Hà Nội, Ngày 01/06/2020

Phú Thọ: Triển khai hiệu quả Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng: 02/12/2019   05:13
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 10 đội viên tham gia về công tác tại huyện Tân Sơn.

10 đội viên xuất sắc được tuyển chọn trong 61 hồ sơ dự tuyển Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Phú Thọ được bố trí về 10 xã khó khăn của huyện Tân Sơn là: Văn Luông, Mỹ Thuận, Thu Ngạc, Thu Cúc, Tân Sơn, Lai Đồng, Minh Đài, Xuân Đài, Kim Thượng và Xuân Sơn. Khi về địa phương, đội viên được bố trí các chức danh theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình công tác, các đội viên đã nhanh chóng tiếp cận được với công việc của công chức cấp xã theo chức danh chuyên môn đảm nhận, từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đội viên có tư tưởng vững vàng, xác định rõ nhiệm vụ, yên tâm công tác. Trong quá trình làm việc tại cơ sở, với trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, tận tình trong công việc, tích cực xuống cơ sở, nhiều đội viên được nhân dân tin tưởng, quý mến, qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với cán bộ, công chức ở cơ sở. Một số đội viên đã phát huy được năng lực, kiến thức chuyên môn, hăng say nhiệt tình trong công tác, trưởng thành nhanh chóng và có những đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của xã.

Với tinh thần cầu thị, ham học hỏi và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các đội viên đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đội viên Nguyễn Thị Ngọc được phân công về công tác tại xã Tân Sơn, giữ chức danh công chức Văn hóa - Xã hội. Ngọc phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin, lao động - việc làm, bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em và quản lý nhà nước về giáo dục và y tế trên địa bàn xã. Trong lĩnh vực văn hóa - thông tin, đội viên đã làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân trong xã; tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước... bằng nhiều hình thức phổ biến đa dạng, phong phú. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, do thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên số lượng cử tri tham gia bầu cử đạt tỉ lệ cao, cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Trong công tác giáo dục, đội viên Ngọc đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học trong việc xã hội hóa các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, vận động đóng góp, ủng hộ để các em học sinh có môi trường và điều kiện học tập tốt hơn. Bên cạnh đó, Ngọc đã tham mưu cho lãnh đạo UBND xã Tân Sơn kiện toàn lại Ban chỉ đạo xã hội học tập, cộng đồng học tập năm 2016, tuyên truyền các chính sách khuyến học, khuyến tài đến toàn thể nhân dân. Qua đó, trên địa bàn xã đã không xảy ra tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, học sinh vi phạm pháp luật. Ngoài ra, đội viên Nguyễn Thị Ngọc đã thực hiện tốt công tác BHYT trẻ em, thực hiện đúng và đủ các thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT và đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn xã.

Đội viên Nguyễn Thúy Hằng được phân công về công tác tại xã Thu Ngạc, giữ chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch. Trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định; bổ sung tủ sách pháp luật của xã nhiều văn bản pháp luật mới và thiết thực, tác động trực tiếp tới đời sống của bà con nhân dân; tham gia vào công tác hòa giải ở cơ sở cùng với Ban hòa giải. Bên cạnh đó, để thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa thủ tục hành chính, Hằng đã tham mưu cho UBND xã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. Về công tác hộ tịch, đội viên Nguyễn Thúy Hằng luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Nhờ đó, phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch đã được áp dụng một cách chính xác, hiệu quả, nhanh chóng. Với thái độ phục vụ nhân dân tận tình, Hằng luôn hướng dẫn cụ thể công việc, trả lời những thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến công tác hộ tịch một cách nhanh chóng, kịp thời, giúp bà con nhân dân giải quyết được công việc thuận lợi và chính xác nhất.

Đội viên Đinh Quang Trung được phân về xã Xuân Đài và đội viên Nguyễn Ngọc Huy về xã Lai Đồng đều đảm nhận chức danh công chức Văn phòng - Thống kê. Tại nơi công tác, các đội viên đã tham mưu giúp UBND xã trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của UBND xã, tổng hợp kết quả cụ thể của từng lĩnh vực chuyên môn; dự thảo văn bản của UBND xã báo cáo cấp trên theo quy định; tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi việc thực hiện chương trình, lịch làm việc; xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Ngoài ra, các đội viên  còn thực hiện việc tiếp đón công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo trình Chủ tịch UBND xã giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

03 đội viên công tác tại các xã Văn Luông, Mỹ Thuận và Kim Thượng giữ chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường đều đã thực hiện tốt việc tham mưu giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong các lĩnh vực về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Các đội viên còn tham gia giải quyết các thủ tục hành chính, hòa giải tranh chấp liên quan tới lĩnh vực được phân công; lập kế hoạch, lên phương án xây dựng các hạnh mục ưu tiên có lợi thế để từng bước xây dựng nông thôn mới bền vững, phù hợp với nhu cầu của địa phương; triển khai hoàn thành các dự án liên quan đến xây dựng nông thôn mới được thực hiện tại địa phương; giám sát về kỹ thuật một số công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã như đường giao thông nông thôn và xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng. Trong nông nghiệp, các đội viên chủ động hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất theo hướng thâm canh tăng nhanh giá trị sản xuất, chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chất lượng về cây, con giống, vấn đề thủy lợi, tìm những mô hình thâm canh tăng vụ đạt kết quả cao để nhân rộng; phát triển cây mũi nhọn có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương.

