Hà Nội, Ngày 14/08/2020

Công tác cán bộ nữ tiếp tục được quan tâm

Ngày đăng: 18/11/2019   02:18
Mặc định Cỡ chữ
Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã trở thành huyện có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, lãnh đạo, quản lý các cấp cao so với mặt bằng chung của tỉnh.

Trong những năm qua, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định luôn quan tâm, đề cao công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng. Những chủ trương, chính sách, chương trình của huyện về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bố trí sử dụng và thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Để công tác cán bộ nữ đạt được hiệu quả, thì công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ là không thể không chú trọng. Đảng bộ huyện và các xã/thị trấn đã tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ đến năm 2020, trong đó có 34 cán bộ nữ được bổ sung vào quy hoạch các chức danh trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; cấp xã,/thị trấn giới thiệu quy hoạch 132 cán bộ nữ vào Ban Chấp hành (đạt 19,6%), 33 cán bộ nữ quy hoạch vào Ban Thường vụ cấp ủy (đạt 16,4%) và 53 cán bộ nữ được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt ở địa phương (đạt gần 10%). Hàng năm, số nữ đảng viên mới được kết nạp chiếm trên 55%...

Quang cảnh buổi đối thoại công tác cán bộ nữ tại huyện Phù Cát.

Từ công tác tạo nguồn, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp trong 2 nhiệm kỳ qua đều tăng so với các nhiệm kỳ trước. Trong đó, cấp huyện có 1 đồng chí nữ là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 1 đồng chí nữ là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đội ngũ nữ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 06 đồng chí, chiếm 15,38% (tăng 4,58% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã là 51 đồng chí, chiếm 23,83% (tăng 7,61% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015). Tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy là 01 đồng chí, chiếm 0,9% và Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã là 11 đồng chí, chiếm 16,4% (tăng 12,41% so với nhiệm kỳ trước). Tỷ lệ nữ là Bí thư Đảng ủy xã/thị trấn có 01 đồng chí (tăng 01 đồng chí so với nhiệm kỳ trước). Tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 23,33% (bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016) và cấp xã/thị trấn 23,2% (tăng 5,87% so với nhiệm kỳ 2011- 2016). Tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chiếm 19,88%. 

Đồng chí Nguyễn Thị Trang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cát Hải (huyện Phù Cát) cho biết, công tác lãnh đạo, quản lý thì các đồng chí lãnh đạo nữ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới. Khi phụ nữ làm lãnh đạo, nhất là tại những vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển như Cát Hải, vẫn còn những tư tưởng, quan niệm chưa thông thoáng, cho rằng phụ nữ có làm việc gì cũng chỉ mức độ, dẫn đến chị em còn gặp khó và chưa được động viên kịp thời.

Tuy nhiên, vượt qua những suy nghĩ, quan niệm đó, chúng tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định mình làm được, làm tốt, hoàn thành nhiệm vụ và bình đẳng như nam giới. Đồng thời, chúng tôi cũng suy nghĩ và dành sự quan tâm đến công tác cán bộ nữ tại địa phương, bằng việc chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị quan tâm, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới, từ đó khuyến khích, động viên, tạo nguồn cán bộ nữ trong các kỳ đại hội, các kỳ bầu cử đạt được tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định.

Theo đồng chí Lê Văn Diêu, Chủ tịch UBND xã Cát Hải (huyện Phù Cát), ở địa phương, ngoài đồng chí nữ Phó Bí thư Đảng ủy xã, còn có các đồng chí cán bộ nữ của các tổ chức, đoàn thể. Hầu hết các cán bộ nữ nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ khi được Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm giao phó, nên không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài trách nhiệm với gia đình, các đồng chí đều sắp xếp hợp lý công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua thời gian giao nhiệm vụ, đánh giá mức độ hoàn thành, trách nhiệm thực hiện, chúng tôi nhận thấy, các cán bộ nữ, nhất là cán bộ chủ chốt, có phương pháp triển khai, cách làm việc và trách nhiệm với công việc rất cao, đã cùng với Ban Thường vụ Đảng bộ xã đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, chung sức cùng đội ngũ cán bộ xã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mặc dù đạt được những kết quả phấn khởi, tuy nhiên, công tác cán bộ nữ của huyện cũng đứng trước một số khó khăn, thách thức. Đó là tỷ lệ cán bộ nữ không ngừng tăng nhưng chưa tương xứng với lực lượng lao động nữ trên địa bàn. Cán bộ nữ chủ chốt chủ yếu là cấp phó của khối Đảng, đoàn thể và khối văn hóa - xã hội. Tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp có xu hướng tăng, nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp. Tiếng nói của phụ nữ so với nam giới còn hạn chế và chưa thực sự đại diện cho lực lượng lao động nữ chiếm số đông trong xã hội. Sự thiếu hụt cán bộ nữ trong một số lĩnh vực quan trọng khiến việc hoạch định chính sách, thực hiện bình đẳng giới trên mọi mặt chưa đạt được kết quả như mong muốn…

Nguyên nhân được xác định là do định kiến giới vẫn còn tồn tại ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, trong gia đình và xã hội; hệ thống chính sách đối với phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng chưa kịp thời và thiếu đồng bộ nên chưa động viên, khuyến khích được phụ nữ phấn đấu tham gia các hoạt động chính trị, xã hội và nắm giữ các vị trí cao trong xã hội; một bộ phận phụ nữ còn tư tưởng an phận, chưa có ý chí phấn đấu vươn lên…

Trước thực tế đó, để nâng cao năng lực và phát huy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống bộ máy Đảng, Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện, thời gian tới, huyện cần tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện giúp phụ nữ phát huy trình độ, năng lực, sở trường của mình, đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Trong đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và Chỉ thị số 26-CT/HU ngày 13/5/2018 về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Phát huy vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện trong thực hiện bình đẳng giới; nâng cao nhận thức về giới của người đứng đầu; tạo bước đột phá trong quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ nữ; biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt về công tác cán bộ nữ…/.

Hoàng Hải

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao

Ngày đăng 16/06/2020
Chiều ngày 16/6/2020, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội dự buổi gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 11/06/2020
Chiều ngày 10/6/2020, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV tổ chức gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội đang dự kỳ họp thứ 9 nhằm trao đổi một số thông tin về tình hình cán bộ nữ hiện nay và cung cấp thông tin về hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tăng cường vai trò của phụ nữ trong tiến trình hòa bình và an ninh

Ngày đăng 08/06/2020
Trong khuôn khổ hoạt động của Viện nghiên cứu ASEAN về Hòa bình và Hòa giải (AIPR), cuộc họp trực tuyến của Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình (AWPR) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến sáng ngày 05/6/2020.

Nỗ lực khẳng định năng lực, đạo đức

Ngày đăng 13/03/2020
Để tăng tỷ lệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND, bên cạnh nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong bảo đảm tăng tỷ lệ nữ cấp ủy trong các cơ quan, lãnh đạo ngành, địa phương và nữ đại biểu HĐND; đổi mới cơ cấu nữ đại biểu HĐND… Điều quan trọng hơn cả, bản thân phụ nữ phải khẳng định được năng lực, đạo đức để được giới thiệu ứng cử đại biểu, được trúng cử và thể hiện xứng đáng vai trò, trách nhiệm của mình khi đã tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử.

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong cuộc sống

Ngày đăng 12/03/2020
Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Ðảm đang. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ.