Hà Nội, Ngày 28/09/2020

Gặp mặt cán bộ hưu trí khối cơ quan Bộ Nội vụ nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Ngày đăng: 16/01/2020   04:50
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 16/01/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức buổi gặp mặt thân mật cán bộ hưu trí khối cơ quan Bộ nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi gặp mặt.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tới dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Quang Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; bà Lê Thị Xuân Mỹ, phu nhân cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Ngọc Tường; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên lãnh đạo, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; đại diện Đảng ủy Bộ, Đảng ủy cơ quan Bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Nội vụ.

Buổi gặp mặt là một hoạt động thường niên của Bộ Nội vụ nhằm tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ đã nghỉ hưu; đồng thời, thể hiện sự trân trọng của Lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đi trước cho sự phát triển của Bộ và ngành Nội vụ.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức Bộ Nội vụ qua các thời kỳ đã đến dự buổi gặp mặt thân mật nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý. Báo cáo với các đồng chí cán bộ hưu trí khối cơ quan Bộ những thành tựu đạt được của Bộ Nội vụ trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, năm 2019, với phương châm hành động “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”, toàn ngành Nội vụ đã chủ động, tập trung chỉ đạo, đảm bảo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật:

Một là, xây dựng và trình Quốc hội thông qua 02 dự án Luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Hai là, đã ban hành 14 thông tư theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Ba là, các Sở Nội vụ đã tham mưu UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế. Đến nay, có 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ, năm 2019 Bộ Nội vụ đã tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt 50% cả hai tiêu chí diện tích và dân số. Đến ngày 25/12/2019, Bộ Nội vụ nhận được hồ sơ đề án của 42/45 địa phương, đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề án của 40 địa phương; đã trình Chính phủ thống nhất hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hồ sơ của 21 địa phương; dự kiến sau khi sắp xếp giảm 06/713 đơn vị hành chính cấp huyện và 560/11.160 đơn vị hành chính cấp xã.

Bốn là, năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm so với năm 2015 (khối Chính phủ quản lý) tại 63/63 địa phương giảm 4,26%, tại 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 08/08 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người. 

Năm là, thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng của 14 cơ quan Trung ương và 15 địa phương. Qua tổng hợp báo cáo của 14 cơ quan Trung ương thì có 09 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 30 vị trí và 05 cơ quan đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện (Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Kinh tế Trung ương); qua báo cáo của 15 địa phương thì có 13 địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển với 76 vị trí và 02 địa phương đang triển khai thực hiện (tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Trà Vinh). 

Sáu là, các lĩnh vực khác, như: cải cách hành chính, xây dựng và quản lý cán bộ, công chức, chính quyền địa phương, chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng, tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư lưu trữ; quản lý hội, tổ chức phi chính phủ, thanh tra, pháp chế; công tác thông tin truyền thông và chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ được triển khai có hiệu quả…

Thông báo về công tác nội bộ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết thêm: Trong năm qua, Bộ Nội vụ đã đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ Nội vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt động của Bộ Nội vụ trên môi trường mạng; xây dựng hệ thống quản lý văn bản điện tử tại Bộ Nội vụ để tất cả các văn bản được số hóa và ký số để gửi, nhận và xử lý trên môi trường mạng, trừ các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật, đến nay, 100% văn bản đi, văn bản đến của các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ được trao đổi trên phần mềm điện tử, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao. Kết nối liên thông với hệ thống quản lý văn bản của các cơ quan nhà nước và phần mềm thực hiện nhiệm vụ của Bộ.

Bộ phận một của tại Bộ Nội vụ đi vào hoạt động, là một trong ba cơ quan Trung ương triển khai sớm nhất, tuy nhiên, trong thời gian tới cần phải hoàn thiện hơn nữa, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Năm 2020, Chính phủ xác định phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, theo đó, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”. Bộ Nội vụ đã và đang triển khai xây dựng và năm 2020 thực hiện “Giao ban không giấy tờ” tại Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, để triển khai có hiệu quả quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Vì vậy, đồng thời với các quy định sửa đổi lần này, Bộ Nội vụ đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ nhất trí cho phép sửa đổi các Nghị định liên quan đến lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức. 

Thứ hai, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, có yêu cầu “Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương”. 

Thứ ba, tiếp tục việc thí điểm sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tại các địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên và công tác thanh tra, pháp chế... Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh thực hiện công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia; thực hiện sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, để triển khai có hiệu quả, kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ năm 2020, cần có sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ và sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Bộ, ngành Nội vụ; đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ qua các thời kỳ trong quá trình triển khai các giải pháp, từ đó củng cố và phát huy vị thế, uy tín của Bộ trong xã hội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trân trọng cảm ơn các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức hưu trí của Bộ đã có những đóng góp, cống hiến cho Bộ và Ngành Nội vụ; đồng thời chúc các đồng chí cán bộ hưu trí và gia đình sức khỏe, an vui, hạnh phúc.

Năm 2020, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tin tưởng rằng, với sự ủng hộ, đồng lòng của các thế hệ đi trước và những thế hệ kế tiếp, Bộ Nội vụ cũng như ngành Nội vụ sẽ phát huy tốt truyền thống 75 năm đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đáp ứng được sự mong đợi của Đảng, Chính phủ và Nhân dân. 

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt cho các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung, bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả toàn diện mà Bộ và ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2019; tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, tân Trưởng ban Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi gặp mặt

Cũng tại buổi gặp mặt, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung đã bàn giao lại nhiệm vụ Trưởng ban Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ cho đồng chí Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị triển khai Luật Thanh niên

Ngày đăng 28/09/2020
Sáng ngày 28/9/2020, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên (Hội nghị).

Thông qua Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/09/2020
Sáng ngày 25/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2020
Sáng ngày 22/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/09/2020
Sáng nay, 21/9/2020, Bộ Nội vụ và UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/09/2020
Chiều ngày 17/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".