Hà Nội, Ngày 14/08/2020

Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kiên Giang

Ngày đăng: 06/12/2019   02:58
Mặc định Cỡ chữ
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng đổi mới, đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, văn hóa - giáo dục có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể...

Một số kết quả đáng ghi nhận

Xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa, công trình thủy lợi... ngày càng được đầu tư cơ bản, đồng bộ và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triến kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, cùng với những chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, ưu đãi cho phát triến kinh tế tập thế,... góp phần nâng cao hiệu quả phát triến sản xuất, nâng cao giá trị lao động cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể:

- Tiêu chí nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh đều có sự chuyển biến đáng kế, các xã đều đạt từ 09 tiêu chí trở lên (không còn xã dưới 5 tiêu chí). Cơ bản các tiêu chí đều đạt, vượt so với kế hoạch của tỉnh, cao hơn so với mức hoàn thành của cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

- Về hệ thống giao thông nông thôn được tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng, có 100% xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm; đường ấp, liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa. Hệ thống đường nội xã, liên ấp đã hoàn thành cứng hóa, đến nay giao thông nông thôn đạt hơn 81% km đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được nhựa hóa, bê tông hóa (năm 2010 đạt chỉ 26,6%, kế hoạch đến năm 2020 đạt 80%)..., góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, thúc đấy tiêu thụ nông sản, hàng hóa quy mô lớn, đồng thời góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, các địa phương đã vận động được người dân, nhất là những người con xa quê, các mạnh thường quân tài trợ xây dựng, nâng cấp các cây cầu dân sinh bằng bê tông, thay thế “cầu khỉ”, đáp ứng được nhu cầu đi lại thuận lợi và phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản của người dân.

Xây dựng đường giao thông nông thôn và đưa điện lưới về với vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Kiên Giang (Ảnh: K.V)

- Hệ thống thủy lợi cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp và xây mới đã cơ bản hoàn chỉnh và đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triến sản xuất và sinh hoạt của dân cư. Đến nay hệ thống thuỷ lợi cơ bản phục vụ tưới tiêu, kiểm soát lũ, nước mặn xâm nhập và từng bước đáp ứng phục vụ nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp của 02 huyện: Kiên Lương và Giang Thành; xây dựng 117 hệ thống cống trên đê, 2.704 km kênh mương được kiên cố hóa, 609 công trình thủy lợi nội đồng theo quy hoạch đã được cải tạo, nâng cấp và có 1.252 trạm bơm trong đó 240 trạm bơm điện vừa và nhỏ được xây dựng mới. Hệ thống kênh thoát lũ dẫn ngọt vùng Tứ giác Long Xuyên và Tây Sông Hậu, đáp ứng tưới tiêu, ngăn mặn để sản xuất 2 vụ lúa ổn định, có trên 90.000 ha có khả năng sản xuất 3 vụ/năm; hàng năm, các công trình thủy lợi được đầu tư nạo vét, tố chức xây dựng hoàn thành cống, đập, trạm bơm, cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất cho nhân dân.

- Hệ thống điện được đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp, đã có điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt cho vùng lõm, vùng sâu, vùng xa, đảo Phú Quốc, Kiên Hải và xây dựng các trạm phát điện trên các đảo, nâng số xã có điện sinh hoạt đạt 100%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 99,05% đạt so với kế hoạch 2020 (kế hoạch đến năm 2020 đạt 99%).

- Hệ thống giáo dục - đào tạo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây mới, sửa chữa nâng cấp nhiều trường, lớp học. Từng cấp ủy, chính quyền và cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục từng địa phương có chuyển biến trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Việc phát triển trường lớp tại xã nông thôn mới có gắn với quy hoạch phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh. Điện - đường - trường - trạm được phát triển đồng bộ nên đã hỗ trợ lẫn nhau, tạo được bộ mặt nổi bật của nông thôn. Các cơ sở giáo dục đã chủ động đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư ngày một khang trang, sạch đẹp, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu dạy và học.

