Hà Nội, Ngày 28/09/2020

Hội thảo khoa học “Cách tiếp cận và phương pháp biên soạn Địa chí Quốc gia Việt Nam lĩnh vực Hành chính”

Ngày đăng: 15/01/2020   04:10
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 15/01/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Cách tiếp cận và phương pháp biên soạn Địa chí Quốc gia Việt Nam lĩnh vực Hành chính”.

TS Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Chủ nhiệm nhiệm vụ "Nghiên cứu và xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam - Tập Hành chính" cùng GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội điều hành Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà sử học, nhà quản lý; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

TS Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, Hội thảo lần này là sự khởi động cho chuỗi các hoạt động của đề tài Quốc chí Việt Nam lĩnh vực Hành chính, là dấu mốc cho hoạt động hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội trong các hoạt động nghiên cứu khoa học. TS. Đặng Xuân Hoan ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các thành viên trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, đồng thời, trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã gửi tham luận đến Hội thảo.

TS Đặng Xuân Hoan cho biết thêm, trong các loại hình nghiên cứu, thể chí là thể loại được sử dụng để ghi chép sự vật, sự việc. Những công trình thể loại chí như Dư địa chí của Nguyễn Trãi, Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ và các tác phẩm thể loại chí cho chúng ta những dữ liệu sinh động, quý giá về cương vực, bờ cõi, về các hoạt động, các sự kiện trong lịch sử dân tộc, cho phép chúng ta hình dung về những thời đại đã qua.

Với mỗi giai đoạn, mỗi thời đại, ghi lại đời sống kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa dường như trách nhiệm của mỗi thế hệ. Xây dựng những cứ liệu lịch sử với một dòng chảy xuyên suốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, chúng ta hiểu rằng, những đứt gãy trong những ghi chép về các sự kiện lịch sử thì để tìm lại quá khứ, thế hệ tương lai luôn phải tìm lại những mảnh ghép rời rạc, nhiều khi không đủ cứ liệu để nhận diện được đầy đủ diện mạo, tầm vóc, ý nghĩa, đời sống, sự vận hành, những gì đã diễn ra trong thực tiễn ở giai đoạn lịch sử đó.

Biên soạn bộ Địa chí Quốc gia nói chung, Địa chí Quốc gia lĩnh vực Hành chính nói riêng trong thời đại ngày nay không chỉ là sự tiếp nối truyên thống của tiền nhân, ghi lại, mô tả lại, xây dựng những thước phim tư liệu bằng ngôn ngữ về những sự việc, sự kiện trong lĩnh vực hành chính mà chính là sự nỗ lực để ghi lại đời sống hành chính trong thời đại sôi động, thời đại đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thời đại mà vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định.

TS Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh, thời điểm hiện tại là thời điểm chín muồi để bức tranh về Địa chí Quốc gia Việt Nam được xây dựng khi diện mạo đất nước với tất cả sự bề thế trên các lĩnh vực đòi hỏi chúng ta cần ghi lại, chụp lại những nét điển hình nhất của thời đại cho thế hệ mai sau. Nhưng sự ghi chép này không chỉ mang nét thể loại chí truyền thống mà cần mang hơi thở của thời đại, có sự tham khảo về cách tiếp cận, cách tư duy về chí cùa các quốc gia trên thế giới. Những điều kiện thuận lợi trong thời đại ngày nay cho phép những ghi chép Địa chí Quốc gia Việt Nam về Hành chính sẽ đầy đủ hơn, toàn diện hơn, có sự sánh với quá khứ, có sự so sánh với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để lý giải cụ thể hơn về những lựa chọn, về các nội dung được thực hiện.

TS Đặng Xuân Hoan mong muốn Hội thảo hôm nay sẽ là diễn đàn rộng mở, là khởi đầu của nghiên cứu Địa chí Quốc gia Việt Nam lĩnh vực Hành chính. Tiền nhân xưa đã dạy: “Hành trình vạn dặm, bắt đầu từ bước đi đầu tiên”, những ý kiến đóng góp tại Hội thảo này sẽ được Ban biên soạn tiếp thu, nghiên cứu, làm rõ hơn những định hướng, cách tiếp cận, phạm vi biên soạn Địa chí Quốc gia Việt Nam lĩnh vực Hành chính để bộ Địa chí này có bản sắc riêng, đặc trưng riêng phản ánh đầy đủ nhất, chính xác nhất, chi tiết nhất và sinh động nhất về Hành chính Việt Nam trong thời đại ngày nay.

GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam” (gọi tắt là Quốc chí).

Theo Quyết định số 2079, Thủ tướng giao Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm Nhiệm vụ là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài Ban chỉ đạo (do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng ban), Hội đồng Khoa học, Ban Chủ nhiệm Dự án là Ban thư ký, Văn phòng Nhiệm vụ, Ban chủ nhiệm các nhiệm vụ thành phần.

Mục tiêu của Nhiệm vụ là: Xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người và văn hoá, xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng sách số và bộ sách in Địa chí Quốc gia Việt Nam.

