Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Đưa phong trào xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên đi vào chiều sâu, có chất lượng tốt hơn

Ngày đăng: 04/10/2019   04:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hoàn thành vượt mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Nhìn lại thời kỳ bước vào xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên có nền tảng thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước, số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 4,85 tiêu chí/xã, có đến gần 45% số xã đạt dưới 5 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 10,94 triệu đồng (cả nước 12 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo cao hơn bình quân chung cả nước (20,57% - cả nước 17,4%); 82% số xã của tỉnh (114/139 xã) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn…

Trong giai đoạn 2011-2015, Thái Nguyên đã có sự chủ động, sáng tạo tìm ra nhiều phương pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực như: hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; hỗ trợ kinh phí cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; giao nhiệm vụ, kêu gọi các đơn vị đỡ đầu, tài trợ trong xây dựng nông thôn mới... Giai đoạn 2016-2020, bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của các bộ, ngành, Thái Nguyên đã chú trọng hơn đến những nội dung xây dựng nông thôn mới có tác động trực tiếp đến cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân (như phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy mô lớn theo hướng an toàn; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"… Đồng thời, Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước đã nghiên cứu, ban hành Bộ tiêu chí về “Xóm nông thôn mới kiểu mẫu” (gồm 9 tiêu chí, 32 chỉ tiêu) và “Hộ gia đình nông thôn mới” (4 nhóm tiêu chí và 18 chỉ tiêu), xác định hạt nhân trong xây dựng nông thôn mới là đơn vị cấp xóm, hộ gia đình với hầu hết các tiêu chí đều hướng đến người dân và người dân đều tự thực hiện được.

Chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp sớm được tỉnh quan tâm, quyết liệt triển khai thực hiện và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực; năng lực, trình độ sản xuất được nâng lên, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt trên 5,01%/năm; chuyển dịch sản xuất theo hướng quy hoạch và hỗ trợ phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với các cây trồng chủ lực của tỉnh: Vùng chè đặc sản Tân Cương - thành phố Thái Nguyên, Trại Cài - huyện Đồng Hỷ, La Bằng - huyện Đại Từ; vùng cây ăn quả Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân - thị xã Phổ Yên; vùng lúa đặc sản nếp Thầu Dầu của huyện Phú Bình, nếp Vải của huyện Phú Lương, gạo Bao Thai của huyện Định Hóa;...; giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích đạt trên 96,2 triệu đồng (2018). Sau hơn 1 năm triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", tỉnh Thái Nguyên hiện có 172 sản phẩm đặc sản địa phương, mang đặc trưng vùng miền, có lợi thế so sánh, có tính độc đáo, có thể trở thành sản phẩm OCOP. Năm 2019, đã đánh giá và cấp Giấy chứng nhận 25 sản phẩm đạt 3 - 4 sao; một số huyện đã bước đầu quan tâm chỉ đạo, hình thành các mô hình nông thôn mới gắn với du lịch sinh thái.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn dưới 6,39% (giảm 14,18% so với năm 2010); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm đạt trên 38,63 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3,5 lần so năm 2010 (10,94 triệu đồng/người/năm); cao hơn 38% so với bình quân khu vực 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 88/139 xã (bao gồm cả 4 xã đã lên phường và thị trấn) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 60,43%; bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã; có 02 đơn vị cấp huyện là thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Hội đồng thẩm định Trung ương đã hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thị xã Phổ Yên. Như vậy, tỉnh Thái Nguyên không chỉ hoàn thành vượt mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao mà còn là địa phương có thành tích cao nhất trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà (thứ ba từ trái sang) tham dự Hội nghị. 

Khơi dậy, phát huy nội lực

Đánh giá tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 cho rằng, tỉnh Thái Nguyên đã biết khơi dậy, phát huy được nội lực của mọi tầng lớp nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; có những cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả. Giai đoạn 2016 - 2020, Thái Nguyên đã tập trung phát triển các vấn đề cốt lõi của nông thôn mới là phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Theo đó, tỉnh đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hoá nông sản (chè, rau, củ, quả,…), ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng cần tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tam nông”, coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược, nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt, người nông dân là chủ thể. Đây là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, luôn cập nhật và thực hiện theo chuẩn mới, đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp, phục vụ sự phát triển nông thôn của tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh học tập, áp dụng sáng tạo mô hình, cách làm hay của các địa phương khác để phong trào đi vào chiều sâu và có chất lượng tốt hơn. Xây dựng quy hoạch phù hợp với việc sắp xếp lại địa giới hành chính, xây dựng nông thôn mới phải gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông thôn kết nối với đô thị. Chú trọng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, nhất là xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với bảo quản, chế biến sản phẩm; đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường; bảo tồn, phục dựng và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa thời đại; phát huy lợi thế phát triển của các khu kinh tế trọng điểm để hỗ trợ phát triển cho vùng nông thôn. Xây dựng nông thôn mới bền vững, tạo điều kiện và động lực cho người dân nâng cao hơn nữa vị thế của mình, thực sự là chủ thể và hưởng lợi các thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cả hệ thống chính trị vào cuộc; ưu tiên nguồn lực cho nông thôn mới “phát triển công nghiệp để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn”; nhanh chóng phát triển các sản phẩm đặc sản, truyền thống, thế mạnh của địa phương theo Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" gắn với xây dựng thương hiệu, không những phục vụ tiêu dùng trong tỉnh, trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới. Cùng với đó, tỉnh ưu tiên quan tâm bố trí nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng ATK, căn cứ cách mạng.

Với những thành tích trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, 99 tập thể và 57 cá nhân đã được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng cờ thi đua và bằng khen. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ và Huân chương Lao động hạng Ba tặng Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Khắc Lâm./.

Thanh Vân

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Long An có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 01/06/2020
Ngày 31/5/2020, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Long An.

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 04/05/2020
Ngày 28/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 16/04/2020
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày đăng 15/04/2020
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa thống nhất Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025.

Thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 14/04/2020
Ngày 13/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 512/QĐ-TTg công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Tiêu điểm

Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử

“Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.