- Về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở: tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, gắn với phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp một số cơ sở văn hoá như: Nhà thiếu nhi, sân bóng đá, trung tâm văn hoá - thể thao xã, nâng cấp trụ sở ấp - nhà văn hoá ấp, mở rộng hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, lễ hội, đại hội thể dục thể thao các cấp...

- Về phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tỉnh tập trung sản xuất nông nghiệp phát triển gắn với nhiều thành quả đạt được từ thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, công tác ứng dụng, chuyển giao giống mới, kỹ thuật canh tác, quy trình sản xuất thích ứng hơn với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh; các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, được tăng cường áp dụng. Hình thành nhiều cánh đồng lớn trên lúa, vùng nuôi tôm tập trung với quy mô lớn theo phương pháp thâm canh và từng bước bền vững về môi trường sinh thái. Phát triển nhanh hình thức nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh, công nghiệp, nuôi cá lồng bè. Tăng diện tích nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên và tăng năng suất tôm - lúa vùng U Minh Thượng. Từng bước ứng dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt theo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia trong nuôi tôm như: GAP, Global GAP... cây tiêu ổn định và mở rộng diện tích huyện Gò Quao, Giồng Riềng...

- Song song đó, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người dân nông thôn. Hàng năm giải quyết việc làm đều đạt và vượt kế hoạch (từ 35.000-40.000 lao động/năm), tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 là 4,14%, giảm bình quân từ 1-1,5%/năm, riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 2%/năm (đạt kế hoạch đề ra), tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh đến tháng 8/2019 là 88,14% (kế hoạch 2020 đạt trên 85%).

Những kết quả nêu trên đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đến nay đạt 46,2 triệu đồng/người/năm tăng 1,57 lần so với năm 2015 (29,5 triệu đồng), cao hơn vùng ĐBSCL (36,7 triệu đồng) cao hơn của cả nước (35,88 triệu đồng). Thu nhập bình quân khu vực nông thôn cao nhất là huyện Kiên Lương (57 triệu đồng), thấp nhất là Hòn Đất và U Minh Thượng (42,1 triệu đồng).

Những bài học kinh nghiệm

Qua thực tiễn triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, tỉnh Kiên Giang đã đúc kết được một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Thứ nhất, phải có quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực tế cho thấy, những nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền và sự phối hợp công tác tốt của các ban, ngành, đoàn thể liên quan thì nơi đó triển khai xây dựng nông thôn mới được diễn ra liên tục, tính cộng đồng được nâng cao, mang lại hiệu quả.

Thứ hai, phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức trách nhiệm và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quán triệt phương châm người dân vừa là chủ thể vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả trong xây dựng nông thôn mới; phát huy sức mạnh nội lực, nhà nước chỉ hỗ trợ, hướng dẫn, không làm thay.

Thứ ba, phải quan tâm huy động lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án, huy động sức sáng tạo và đóng góp của người dân để xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển sản xuất, văn hóa và cải thiện môi trường; việc gì dễ, sử dụng ít kinh phí thì làm trước để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Thứ tư, chú trọng kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp là một giải pháp quan trọng tạo nên thành công. Chính việc có bộ máy chuyên trách, chuyên nghiệp mạnh dạn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đủ mạnh đã góp phần đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng nông thôn mới./.

Thu Trà

Tin tức cùng chuyên mục

Thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 14/08/2020
Ngày 11/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1218/QĐ-TTg về công nhận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Lạng Sơn: Quyết tâm xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao vượt mục tiêu

Ngày đăng 10/08/2020
Thời gian qua, việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt những kết quả tích cực nhờ sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung sức của nhân dân. Qua đó, dự kiến hết năm 2020, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu có số xã đạt chuẩn NTM nâng cao vượt mục tiêu đề ra.

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020
Ngày 05/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1199/QĐ-TTg công nhận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Huyện Bình Giang (Hải Dương) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 03/08/2020
Ngày 29/7/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1138/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 29/07/2020
Ngày 25/7/2020, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Cam Lộ là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.