Hà Nội, Ngày 28/05/2020

Tỉnh Hưng Yên tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 02/10/2019   03:18
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Ảnh minh họa: internet

Chỉ thị đã nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân chủ quan, khách quan. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện ngay những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, “tham nhũng vặt” trong giải quyết công việc; trước hết người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; nghiêm chỉnh thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục rà soát và cập nhật cơ chế, chính sách của cơ quan có thẩm quyền, kịp thời đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý; chủ động nhận diện nguy cơ nhũng nhiễu, tiêu cực theo vị trí việc làm; kiểm tra, giám sát, khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, những cơ quan, bộ phận thường xuyên tiếp xúc và giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp thi hành pháp luật, quy định của tỉnh; ban hành lịch, công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, phục vụ tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh góp phần xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ".

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm: tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc bảo đảm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo./.

Gia Hưng

Tin tức cùng chuyên mục

Chính phủ xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại 2 khu vực

Ngày đăng 27/05/2020
Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Chính phủ xác định địa giới hành chính của 2 địa phương do lịch sử để lại

Ngày đăng 27/05/2020
Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa tại khu vực Vạn Mai do lịch sử để lại.

Bạc Liêu: Để nền hành chính thật sự gần dân

Ngày đăng 26/05/2020
Cải cách hành chính (CCHC) trước hết là để tạo sự hài lòng của người dân. Đó cũng là thước đo hiệu quả nhất trong việc đánh giá chính quyền có thật sự cải cách hay không. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói rất nhiều về một Chính phủ kiến tạo, chủ động và sáng tạo, đặc biệt là tránh tình trạng nhũng nhiễu dân, nói không với kiểu hành chính cứng nhắc, xa rời thực tiễn.

Hưng Yên phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện

Ngày đăng 26/05/2020
Hưng Yên đoàn kết, nỗ lực với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khai thác tiềm năng, lợi thế, có giải pháp đột phá để tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng 25/05/2020
Đó là chủ đề cuộc Hội thảo diễn ra sáng ngày 23/5/2020, tại thành phố Cần Thơ, do Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW của Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.