Hà Nội, Ngày 01/06/2020

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong cuộc sống

Ngày đăng: 12/03/2020   03:32
Mặc định Cỡ chữ
Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Ðảm đang. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ.

Với hơn một nửa dân số, chiếm hơn 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam có mặt trong mọi lĩnh vực, trên mọi địa bàn, chủ động tham gia các hoạt động của đời sống xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Ðồng thời, phụ nữ làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, giữ thiên chức làm mẹ, sinh con, duy trì nòi giống, là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên trong gia đình, cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Do vậy, lực lượng lao động nữ chính là nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt.

Có thể thấy, cùng với những chủ trương, chính sách tốt đối với phụ nữ trong thời gian qua, sức khỏe bà mẹ, trẻ em đã được cải thiện đáng kể, song tỷ lệ phụ nữ có thai thiếu máu, thiếu vi chất dinh dưỡng còn cao. Tình trạng thực phẩm không an toàn đang ảnh hưởng không nhỏ, trước hết đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ, ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Việt Nam là quốc gia sớm hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về phổ cập giáo dục tiểu học, tỷ lệ biết chữ cao nhưng xét tổng thể trình độ học vấn của phụ nữ vẫn thấp, nhất là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi. Trong khi đó, nguồn nhân lực nữ chất lượng cao (đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ khoa học, nữ trí thức, nữ chủ doanh nghiệp...) chiếm tỷ lệ khiêm tốn, chưa khai thác hết tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam. Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, số lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền và các cơ quan bầu cử đều chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn trong giai đoạn tới và thực trạng các vấn đề liên quan phụ nữ và công tác phụ nữ hiện nay, cần tập trung phát triển toàn diện phụ nữ và nguồn nhân lực nữ, đặc biệt là nhân lực nữ chất lượng cao. Ðồng thời quan tâm đến nhóm phụ nữ khó khăn, phụ nữ DTTS, miền núi. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Xây dựng trong toàn xã hội thái độ tôn trọng, tôn vinh, bảo vệ phụ nữ; phong cách ứng xử văn minh, văn hóa đối với phụ nữ; phê phán, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp cần làm tốt hơn nữa việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, phụ nữ. Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, nhất là tại những địa bàn triển khai các chương trình, dự án có tác động lớn đến đời sống nhân dân. Bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Ðảng; kết nối, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ. Chủ động rà soát chính sách, quy định hiện hành và nghiên cứu thực tiễn các vấn đề của phụ nữ, trẻ em gái, bình đẳng giới và gia đình trong bối cảnh hội nhập làm cơ sở đề xuất chính sách về lao động nữ, an sinh xã hội, cán bộ nữ, phát triển tài năng nữ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chính sách cho một số đối tượng đặc thù. Tham gia sơ kết, tổng kết các nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới;...

Phát triển toàn diện phụ nữ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đặc biệt là nguồn nhân lực nữ chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước nói chung, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Theo: nhandan.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nỗ lực khẳng định năng lực, đạo đức

Ngày đăng 13/03/2020
Để tăng tỷ lệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND, bên cạnh nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong bảo đảm tăng tỷ lệ nữ cấp ủy trong các cơ quan, lãnh đạo ngành, địa phương và nữ đại biểu HĐND; đổi mới cơ cấu nữ đại biểu HĐND… Điều quan trọng hơn cả, bản thân phụ nữ phải khẳng định được năng lực, đạo đức để được giới thiệu ứng cử đại biểu, được trúng cử và thể hiện xứng đáng vai trò, trách nhiệm của mình khi đã tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Ngày đăng 10/03/2020
Để hoàn thành cùng một nhiệm vụ, cùng khối lượng công việc, trước yêu cầu ngày càng cao của Quốc hội cũng như cử tri, nam giới nỗ lực một thì nữ giới phải nỗ lực gấp nhiều lần mới có thể đảm đương tốt vai trò của mình và được thừa nhận. Khẳng định điều này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà cho rằng, để nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ, trong đó có nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế về bình đẳng giới nhằm tạo cơ sở pháp lý và bộ máy triển khai các biện pháp nâng cao quyền năng cho phụ nữ.

Cán bộ nữ tài năng không phụ thuộc vào quyền bình đẳng

Ngày đăng 09/03/2020
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân: Phụ nữ hoàn toàn đủ năng lực để làm việc tốt mà không cần phụ thuộc vào quyền bình đẳng, hay sự đảm bảo về số lượng.

Quy hoạch, bồi dưỡng thường xuyên

Ngày đăng 06/03/2020
Để từng bước nâng cao, hướng tới bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nữ cần được tiến hành thường xuyên, dài hạn, chú trọng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn cho cấp cơ sở; cần quy định cụ thể việc bố trí, sắp xếp danh sách bầu cử tại mỗi đơn vị bầu cử, nhằm khắc phục tình trạng bố trí nhiều ứng cử viên nữ trong cùng một danh sách, sắp xếp ứng cử viên nữ cùng danh sách với các ứng cử viên quá chênh về trình độ học vấn, chức vụ…

Việt Nam tích cực thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới

Ngày đăng 05/03/2020
Ngày 04/3/2020, Ban Nữ công - Công đoàn Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Nhóm không chính thức các đại sứ về bình đẳng giới và Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2020.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.