Hà Nội, Ngày 15/08/2020

Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ bản lĩnh chính trị không vững vàng

Ngày đăng: 07/01/2020   04:08
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTU ngày 31/12/2019 về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các nội dung: Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu; tham gia, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới.

Cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng cấp trên để làm cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp.

Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ, thận trọng các nguồn thông tin, báo cáo, phản ảnh về tổ chức đảng, đảng viên; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nếu đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời báo cáo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét theo quy định.

Đối với tổ chức đảng, tập trung kiểm tra những tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, nhất là trong các lĩnh vực quản lý tài chính, dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp, đất đai, tài nguyên khoáng sản, mua sắm tài sản công, công tác tổ chức và cán bộ...; có dấu hiệu vi phạm trong giải quyết tố cáo, khiếu nại hoặc để tồn đọng đơn tố cáo, khiếu nại làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của đảng viên, công dân.

Đối với cán bộ, đảng viên, tập trung kiểm tra cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên; vi phạm về thực hiện kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập; tham nhũng, lãng phí; chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội; vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm.

Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền nhưng có nội dung phức tạp liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp, ủy ban kiểm tra phải chủ động, kịp thời báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp mình thành lập đoàn kiểm tra xem xét, kết luận, đồng thời báo cáo ủy ban kiểm tra cấp trên.

Qua kiểm tra, phải xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Việc xem xét, xử lý phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội đảng bộ các cấp 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở trở lên.

Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm. Ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hướng dẫn này trong đảng bộ; tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ cấp mình theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phản ánh kịp thời về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hướng dẫn thực hiện./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với lời Bác dạy về chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng 13/08/2020
Khi trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt nam, thực hiện đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nêu cao bản lĩnh kiên cường của người chịu trách nhiệm cao nhất của Đảng trước sứ mệnh lịch sử với quốc gia dân tộc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ mới

Ngày đăng 04/08/2020
Việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học… có vai trò vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay.

Tiến hành đúng quy định, hiệu quả quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

Ngày đăng 04/08/2020
Chiều ngày 03/8/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Ngày đăng 04/08/2020
Chiều ngày 03/8/2020, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp Phiên thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị.

25 năm Việt Nam tham gia ASEAN: Chung tay vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng

Ngày đăng 28/07/2020
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài viết “25 năm Việt Nam tham gia ASEAN: Chung tay vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”. Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu với bạn đọc.