Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Tỉnh Yên Bái phát huy hiệu quả mô hình Dự án 600 Phó Chủ tịch xã 

Ngày đăng: 09/11/2019   08:41
Mặc định Cỡ chữ
Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tỉnh Yên Bái đã tích cực chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện các đề án, dự án của Trung ương, đặc biệt là việc triển khai, thực hiện Quyết định số 804/QĐ-BNV ngày 23/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã thuộc 62 huyện nghèo (gọi tắt là Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái Đinh Xuân Cường báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 30/10/2019

Theo đó, tỉnh Yên Bái được tăng cường 20 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch UBND 20 xã thuộc các huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn là Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Trong đó, 11 đội viên là Phó Chủ tịch xã phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, 9 đội viên phụ trách lĩnh vực kinh tế - nông, lâm nghiệp. Việc tăng cường trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cho các xã đặc biệt khó khăn của các huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Dự án 600 Phó Chủ tịch xã của tỉnh Yên Bái trong những năm qua, thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, UBND các xã và sự phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn có liên quan, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của từ tỉnh tới cơ sở. Đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, kiểm tra đánh giá, định hướng cho đội viên triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn nghỉ, sinh hoạt, trang thiết bị làm việc cho đội viên. Các chế độ chính sách của đội viên được triển khai thực hiện kịp thời đảm bảo đúng chế độ. Do vậy, đến nay đội viên đã yên tâm công tác.

Sau khi về nhận nhiệm vụ tại xã, hầu hết các đội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Đảng ủy, UBND xã. Các đội viên đều còn trẻ, nhiệt tình, năng động, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, có sức khỏe, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, học hỏi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, không ngại khó khăn gian khổ, tận tâm, tận tụy với công việc, chủ động xuống các thôn, bản tiếp xúc với người dân, tìm hiểu phong tục tập quán, nắm bắt tình hình, bước đầu đề xuất, triển khai một số giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy tinh thần “thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội”.

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, tỉnh Yên Bái rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, tỉnh Yên Bái giao Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Dự án, cũng như hướng dẫn UBND các huyện, các xã, các đội viên trong quá trình triển khai Dự án theo đúng quy định.

Hai là, thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương triển khai Dự án, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng cho các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Dự án tại các xã; nắm bắt kết quả công tác của đội viên; kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đội viên.

Ba là, tổ chức đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành thành nhiệm vụ của đội viên đúng quy trình khách quan; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ vào các vị trí, chức vụ phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, theo năng lực của đội viên.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Một là, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tham mưu thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh quản lý, theo dõi, nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên là cán bộ, công chức, viên chức trưởng thành sau khi kết thúc Dự án.

Hai là, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ, công chức, viên chức là đội viên Dự án theo vị trí công việc được đảm nhiệm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt qua các kênh thông tin, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, động viên các cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thực hiện tốt nhiệm vụ hàng năm.

Ba là, đề nghị Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách thu hút trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; quan tâm nhân rộng triển khai Dự án thí điểm này tới các xã đặc biệt khó khăn còn lại của tỉnh, để kịp thời tăng cường thêm nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, bổ sung vào chức danh lãnh đạo, quản lý các địa phương của tỉnh, đặc biệt là các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn./.

Nhật Vy

Tin tức cùng chuyên mục

Cán bộ nhân sự không công tâm sẽ chọn người kiểu “ngưu tầm ngưu”

Ngày đăng 04/06/2020
Người làm công tác nhân sự không tốt chắc chắn họ sẽ theo kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, để lọt lưới những cán bộ không đạt chuẩn.

Bộ Nội vụ ban hành văn bản quy định về thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

Ngày đăng 04/06/2020
Ngày 03/6/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2759/BNV-VP về thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình.

Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Ngày đăng 03/06/2020
Sáng ngày 03/6/2020, tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Nội vụ và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2030 ở Việt Nam

Ngày đăng 03/06/2020
Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, trong đó có nội dung thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định để chúng ta chủ động nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đồng thời rút ngắn thời gian trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Sự tăng trưởng và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân không thể thiếu vai trò đặc biệt quan trọng của Chính phủ thông qua việc tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với khu vực này.

Đề xuất mới về thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngày đăng 03/06/2020
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (Thông tư số 01) quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tiêu điểm

Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử

“Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.