Trên cơ sở đó, nội dung xây dựng bộ Địa chí Quốc gia sẽ tập trung vào tất cả các lĩnh vực như: Cương vực; địa lý, địa chất và tài nguyên; sinh vật, nông học và môi trường; hệ thống hành chính; nhân chủng, tộc người; hệ thống chính trị; pháp luật; quân sự và quốc phòng; ngoại giao; kinh tế; lịch sử; văn hoá, văn học; tư tưởng, tôn giáo và tín ngưỡng; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y dược; giao thông - vận tải...; và dựa vào quy chuẩn 4 nội dung: Bộ quy chuẩn về nội dung của địa chí; Bộ quy chuẩn về cơ sở dữ liệu; Atlas địa chí; quy chuẩn về địa phương chí.

Thời gian thực hiện Nhiệm vụ trong vòng 5 năm bắt đầu từ năm 2018 đến hết năm 2022.

GS.TS Nguyễn Văn Kim cho biết thêm, sau hơn một năm triển khai gần 30 nhiệm vụ, ngày 05/11/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Hợp đồng và triển khai 07 nhiệm vụ thành phần thuộc Nhiệm vụ “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam” đợt 1.

Về phía cơ quan chủ trì nhiệm vụ là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, đợt 1 có 04/07 nhiệm vụ thực hiện bắt đầu từ tháng 10/2019 gồm:

- Nghiên cứu và xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Ngôn ngữ, chữ viết. Chủ nhiệm: GS.TS Vũ Đức Nghiệu.

- Nghiên cứu và xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Văn học. Chủ nhiệm: PGS.TS Phạm Xuân Thạch.

- Nghiên cứu và xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Truyền thông. Chủ nhiệm: PGS.TS Đặng Thị Thu Hương.

- Nghiên cứu và xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Hành chính. Chủ nhiệm: PGS.TS Đào Thanh Trường; Phó Chủ nhiệm: TS Đặng Xuân Hoan.

Trong năm 2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai một số tập về lĩnh vực Xã hội học, Dân tộc học, Lịch sử...

PGS.TS Đào Thanh Trường, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Nghiên cứu và xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Hành chính báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Đào Thanh Trường, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Nghiên cứu và xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Hành chính cho biết, nội dung Tập Hành chính gồm 04 Quyển:

- Quyển 1: QUỐC GIA. Gồm 3 chương, 61 mục. Trình bày điển chế quốc gia hiện hữu, mang tính bao quát toàn bộ, toàn diện các vấn đề mang tầm quốc gia, dân tộc.

- Quyển 2: CHÍNH SÁCH, BỘ MÁY HÀNH CHÍNH. Gồm 6 chương, hơn 300 mục. Trình bày theo tiêu chí chính sách, chiến lược, đề án, chương trình của nhà nước đối với lĩnh vực hành chính; cải cách hành chính; các sự kiện hành chính; bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương đảm bảo tính đại diện cao.

- Quyển 3: NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH. Gồm 3 chương, gần 200 mục. Trình bày hệ thống các chức quan chức hành chính, các chính sách, chế độ liên quan đối với từng  chức danh.

- Quyển 4: HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH. Gồm 7 chương, gần 500 mục. Tập trung mô tả, sao chụp lại đời sống hành chính một cách sống động nhất; dựa trên tất cả các phương diện, diện mạo của đời sống hành chính đương đại Việt Nam, đảm bảo tính đại diện cao.

PGS.TS Hoàng Mai, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo.

Trình bày tham luận tại Hội thảo, PGS.TS Hoàng Mai, Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng nền hành chính nhà nước bao gồm 04 yếu tố cơ bản: thể chế hành chính nhà nước; bộ máy hành chính nhà nước; tài chính công; nhân sự hành chính nhà nước. Khi các yếu tố này tập hợp lại sẽ có nền hành chính đồng bộ. Đối với thể chế hành chính nhà nước là khung khổ pháp lý đảm bảo tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Hiến pháp, luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật. Đối với bộ máy hành chính nhà nước bao gồm cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đối với nhân sự hành chính nhà nước là những người thực thi công vụ trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, bao gồm cán bộ, công chức. Đối với tài chính công là các nguồn lực vật chất đảm bảo cho nền hành chính nhà nước hoạt động bao gồm: công sở, trang thiết bị máy móc, công cụ làm việc, ngân sách nhà nước...

PGS.TS Nguyễn Mạnh Dũng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Dũng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội định nghĩa Địa chí là loại hình ghi chép một cách tổng hợp mọi mặt của một quốc gia. Đặc trưng nổi bật của thể loại Địa chí là "thuật nhi bất tác", đảm bảo Địa chí là tư liệu nguyên gốc và có giá trị bảo tồn. Quốc chí lĩnh vực Hành chính là thông tin chung nhất tìm hiểu về nền Hành chính một đất nước, là cơ sở quan trọng hoạch định chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ cho các chiến lược phát chiến bền vững quốc gia.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, chia sẻ các nội dung: cách thức triển khai nội dung 04 Quyển; cách thức trình bày nội dung các chương, mục theo quy chuẩn của bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam; cách tiếp cận và phương pháp biên soạn mục mẫu; những vấn đề hành chính Việt Nam hiện nay thể hiện trong Quốc chí...

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị triển khai Luật Thanh niên

Ngày đăng 28/09/2020
Sáng ngày 28/9/2020, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên (Hội nghị).

Thông qua Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/09/2020
Sáng ngày 25/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2020
Sáng ngày 22/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/09/2020
Sáng nay, 21/9/2020, Bộ Nội vụ và UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/09/2020
Chiều ngày 17/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".