Hà Nội, Ngày 28/05/2020

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Gắn sắp xếp với tinh giản biên chế

Ngày đăng: 02/10/2019   03:24
Mặc định Cỡ chữ
Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được Bộ Nội vụ thẩm định, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm được 07/152 đơn vị, còn 145 xã.
Sau khi sáp nhập 2 xã Hương Giang và Hương Hòa thành xã Hương Xuân, trụ sở chính được sử dụng sẽ là trụ sở UBND xã Hương Giang

Người dân đồng tình

Cuối tháng 9/2019, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo Đề án, toàn tỉnh có 9 ĐVHC cấp huyện (6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố), trong đó có 2 đơn vị chưa đạt 50% diện tích tự nhiên (thành phố Huế và huyện Quảng Điền), 1 đơn vị chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số (Nam Đông); không có ĐVHC cấp huyện nào không đủ 2 tiêu chí nói trên nên giai đoạn 2019- 2021 không có ĐVHC cấp huyện nào phải sắp xếp.

Đối với ĐVHC cấp xã, toàn tỉnh có 152 đơn vị (105 xã; 39 phường và 8 thị trấn), trong đó, số ĐVHC chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên là 44 đơn vị (23 xã; 20 phường và 1 thị trấn); số ĐVHC chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số là 29 xã; số ĐVHC có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% thuộc diện phải sắp xếp là 7 xã.

Theo đề án, Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện sắp xếp 7 ĐVHC cấp xã tại 5 huyện, thị xã. Trong đó, thị xã Hương Trà sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính (ĐGHC) xã Hồng Tiến và xã Bình Điền thành xã Bình Tiến. Huyện Phú Lộc sẽ nhập toàn bộ xã Vinh Hải và xã Vinh Giang thành xã Giang Hải. Huyện A Lưới sẽ nhập toàn bộ ĐGHC xã A Đớt và xã Hương Lâm thành xã Lâm Đớt; xã Hồng Quảng và xã Nhâm thành xã Quảng Nhâm; xã Bắc Sơn và xã Hồng Trung thành xã Trung Sơn. Huyện Nam Đông sẽ nhập toàn bộ ĐGHC xã Hương Giang và xã Hương Hòa thành xã Hương Xuân. Huyện Phú Vang sẽ nhập toàn bộ ĐGHC xã Vinh Phú và xã Vinh Thái thành xã Phú Gia.

Nhân dân tại các xã nằm trong diện sắp xếp sau khi được phổ biến, tuyên truyền đều đồng tình ủng hộ, từ đó kết quả lấy phiếu ý kiến cử tri cho chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn đều đạt kết quả. Bởi họ hiểu rằng, sắp xếp lại các ĐVHC cấp xã nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) cấp xã, cung cấp dịch vụ công cho người dân và thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương được tốt hơn.

Dừng việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu các chức vụ lãnh đạo

Về phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ CBCC, những người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp, ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ thông tin, tỉnh sẽ xác định số lượng CBCC dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế. Việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng CBCC dôi dư phải có phương án và lộ trình hợp lý.

Theo đó, chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý và CBCC, viên chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, các cơ quan, đơn vị sẽ đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho CBCC, viên chức, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Đồng thời, quyết định danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ CBCC, viên chức và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương. Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông thông tin thêm, chậm nhất đến cuối năm 2021 thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng CBCC của ĐVHC mới bảo đảm đúng theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã theo đúng quy định.

“Vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy phải linh hoạt nhưng đồng thời phải có nguyên tắc. Khi nhập vào, số lượng cấp phó và số lượng CBCC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ dôi dư so với quy định hiện nay, nhưng lộ trình trong thời hạn 60 tháng phải bảo đảm quay lại theo đúng quy định. Trước mắt, tạm dừng việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu các chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị mới trừ trường hợp các đơn vị nào thiếu”- ông Bạch Chơn Đông khẳng định.

Xác định số lượng CBCC dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế; việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng CBCC dôi dư phải có phương án và lộ trình hợp lý. Tại 14 xã thuộc diện sắp xếp hiện có 307 CBCC và 220 người hoạt động không chuyên trách. Sau khi sắp xếp, dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã là 159 CBCC và 128 người hoạt động không chuyên trách./.

Theo: baothuathienhue.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chính phủ xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại 2 khu vực

Ngày đăng 27/05/2020
Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Chính phủ xác định địa giới hành chính của 2 địa phương do lịch sử để lại

Ngày đăng 27/05/2020
Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa tại khu vực Vạn Mai do lịch sử để lại.

Bạc Liêu: Để nền hành chính thật sự gần dân

Ngày đăng 26/05/2020
Cải cách hành chính (CCHC) trước hết là để tạo sự hài lòng của người dân. Đó cũng là thước đo hiệu quả nhất trong việc đánh giá chính quyền có thật sự cải cách hay không. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói rất nhiều về một Chính phủ kiến tạo, chủ động và sáng tạo, đặc biệt là tránh tình trạng nhũng nhiễu dân, nói không với kiểu hành chính cứng nhắc, xa rời thực tiễn.

Hưng Yên phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện

Ngày đăng 26/05/2020
Hưng Yên đoàn kết, nỗ lực với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khai thác tiềm năng, lợi thế, có giải pháp đột phá để tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng 25/05/2020
Đó là chủ đề cuộc Hội thảo diễn ra sáng ngày 23/5/2020, tại thành phố Cần Thơ, do Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW của Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.