Hà Nội, Ngày 14/08/2020

Hội thảo quốc tế “Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế”

Ngày đăng: 06/12/2019   03:59
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 06/12/2019, tại Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và Viện Quản trị Chandler (Singapore) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế”.

Hội thảo bao gồm phiên tổng thể và 2 phiên chuyên đề diễn ra cùng ngày.

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; PGS.TS Vũ Minh Khương, Thành viên Hội đồng Cố vấn, Viện Quản trị Chandler (Singapore) điều hành Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có nhiều chuyên gia, nhà khoa học quốc tế đến từ các nước: Pháp, Nga, Thụy Điển, Italia, Úc, Singapore, Malaysia, Campuchia, Nigeria; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý của Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và lan rộng, mang tới nhiều cơ hội và thách thức cho mỗi quốc gia trong chặng đường phát triển tiếp theo. Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam nói chung, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói riêng đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các quốc gia có kinh nghiệm về cải cách hành chính để trao đổi, học hỏi trên nhiều phương diện trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực khu vực công. Việc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và Viện Quản trị Chandler (Singapore) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần này nằm trong nỗ lực chung nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khẳng định: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nền công vụ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản trị nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công vụ để phục vụ công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, hướng tới nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Bá Chiến: đào tạo, bồi dưỡng không chỉ là nhu cầu tự thân của cán bộ, công chức, viên chức nhằm gia tăng sự hiểu biết và phát triển cá nhân; nâng cao được trình độ năng lực; cập nhật đổi mới tư duy, phát huy tính sáng tạo trong vận dụng kiến thức để hoàn thành công vụ được giao mà còn góp phần nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Mục tiêu của đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nền công vụ nhằm xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh hoa trong hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để Hội thảo thành công, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cùng tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ về các vấn đề: 

Một là, quản trị quốc gia với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt những yêu cầu, cơ hội, thách thức gì đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Hai là, các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế.

Ba là, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao trong  xu hướng nền hành chính hội nhập và phục vụ.

Bốn là, kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nền công vụ. 

Ông Jean-Marc Chneider, Giám đốc phụ trách Nhân sự và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hành chính và Công vụ, Bộ Cải cách hành chính, Phân cấp và Công vụ (Cộng hòa Pháp) cho biết, việc hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Pháp trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, công chức sẽ giúp thúc đẩy quan hệ hai nước, đồng thời góp phần tăng trưởng về kinh tế - xã hội của hai nước.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Jean-Marc Chneider, Giám đốc phụ trách Nhân sự và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hành chính và Công vụ, Bộ Cải cách hành chính, Phân cấp và Công vụ (Cộng hòa Pháp) cho rằng việc coi trọng đào tạo nhân lực cho nền công vụ hiện nay sẽ giúp các nước cải cách được bộ máy hành chính, từ đó giải quyết các vấn đề cho người dân. Ở Pháp, công chức có quyền học tập suốt đời, với nhiều khóa đào tạo khác nhau, trong đó có đào tạo theo nhu cầu của công chức, đào tạo để đảm bảo vị trí của cá nhân phụ trách… Bên cạnh đó, Chính phủ Pháp cởi mở trong tuyển dụng những người tài, bất kì ai có tài năng sẽ được tham gia một chương trình tuyển dụng đặc biệt của Pháp.

PGS.TS Vũ Minh Khương - Thành viên Hội đồng Cố vấn, Viện Quản trị Chandler (Singapore), thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, PGS.TS Vũ Minh Khương - Thành viên Hội đồng Cố vấn, Viện Quản trị Chandler (Singapore), Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nêu ra công thức gồm các yếu tố quyết định thành công của nỗ lực cải cách phát triển(R): R=(P*V*C*E)/(L+S). Trong đó: P là áp lực của tình thế và khát vọng của nhân dân; V là tầm nhìn và ý chí của đội ngũ lãnh đạo; C là năng lực của bộ máy quản lý; E là điều kiện khuyến tạo (khách quan và nội tại); L là di sản của cơ chế cũ (tư duy, hệ thống pháp lý, thói quen, tập quán cũ); S là lợi ích nhóm, ích kỷ, tham nhũng. PGS.TS Vũ Minh Khương nhấn mạnh, để nâng cấp R cần một cách tiếp cận chiến lược, toàn diện và vững chắc.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, từ yêu cầu của một nền hành chính kiến tạo phát triển, phục vụ, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng các nội dung sau:

- Về kiến thức: thường xuyên trang bị, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho từng vị trí việc làm, chức danh của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng trang bị, cập nhật kiến thức về pháp luật, ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cơ quan hành chính nhà nước thông minh…

- Về kỹ năng: cán bộ, công chức, viên chức cần tăng cường bồi dưỡng kỹ năng cần có như kỹ năng tư duy chiến lược; kỹ năng hoạch định và thực thi chính sách; kỹ năng đối thoại; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu; kỹ năng hòa giải; kỹ năng giải quyết xung đột; kỹ năng xác định vấn đề, giải quyết vấn đề; kỹ năng giải trình…

- Về thái độ, hành vi: tuân thủ pháp luật; coi trọng dân, mọi hoạt động đều phải xuất phát từ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, lợi ích công và từ thực tiễn.

GS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, cần chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ, công chức hiện nay.

GS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, cần đánh giá những bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức trong tình hình hiện nay, đồng thời nêu rõ, nền hành chính truyền thống, nền hành chính hiện đại đặt ra yêu cầu gì với đội ngũ cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, GS.TS Hoàng Thế Liên nhấn mạnh, cần rà soát phân loại đội ngũ công vụ hiện nay theo ba cấp độ: loại đáp ứng; loại đáp ứng một phần; loại không đáp ứng. Từ đó xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với từng loại đối tượng.

Ông Wu Wei Neng - Giám đốc Điều hành, Viện Quản trị Chandler (Singapore) cho rằng cần tạo môi trường cho các lãnh đạo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ các nội dung như: trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo; đổi mới chương trình, phương pháp, đội ngũ tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng; các điều kiện bảo đảm và kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Phát biểu bế mạc phiên tổng thể, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế đã đóng góp nhiều ý kiến có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn liên quan đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Những ý kiến phát biểu tại Hội thảo chính là cơ sở, luận cứ khoa học quan trọng để Bộ Nội vụ tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng nguồn nhân lực khu vực công có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế ./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp bộ “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”

Ngày đăng 14/08/2020
Chiều ngày 13/8/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp bộ “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” do ThS Ngô Thị Việt Hà, chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm.

Trao các quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 12/08/2020
Chiều ngày 12/8/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ.

Hội thảo khoa học "Phát triển nhân lực hành chính nhà nước"

Ngày đăng 05/08/2020
Sáng ngày 05/8/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nhân lực hành chính nhà nước".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngày đăng 05/08/2020
Sáng ngày 05/8/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Park Noh-Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam để bàn về cơ hội hợp tác, phối hợp giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và đất nước Hàn Quốc trong thời gian tới.

Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí, truyền thông ngành Nội vụ

Ngày đăng 30/07/2020
Trong các ngày 30 và 31/7/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí, truyền thông ngành Nội vụ cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Nội vụ và các cộng tác viên đang công tác tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Lớp bồi dưỡng do Tạp chí Tổ chức nhà nước chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ theo Kế hoạch công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ.