Hà Nội, Ngày 06/07/2020

Đảng bộ Văn phòng Bộ Nội vụ: Tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày đăng: 08/01/2020   05:28
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 07/01/2019, tại Trụ sở Bộ, Đảng bộ Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (Hội nghị). Đồng chí Vũ Đăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ; Trần Đức Toàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng; cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ năm 2019 diễn ra chiều ngày 06/01/2020; đồng thời nhấn mạnh: Hội nghị nhằm đánh giá đầy đủ công tác Đảng năm 2019 của Đảng bộ Văn phòng Bộ, qua đó nhìn nhận những điểm còn tồn tại, hạn chế trong việc chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở đó, bước vào năm 2020, Đảng bộ Văn phòng Bộ với khí thế mới, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm mới phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá công tác chính trị - tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phát triển đảng... của Đảng bộ Văn phòng Bộ; đánh giá những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

Đồng chí Lê Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ; sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, Đảng bộ Văn phòng Bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ; luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc. Các đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, cơ bản chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ và Văn phòng Bộ. Ngoài ra, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ cùng Ban Chấp hành các đoàn thể thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, đảng viên, đoàn viên.

Bên cạnh đó, cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ luôn sát sao với công việc, nêu gương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; có nhiều sáng tạo, đổi mới trong sinh hoạt, hoạt động. Các đảng viên phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, chủ động trong việc giải quyết công việc được giao; đã tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế chi tiêu nội bộ…; công chức, đảng viên Văn phòng Bộ đoàn kết, thống nhất, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có trách nhiệm và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Năng lực của một số đảng viên, công chức còn có mặt hạn chế, tham mưu kém hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một bộ phận công chức, người lao động chưa chấp hành các nội quy, quy định của cơ quan Bộ như điều khiển, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy… Tổ chức, bộ máy và đội ngũ công chức quản lý cấp phòng kiện toàn chậm; số lượng công chức chưa được bổ sung kịp thời; năng lực, kinh nghiệm, trình độ của các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Bộ không đồng đều. 

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Văn phòng Bộ tiếp tục tham mưu giúp Bộ trưởng và Bộ Nội vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 và triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp tục thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Văn phòng Bộ; tinh giản biên chế tại Bộ Nội vụ và Văn phòng Bộ… Đảng ủy Văn phòng Bộ và cấp ủy các chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ, đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, của cán bộ, công chức, người lao động thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

Theo đó, các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng và Chi ủy, lãnh đạo các phòng, đội trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác sát thực tế; Đảng ủy, Chi ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng đến từng chi bộ, từng đảng viên; phát huy vai trò của cấp ủy trong việc đổi mới nội dung sinh hoạt; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng lực, sở trường của mỗi đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trước quần chúng; tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và các chi bộ. Rà soát, kịp thời ban hành kế hoạch và hoàn thiện các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; Đảng ủy, cấp ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, vận động đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của mỗi tổ chức. Ban Chấp hành các đoàn thể tích cực tìm giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho đoàn viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã triển khai Hướng dẫn, Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp của Đảng bộ Bộ Nội vụ và đồng chí Phạm Như Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng bộ đã triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội của Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng bộ Văn phòng Bộ; đồng thời bổ sung thêm thông tin hoạt động, cũng như việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ...

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đảng của Đảng bộ Văn phòng Bộ thời gian qua và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tiến Đạo nhấn mạnh, năm 2020 gắn với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước nói chung và của Bộ Nội vụ nói riêng. Vì vậy, để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đảng đã đề ra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đề nghị Đảng bộ Văn phòng Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở phát huy những kết quả tích cực của năm 2019, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; bên cạnh việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần tiếp tục phát huy việc sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, không hình thức, thông qua đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đảng viên trong Đảng bộ để công tác này được thực chất và mang lại kết quả cao. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ mong rằng với tinh thần đoàn kết, sự lãnh đạo sát sao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Bộ, Đảng bộ Văn phòng Bộ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, cũng như các nhiệm vụ do Đảng bộ cấp trên phân công.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã triển khai Quyết định số 01-QĐ/ĐUVP ngày 07/01/2019 về việc tặng Giấy khen cho 02 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" và 12 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ trao Giấy khen cho đại diện 02 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trao Giấy khen của Đảng ủy Văn phòng Bộ cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ, đồng chi Vũ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị mỗi đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chính trị - tư tưởng, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2019. Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ và mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Nội vụ nhằm phát huy những kết quả đạt được, làm tốt các nhiệm vụ được phân công trong năm 2020 và các năm tiếp theo./.

Quang cảnh Hội nghị

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Đảng ủy Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 03/07/2020
Sáng 03/7/2020, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại hội Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 03/07/2020
Ngày 02/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2020
Chiều ngày 01/7/2020, tại Trụ sở Bộ đã diễn ra Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chủ trì Lễ công bố.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2020
Chiều ngày 30/6/2020, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và công bố Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 30/06/2020
Chiều ngày 30/6/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và công bố, trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.