Hà Nội, Ngày 25/05/2020

Thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

Ngày đăng: 11/10/2019   04:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/10/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, về tuyên truyền thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, nội dung tuyên truyền: Quán triệt, phổ biến chủ trương, những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước được nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời, khẳng định đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thể hiện tính đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống; làm rõ những kết quả tích cực nếu chủ trương này được thực hiện tốt.

Ông Nguyễn Thành Thái (áo xanh) - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Ban công tác mặt trận tổ dân phố 5 (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) tuyên truyền nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Tuyên truyền thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 08/2019-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tuyên truyền về Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó tập trung tuyên truyền về phạm vi, đối tượng áp dụng của Đề án, nguyên tắc, các phương án sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách (ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố)... và tiến độ hoàn thành Đề án.

Khẳng định và làm rõ một số vấn đề như: Việc xây dựng, thực hiện Đề án nhằm tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm tổng kinh phí chi trả, tăng mức thu nhập và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; việc thực hiện sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố được tiến hành từng bước, thận trọng, chặt chẽ theo kế hoạch nhằm ổn định tình hình, hạn chế sự xáo trộn, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của địa phương; thực trạng hiện nay về hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách (ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố), cũng như hiệu quả đạt được và những tác động khi thực hiện Đề án.

Phản ánh quá trình triển khai thực hiện Đề án; tuyên truyền nội dung kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện Đề án. Thông tin công khai minh bạch các phương án sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố cùng với quy định về chế độ, chính sách. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện.

Nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết làm ổn định tình hình khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; có biện pháp đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, kích động nhân dân của kẻ xấu phá hoại hay trục lợi từ việc thực hiện Đề án./.

Theo: hanoi.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh

Ngày đăng 22/05/2020
Những năm qua, lĩnh vực thông tin và truyền thông của TP Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu, góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng là thành phố dẫn đầu cả nước trong 11 năm liên tiếp về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (Vietnam ICT Index), đạt giải thưởng Thành phố thông minh ASOCIO 2019 của Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương và nhiều giải thưởng của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế; góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAPI) của TP Đà Nẵng, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Thành phố và đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Ngày đăng 20/05/2020
Tháng 9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ ở vùng đất miền núi, biên giới, nhiều dân tộc thiểu số ở Lào Cai và căn dặn: “Ra sức bồi dưỡng, giáo dục và cất nhắc cán bộ địa phương, cán bộ dân tộc”. Ghi nhớ lời dạy của Bác, hơn 60 năm qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) ngày càng vững mạnh, coi đó là nhân tố tích cực trong đại đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng 13/05/2020
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn tại Việt Nam, được xem là công cụ đánh giá mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp dựa trên trải nghiệm, đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI là thước đo để xác định mức độ cải cách của từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính quyền, do đó thường xuyên đổi mới phương thức quản lý để góp phần nâng cao chỉ số PAPI của các cơ quan nhà nước là yêu cầu tất yếu khách quan.

Bình Thuận chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Ngày đăng 12/05/2020
Bình Thuận hiện có 477 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), bao gồm 248 đảng bộ cơ sở và 229 chi bộ cơ sở, với hơn 36.600 đảng viên. Những năm qua, các cấp ủy ở Bình Thuận luôn chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó góp phần lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiền Giang: Thước đo PAPI và áp lực cải cách

Ngày đăng 12/05/2020
Lần đầu tiên Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) của Tiền Giang tăng bậc khá cao so với nhiều năm. Kết quả này được công bố vào ngày 28/4/2020 tại Lễ công bố trực tuyến Chỉ số PAPI năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.