Một góc xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

03/10 đội viên còn lại được bố trí vào các chức danh công chức Tài chính - Kế toán về công tác tại các xã Minh Đài, Thu Cúc, Xuân Sơn. Các đội viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp xã trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán theo quy định của pháp luật. Xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, đảm bảo tốt kinh phí cho việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý các công trình đầu tư, dự án xây dựng cơ bản, thực hiện quyết toán toàn bộ các công trình hoàn thành tính tới thời điểm cuối năm 2016. Các đội viên đã triển khai thực hiện, hoàn thiện hồ sơ và thanh toán các chương trình, dự án hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đội viên cũng phối hợp với công chức tài chính - kế toán tại xã công tác tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chứng từ chi, để đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định của luật ngân sách.

Nhìn chung, các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ công tác tại huyện Tân Sơn đã có nhiều cố gắng tích cực trong việc tham mưu giúp UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã giao, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Để đạt được những kết quả đó, ngay từ khi triển khai Đề án, các đội viên được cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh thường xuyên động viên tinh thần, quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất; chọn cử tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước; thực hiện các chế độ chính sách đối với đội viên đúng quy định, chú trọng công tác phát triển Đảng đối với đội viên. Trong 10 đội viên, có 2 đội viên là đảng viên trước khi tham gia Đề án, 4 đội viên được kết nạp Đảng sau khi về xã công tác, 3 đội viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 1 đội viên đang theo dõi, giúp đỡ phát triển Đảng.

Ông Vũ Tiến Bắc - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn cho biết: từ nay đến năm 2020, khi Đề án 500 trí thức trẻ kết thúc, huyện sẽ thường xuyên rà soát công tác cán bộ, nếu địa phương nào còn thiếu sẽ ưu tiên sắp xếp bổ sung đội viên vào vị trí công tác chứ không phải đợi đến khi Đề án kết thúc. Huyện Tân Sơn sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em được công tác ổn định ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn Vũ Tiến Bắc mong muốn Sở Nội vụ, UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền sớm ban hành cơ chế đặc biệt đối với các địa phương thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ; đồng thời các huyện khác cùng phối hợp, cộng tác với Tân Sơn tạo việc làm ổn định cho các đội viên như với Dự án 600 Phó Chủ tịch xã./.

Nhật Vy

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Quảng Trị về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 26/05/2020
Ngày 20 và 21/5/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án.

Tỉnh Quảng Bình đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ để sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên

Ngày đăng 25/05/2020
Ngày 19/5/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ), Giám đốc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về kết quả triển khai thực hiện Đề án, đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án tại 05 huyện nghèo thuộc tỉnh Quảng Bình (Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa và Lệ Thủy) sau khi Đề án đã kết thúc.

Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi - Kết quả và một số vấn đề đặt ra

Ngày đăng 02/01/2020
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 đến nay đã đi vào giai đoạn cuối trong lộ trình thực hiện. Qua 06 năm thực hiện, ngoài kết quả đạt được theo mục tiêu, Đề án cũng còn một số hạn chế, đặt ra những vấn đề cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét để Đề án thực sự phát huy hiệu quả.

Đề án 500 trí thức trẻ góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương

Ngày đăng 27/12/2019
Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và các quyết định của Bộ Nội vụ về triển khai và phân bổ đội viên tham gia Đề án, tỉnh Phú Yên có 30 xã của 6 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án, với tổng số 30 trí thức trẻ được tuyển chọn và bố trí công tác theo 5 chức danh công chức, gồm: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch và Tài chính - Kế toán. Tuy nhiên, đến tháng 6/2019, số lượng đội viên còn lại là 25, bởi có 04 đội viên xin thôi công tác và đã được cấp thẩm quyền cho phép; 01 đội viên không may qua đời do tai nạn giao thông.

Đề án 500 trí thức trẻ - nhìn lại chặng đường đã qua

Ngày đăng 30/12/2019
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh có 7 đội viên được phân công về công tác ở 2 huyện Vân Đồn và Cô Tô. Nhìn lại chặng đường Đề án đã qua, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở...

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.