Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Đề án 500 trí thức trẻ góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương

Ngày đăng: 30/12/2019   04:08
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và các quyết định của Bộ Nội vụ về triển khai và phân bổ đội viên tham gia Đề án, tỉnh Phú Yên có 30 xã của 6 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án, với tổng số 30 trí thức trẻ được tuyển chọn và bố trí công tác theo 5 chức danh công chức, gồm: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch và Tài chính - Kế toán. Tuy nhiên, đến tháng 6/2019, số lượng đội viên còn lại là 25, bởi có 04 đội viên xin thôi công tác và đã được cấp thẩm quyền cho phép; 01 đội viên không may qua đời do tai nạn giao thông.

Nguồn nhân lực có chất lượng

Đánh giá về Đề án 500 trí thức trẻ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cho biết, việc thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Phú Yên hơn 4 năm qua đã góp phần nâng cao nguồn nhân lực, cải cách hành chính đến cấp xã. Các đội viên tham gia Đề án được giao nhiệm vụ đúng với năng lực và trình độ đào tạo nên đã phát huy tốt những điểm mạnh của mình. Từ tháng 6/2015 đến nay, bên cạnh việc làm quen với công việc mới, các đội viên không ngừng quan sát, học hỏi trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công việc được giao; chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã để tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 4 năm công tác, các đội viên được các phòng, ban chuyên môn của UBND các huyện, xã thuộc phạm vi Đề án đánh giá là có tư tưởng chính trị vững vàng, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo và vận dụng kiến thức vào công việc; các trí thức trẻ tham gia đầy đủ và có hiệu quả vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trong đó, các đội viên được bố trí công tác trong lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường đã tham mưu tích cực cho UBND các xã và bà con nhân dân trong việc xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, hướng dẫn nông dân chọn giống, chăm sóc đồng ruộng; đội viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch tham mưu tốt cho lãnh đạo địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan… Tổng kết công tác hàng năm, đa số đội viên được cấp ủy, chính quyền cơ sở đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 đội viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền và được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn…

Hàng năm, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã đều tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đội viên tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ và các sở, ngành của tỉnh tổ chức. Công tác phát triển Đảng được cấp ủy cơ sở quan tâm. Đến nay, 23/25 đội viên đã được kết nạp vào Đảng; 2 đội viên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đang làm hồ sơ để xét kết nạp Đảng.
 

Trí thức trẻ Nguyễn Xuân Hậu hướng dẫn thủ tục đất đai cho công dân xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa). Ảnh T.Thảo

Những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án

Điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác của xã còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản của cán bộ, công chức cấp xã; điều kiện sinh hoạt chưa đảm bảo (chưa có nhà công vụ, đi lại khó khăn…); một số cán bộ của xã trình độ chuyên môn còn hạn chế nên có phần làm ảnh hưởng đến công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của đội viên.

Hầu hết các đội viên có tuổi đời còn trẻ, mới tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm công tác và không phải là người địa phương, nên trong quá trình triển khai nhiệm vụ chưa nắm bắt được hết tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân do chưa hiểu hết phong tục tập quán, lối sống của người dân địa phương.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, các đội viên vẫn còn gặp một số hạn chế, nhất là kỹ năng về quản lý, điều hành, giao tiếp với người dân địa phương; một số đội viên nắm bắt, triển khai các nghị quyết của cấp ủy, văn bản chỉ đạo, điều hành của chính quyền còn hạn chế…

Đề xuất, kiến nghị

Cũng như nhiều địa phương khác, ngoài việc chủ động xây dựng chính sách ưu tiên trong quá trình tuyển dụng công chức cấp xã đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ khi có chỉ tiêu xét tuyển, thi tuyển công chức, UBND tỉnh Phú Yên đã đề nghị Bộ Nội vụ và các cấp có thẩm quyền xem xét, có chủ trương và hướng dẫn cụ thể về việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi kết thúc Đề án trong bối cảnh các địa phương phải giảm biên chế theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; đồng thời đề nghị giữ nguyên bậc lương hiện hưởng của đội viên Đề án sau khi các đội viên đã được bố trí thành công chức và xét nâng lương trước thời hạn đối với trí thức trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 4 năm trở lên…

Cuối tháng 7/2019, làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Đề án 500 trí thức trẻ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được thực hiện trên phạm vi cả nước, nhằm tăng cường trí thức trẻ có trình độ đại học về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tạo nguồn cán bộ, công chức cho địa phương. Để thực hiện hiệu quả Đề án, ngoài trách nhiệm của Bộ Nội vụ còn có trách nhiệm rất lớn của địa phương trong việc quan tâm, tạo điều kiện sắp xếp, bố trí công việc phù hợp, để không đội viên nào bị bỏ rơi khi Đề án kết thúc./.

Thành Chung

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Quảng Trị về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 26/05/2020
Ngày 20 và 21/5/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án.

Tỉnh Quảng Bình đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ để sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên

Ngày đăng 25/05/2020
Ngày 19/5/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ), Giám đốc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về kết quả triển khai thực hiện Đề án, đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án tại 05 huyện nghèo thuộc tỉnh Quảng Bình (Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa và Lệ Thủy) sau khi Đề án đã kết thúc.

Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi - Kết quả và một số vấn đề đặt ra

Ngày đăng 02/01/2020
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 đến nay đã đi vào giai đoạn cuối trong lộ trình thực hiện. Qua 06 năm thực hiện, ngoài kết quả đạt được theo mục tiêu, Đề án cũng còn một số hạn chế, đặt ra những vấn đề cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét để Đề án thực sự phát huy hiệu quả.

Đề án 500 trí thức trẻ - nhìn lại chặng đường đã qua

Ngày đăng 30/12/2019
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh có 7 đội viên được phân công về công tác ở 2 huyện Vân Đồn và Cô Tô. Nhìn lại chặng đường Đề án đã qua, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở...

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ: Cần sự quan tâm của Trung ương và chính quyền địa phương

Ngày đăng 25/12/2019
Trong hơn 4 năm thực hiện nhiệm vụ, các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ không ngại khó, ngại khổ để đến với đồng bào của các xã nghèo; làm việc, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ.