Hà Nội, Ngày 30/05/2020

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”

Ngày đăng: 28/11/2019   11:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 5744/KH-BNV về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

Mục tiêu chung

Đề án nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020:

- Tối thiểu 80% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 của Bộ được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc;

- Tối thiểu 60% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của Bộ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc.

Đến năm 2025:

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 của Bộ được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc;

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của Bộ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc.

Đối tượng

- Nhóm đối tượng 1 gồm: Thứ trưởng trực tiếp theo dõi công tác dân tộc.

- Nhóm đối tượng 2 gồm: Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức danh tương đương.

- Nhóm đối tượng 3 gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc,  trực thuộc Bộ.

- Nhóm đối tượng 4 gồm: Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc.

Kế hoạch thực hiện

TT

Nhóm đối tượng

Giai đoạn 2018-2020

Giai đoạn 2021-2025

Tổng số đến năm 2025

Ghi chú

Số người

Đạt tỷ lệ %

Kinh phí

Số người

Đạt tỷ lệ %

Kinh phí

Số người

Đạt tỷ lệ %

Kinh phí

1

Đối tượng 1

01

100%

Theo quy định

01

100%

Theo quy định

01

100%

Theo quy định

 

2

Đối tượng 2

26

100%

nt

26

100%

nt

26

100%

nt

 

3

Đối tượng 3

08

100%

nt

08

100%

nt

08

100%

nt

 

4

Đối tượng 4

09

100%

nt

09

100%

nt

09

100%

nt

 

 

Tổng số

44

100%

nt

44

100%

nt

44

100%

nt

 

Chương trình, tài liệu hình thức bồi dưỡng

1. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc: Sử dụng tài liệu do Ủy ban Dân tộc ban hành.

2. Hình thức bồi dưỡng kiến thức dân tộc

- Nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc thực hiện lồng ghép với nội dung các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng, an ninh; kiến thức quản lý nhà nước; học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và cung cấp tài liệu tự nghiên cứu.

- Nhóm đối  tượng 3: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc tập trung 05 ngày/năm (6 chuyên đề giảng dạy và 9 chuyên đề tham khảo).

- Nhóm đối tượng 4: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc tập trung 05 ngày/năm (6 chuyên đề giảng dạy và 8 chuyên đề tham khảo)./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Ghi nhận những ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 29/05/2020
Sáng 28/5/2020, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ 13 thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Khi Campuchia gặp khó khăn, Việt Nam luôn giúp đỡ

Ngày đăng 27/05/2020
Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam chân thành cảm ơn Việt Nam luôn hỗ trợ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mỗi khi Campuchia gặp khó khăn, thể hiện rõ nhất qua hỗ trợ to lớn của Nhà nước và nhân dân Việt Nam cho Campuchia khắc phục đại dịch COVID-19 vừa qua.

Nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40%

Ngày đăng 26/05/2020
Sáng ngày 26/5/2020, tại phiên thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, đa số đại biểu đồng ý với việc nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40% nhằm tăng tính chuyên nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Luân chuyển, bố trí cán bộ tốt sẽ phát huy hết khả năng sáng tạo

Ngày đăng 25/05/2020
Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, việc thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ từ địa phương về Trung ương gắn với quy hoạch, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc sẽ tạo được những thay đổi rất tích cực. Khi đó cán bộ được luân chuyển, điều động sẽ phát huy khả năng sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Quốc hội họp trực tuyến là linh hoạt, không cản trở quyền của đại biểu

Ngày đăng 21/05/2020
Quốc hội lần đầu tiên họp trực tuyến tại Kỳ họp thứ 9. Các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là cơ hội ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện sự linh hoạt.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.