Hà Nội, Ngày 28/05/2020

Tỉnh Bình Dương thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Ngày đăng: 06/09/2019   03:41
Mặc định Cỡ chữ
Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy quan tâm thì nơi đó công tác cải cách hành chính (CCHC) tốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Nhìn qua những thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị có Chỉ số CCHC tốt năm 2018 được tỉnh Bình Dương công bố, các cơ quan, đơn vị đã thấy rõ vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng nền hành chính phục vụ, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.
Việc công bố TTHC rõ ràng sẽ tạo điều kiện tốt cho người dân nhanh chóng thực hiện tốt TTHC. Trong ảnh: người dân phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một xem biểu mẫu cần thiết.

Nhìn rõ hạn chế, nâng cao trách nhiệm

Thời gian qua, công tác CCHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương quan tâm chỉ đạo sát sao. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cùng chung tay triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Nền hành chính của tỉnh đã có chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và xã hội, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nhìn rõ hơn, còn nhiều nơi vẫn chưa quan tâm tốt đến công tác CCHC, vẫn còn để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số sở, ban, ngành vẫn còn tình trạng văn bản sai sót về hình thức, thẩm quyền ban hành…

Tại các cuộc họp gần đây, UBND tỉnh đã chỉ ra một số địa phương chưa kịp thời rà soát, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) mới điều chỉnh; chưa mở rộng lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với những thủ tục thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan, đơn vị hoặc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chưa phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, ý thức trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc và hiệu quả công việc còn hạn chế. Các chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức còn nhiều bất cập, chưa sát với thực tiễn. Việc đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã chưa đồng bộ, tiến độ còn chậm so với yêu cầu đề ra, nhất là tại một số cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn có điểm số CCHC thấp.

Nhiều kinh nghiệm và giải pháp cần triển khai

Qua phân tích, đánh giá của các cơ quan chuyên môn của tỉnh, qua các năm thực hiện công tác CCHC, cải cách TTHC, tỉnh Bình Dương rút ra một số kinh nghiệm như: Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu đóng vai trò quyết định kết quả của CCHC. Đây là yếu tố quyết định, có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai hiệu quả công tác CCHC. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các biện pháp CCHC cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, ngành, lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh đó, vai trò của cơ quan chuyên môn, bộ phận tham mưu về CCHC của tỉnh và các sở, ngành, địa phương được chú trọng, nâng cao.

Ông Lý Văn Đẹp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cho rằng việc thực hiện các chủ trương, giải pháp CCHC phải nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cần phải thực hiện thường xuyên, đồng bộ. CCHC phải được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của địa phương. Do vậy, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và cả bộ máy nhà nước. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, nhằm phục vụ tốt nhất nhân dân và chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. Cùng với đó, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiên quyết và điều hành triển khai tích cực các nhiệm vụ CCHC. Trong đó, cần lựa chọn một số lĩnh vực làm khâu đột phá, làm thí điểm, thường xuyên chỉ đạo việc rút kinh nghiệm để nhân rộng điển hình. Trong lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, có tổng kết, sơ kết, phê bình, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Một kinh nghiệm nữa của tỉnh Bình Dương là phải nâng cao nhận thức và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC và những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện, những mô hình, sáng kiến, giải pháp hay trong thực hiện CCHC. Phải tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác CCHC, đặc biệt là cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa; có chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ này. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của bộ phận một cửa nói riêng và hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác CCHC.

Cùng với đó là giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phối hợp, tham gia giám sát, kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh./.

Theo: baobinhduong.vn

Tin tức cùng chuyên mục

An Giang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Ngày đăng 26/05/2020
Công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được các cấp, các ngành tỉnh An Giang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt những năm qua.

5 điều kiện chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ra văn bản giấy

Ngày đăng 26/05/2020
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngoài việc hướng dẫn cấp bản sao điện tử cho người dân còn quy định các điều kiện để chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ra văn bản giấy.

Lào Cai: Triển khai đồng bộ chủ trương cải cách hành chính

Ngày đăng 25/05/2020
Chủ trương cải cách hành chính đã được tỉnh Lào Cai chỉ đạo, triển khai đồng bộ trong khối đảng, đoàn thể cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước.

Lai Châu nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Ngày đăng 25/05/2020
Thời gian qua, tỉnh Lai Châu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí đi lại cho người dân. Năm 2019, tỉnh đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công. Tính đến nay, Trung tâm giải quyết gần 1.400 thủ tục hành chính của 15 sở, ngành và các doanh nghiệp; tiếp đón hơn 18 nghìn lượt người đến làm các thủ tục hành chính, giải quyết gần 11 nghìn hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn và trước hạn đạt hơn 99,3%.

Hà Nội thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Ngày đăng 21/05/2020
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đang nâng cấp, điều chỉnh cơ sở hạ tầng, đường truyền và phần mềm phù hợp với yêu cầu thí điểm triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép lái xe tích hợp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.