Hà Nội, Ngày 28/05/2020

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020

Ngày đăng: 07/09/2019   03:10
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 07/9/2019, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Lê Khánh.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; khoảng 500 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành ở Trung ương; đại diện các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, cùng 13 địa phương thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông).

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, xây dựng NTM là chương trình có sự tập trung cả hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở vào cuộc để phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là vùng đặc trưng nhất của Việt Nam để xây dựng NTM, bởi đây là vùng hội tụ cả nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Xét tiềm năng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì đây là vùng nhiều tiềm năng nhất, vì thế, cần phải tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác là gần 365.000 tỷ đồng.

Tính đến tháng 8/2019, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 604/1.424 xã tham gia thực hiện xây dựng NTM được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm tỷ lệ 42,41%), thấp hơn mức bình quân đạt chuẩn của cả nước (50,8%). Bình quân tiêu chí/xã khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đạt 15,21 tiêu chí; khu vực Tây Nguyên đạt 13,72 tiêu chí, thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước (15,26 tiêu chí/xã). Điều này cho thấy, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang là vùng trũng về xây dựng NTM của cả nước. Cả vùng có 09 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hiện đang thực hiện quy trình xét công nhận 04 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (01 đơn vị của tỉnh Gia Lai và 03 đơn vị của tỉnh Lâm Đồng). Cả vùng phấn đấu đến hết năm 2020, có khoảng 126 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 35 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong quá trình xây dựng NTM, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như giao thông, điện, đường, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt,…; công tác bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn được các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chú trọng, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân. Nhiều địa phương đã chủ động tổ chức các lễ hội ngành hàng nhằm xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, đồng thời quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch (điển hình là các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Nam); các địa phương trong vùng đã chú trọng hơn đến công tác bảo tồn, phục dựng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để phát triển mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế. Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) sau hơn 01 năm triển khai, bước đầu đã đạt kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản của địa phương (điển hình là ở tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng).

Kết quả xây dựng NTM mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các vùng, miền và thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Tỷ lệ xã dưới 10 tiêu chí của cả vùng chiếm 21,98% của cả nước; chất lượng công nhận xã đạt chuẩn NTM ở một số nơi còn chưa đảm bảo. Xây dựng NTM của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn thiếu chiều sâu, thiếu toàn diện, mới chỉ tạo được điểm sáng ở một số nơi, tính lan tỏa, nhân rộng các mô hình điển hình chưa nhiều; một số địa phương chưa phát huy hết lợi thế về nguồn lực đất đai, tài nguyên, các giá trị văn hóa truyền thống để khai thác, hỗ trợ cho xây dựng NTM. Việc chuyển đổi cơ cấu lao động ở nông thôn của hầu hết các tỉnh đều khá thấp; thu nhập người dân nông thôn tăng chậm, chưa bền vững.

Trong thời gian tới, các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục quán triệt quan điểm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; NTM là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt; người nông dân là chủ thể”; phát triển nông thôn toàn diện và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tiệm cận với người dân khu vực đô thị. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch nông thôn làm nền tảng cơ bản gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và phù hợp với quá trình đô thị hóa; chú trọng bảo tồn, tăng cường phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn; đẩy mạnh bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp trong khuôn khổ chương trình Hội nghị. Ảnh: Lê Khánh.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều bài học kinh nghiệm, đưa ra những góc nhìn đa chiều, phân tích, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng NTM trên toàn vùng thời gian tới; đặc biệt là những giải pháp nhằm nâng cao kết quả xây dựng NTM vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau năm 2020 như: giải pháp tổ chức, thúc đẩy nông hộ tham gia liên kết chuỗi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao; giải pháp kết hợp giữa phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với thu hút khách du lịch trải nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu; giải pháp kết nối doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã, làng nghề ứng dụng công nghệ cao…

Vân Thanh

Tin tức cùng chuyên mục

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 04/05/2020
Ngày 28/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 16/04/2020
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày đăng 15/04/2020
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa thống nhất Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025.

Thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 14/04/2020
Ngày 13/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 512/QĐ-TTg công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu "Huyện nông thôn mới" đầu tiên vùng Tây Bắc

Ngày đăng 31/01/2020
Sáng ngày 30/01/2020, tại tỉnh Yên Bái, dự Lễ trao quyết định công nhận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài, không có điểm dừng, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn và rất nhiều thách thức, nhất là những huyện vùng cao của các tỉnh Tây Bắc nói chung.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.