Hà Nội, Ngày 28/09/2020

Cảnh giác với thông tin thổi phồng mặt trái xã hội

Ngày đăng: 20/01/2020   10:18
Mặc định Cỡ chữ
“Thổi phồng mặt trái xã hội” là một biểu hiện của "tự diễn biến", “tự chuyển hóa" được Đảng ta chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm đối với toàn xã hội, trực tiếp là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

“Thổi phồng mặt trái xã hội” là nhận thức lệch lạc, cố tình bỏ quên mặt giá trị của vấn đề, không xem xét sự việc trong tính chỉnh thể với sự đan cài những mặt tích cực và mặt hạn chế của mỗi vấn đề.

Trải qua hơn 30 năm đổi mới, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như hôm nay. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, quá trình đổi mới còn một số hạn chế như: Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh chưa được nhận thức đầy đủ, giải quyết có hiệu quả... Có thể thấy, cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch, trong xã hội đã xuất hiện nhiều luận điệu hạ thấp, phủ nhận sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt gần đây, một bộ phận phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã thường xuyên có những thông tin "thổi phồng mặt trái của xã hội", gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Điển hình nhất là khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì lại có những thông tin trái chiều, làm sai lệch bản chất vấn đề. Ví dụ, giai đoạn 2016-2019, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 1.111 tổ chức đảng và 54.573 đảng viên; riêng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý…, thì trên mạng xã hội lại xuất hiện không ít thông tin phủ nhận mặt tích cực của vấn đề. Đi ngược với mục tiêu công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, những thông tin phủ nhận lại bịa đặt đó là chuyện “đấu đá nội bộ”, tranh quyền, đoạt ghế... Thậm chí, khi một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số vụ tham nhũng bị phát giác, xử lý nghiêm theo pháp luật, được nhân dân đồng tình, hoan nghênh, thì họ lại thổi phồng "như thế là chưa đủ" và lộ rõ bản chất khi kêu gọi phải "thay đổi chế độ"...

Ở cấp độ mỗi cá nhân trong đời sống, chúng ta không khó để nhận ra có những người rất hay than trách cuộc sống, nghi ngờ mọi thứ xung quanh, cho rằng mọi thứ đều xấu xa, tự cảm thấy mình chịu nhiều bất công, từ đó oán trách chế độ xã hội. Dưới sự phát triển của công nghệ truyền thông, nhất là mạng xã hội với nhiều thật - giả lẫn lộn, không ít cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn đời sống xã hội qua lăng kính màu đen. Khi kinh tế phát triển họ nói rằng phát triển không thực chất, phải đánh đổi môi trường, lợi ích vào túi một số ít người. Khi xảy ra một số hành vi bạo lực học đường, họ kết luận cả nền giáo dục là bỏ đi, thất bại và cần phải “cải cách toàn diện”...

Rõ ràng, những luồng thông tin “thổi phổng mặt trái xã hội” đang len lỏi trong đời sống và không thể xem nhẹ. Nếu ai đó để mình rơi tự do trong "mớ thông tin rối ren" đó, rất có thể tự mình đánh gục chính mình, hoang mang không phân định phải trái, dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ trong thời gian ngắn.

Một thực tế hiển nhiên là, ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng luôn tồn tại những hạn chế, yếu kém nhất định, bên cạnh sự tiến bộ, phát triển. Vấn đề là mỗi quốc gia sẽ có sự nhìn nhận, khắc phục những mặt hạn chế đó một cách kịp thời, thấu đáo, toàn diện, quyết liệt, để luôn tạo ra môi trường tốt đẹp cho sự phát triển, tiến bộ, vững bền, tránh bị xuyên tạc, bóp méo, lợi dụng nhằm công kích, phá hoại. 

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta quyết tâm thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Hơn nữa, chúng ta đang quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Đó là dòng thông tin chủ đạo của đời sống không thể phủ nhận. Với ý nghĩa đó, để ngăn chặn tình trạng cố tình "thổi phồng mặt trái của xã hội" cần thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó coi trọng những thông tin về người tốt, việc tốt vốn có rất nhiều trong xã hội, “lấy xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”…, để khẳng định những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, nhất là những thành tựu nhân dân ta đạt được qua hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua đó làm cho những hành động "thổi phồng mặt trái xã hội" trở nên lạc lõng và bị thủ tiêu.

Hai là, nâng cao năng lực hoạch định chính sách phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để xây dựng, phát triển đất nước, tăng cường sự đồng thuận, tránh xảy ra tình trạng "thổi phồng mặt trái xã hội".

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống; cảnh giác, đánh giá đúng thực chất và tác hại của những biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, kịch liệt lên án và phản bác lại những thông tin sai lệch, “bôi đen”, “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”... Ngoài ra, với cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp tay, cổ vũ cho những thông tin sai lệch cần được cấp ủy các cấp, người đứng đầu các đơn vị giáo dục và nếu không thay đổi thì cần xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng, quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Đó chính là cơ sở để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xua tan những thông tin "thổi phồng mặt trái xã hội".

Đất nước đang trên con đường phát triển mạnh mẽ và còn nhiều những mặt trái trong xã hội cần bền bỉ khắc phục. Muốn đất nước phát triển thì mọi người cần bình tĩnh, tỉnh táo để nhìn nhận đúng mọi vấn đề xung quanh, nỗ lực đóng góp sức mình dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; không để bị lợi dụng, kích động, tự mình phá hoại sự ổn định của đất nước, sự bình yên, hạnh phúc của bản thân, gia đình mình./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Phòng, chống “tham nhũng vặt”

Ngày đăng 16/09/2020
Thực hiện dịch vụ công trực tuyến không chỉ góp phần phòng, chống dịch Covid-19, mà còn là một trong những biện pháp để phòng, chống “tham nhũng vặt”. Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp mới đây với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc đẩy mạnh truyền thông về Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nâng cao văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chiến lược

Ngày đăng 07/09/2020
Trong bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định mạnh mẽ: “Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Những tư tưởng chỉ đạo toàn diện, có ý nghĩa chiến lược và tính thực tiễn sâu sắc

Ngày đăng 04/09/2020
Trong những tháng ngày này, tình hình thế giới và trong nước đang có những chuyển động hết sức khẩn trương, phức tạp và khó đoán định.

Tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt cơ bản của Đảng

Ngày đăng 26/08/2020
Tập trung dân chủ đã trở thành nguyên tắc cơ bản phân biệt đảng cộng sản với các đảng chính trị khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi nguyên tắc tập trung dân chủ (có lúc Người gọi là chế độ dân chủ tập trung) là nguyên tắc quan trọng trong xây dựng Đảng. Người coi tập trung và dân chủ phải luôn luôn đi đôi với nhau; dân chủ phải đi đến tập trung và tập trung trên cơ sở dân chủ; tập thể lãnh đạo phải đi đôi với phân công cá nhân phụ trách.

Làm tốt tự phê bình và phê bình để tăng sức mạnh tổ chức Đảng

Ngày đăng 24/08/2020
Tự phê bình và phê bình - không gì khác, nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng trở nên hoàn thiện, mỗi tổ chức Đảng thêm trong sạch, vững mạnh. Bởi lẽ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích: “Đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó; còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ, sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân”.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".