua đào tạo, ít kinh nghiệm thực tiễn, thiếu các kỹ năng cần thiết của người đại biểu nhân dân; mà kể cả khi có đủ điều kiện thì gánh nặng gia đình, trách nhiệm làm mẹ, nuôi con nhỏ lại rất nặng nề nên chị em rất khó để tham gia các hoạt động xã hội, tham gia đại biểu dân cử ở lứa tuổi này. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng trúng cử cũng như chất lượng của nữ đại biểu HĐND.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của phụ nữ, cán bộ và bình đẳng giới. Đây là giải pháp cần phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì với những hình thức phù hợp nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường các hình thức nêu gương các điển hình của phụ nữ, cán bộ nữ, nhất là những nữ đại biểu ưu tú... Đưa các nội dung giáo dục về giới, bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Thứ năm, bản thân phụ nữ phải chứng minh được năng lực, đạo đức để được giới thiệu ứng cử đại biểu, để được trúng cử và thể hiện xứng đáng vai trò, trách nhiệm của mình khi đã tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử. Trước hết, từng chị em cần nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, vượt qua tâm lý an phận, tự ti và những đặc điểm về giới. Thường xuyên nắm bắt thông tin thời sự, tình hình kinh tế - xã hội chung của địa phương nơi mình ứng cử; đồng thời, rèn luyện kỹ năng, phương pháp trình bày và văn hóa ứng xử, giao tiếp... tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, ấn tượng tốt và tin tưởng đối với cử tri.

Ngoài ra, sau khi được bầu làm đại biểu nhân dân, cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng hoạt động của HĐND cho các đại biểu, trong đó có nữ đại biểu ngay từ khi mới được trúng cử đại biểu HĐND. Trong đó, cần chú trọng tập huấn kỹ năng giám sát; thu thập và xử lý thông tin; kỹ năng tổ chức làm việc với vai trò là người chủ trì trong các cuộc họp, hội thảo, phiên giải trình, chất vấn. Đồng thời, tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, HĐND tổ chức để có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hoạt động của nữ đại biểu HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước và kinh nghiệm của các nữ đại biểu Quốc hội./.

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Giải pháp nâng cao tỉ lệ nữ trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 29/04/2021
Trong thời gian qua, nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định trong thúc đẩy quyền chính trị của phụ nữ thể hiện ở những quy phạm pháp luật tiến bộ và đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia vào tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực chính trị. Đại biểu Quốc hội là nữ đã không ngừng tăng về số lượng và chất lượng; tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao hơn so với trung bình của khu vực châu Á và thế giới.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo

Ngày đăng 06/04/2021
Ngày 02/4/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 482/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo quản lý ở tất cả các cấp hoạch định chính sách từ 2021 đến 2030.

Phấn đấu đến năm 2030 có 75% các cơ quan quản lý nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Ngày đăng 05/01/2021
Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2282/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”.

Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực đối với phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số

Ngày đăng 25/12/2020
Sáng nay 25/12/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Hành động Vì sự Phát triển hòa nhập (IDEA) tổ chức Diễn đàn: “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực đối với phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số trong thực thi Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình”.

Quảng Ninh: 100% Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện tham gia cấp ủy

Ngày đăng 22/12/2020
Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền”.