Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Tỉnh Lào Cai thực hiện nhiều biện pháp triển khai chính quyền điện tử

Ngày đăng: 21/08/2019   02:42
Mặc định Cỡ chữ
Kiến trúc chính quyền điện tử (CPĐT) của tỉnh Lào Cai được xây dựng nhằm tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, tạo động lực mới cho công tác cải cách hành chính (CCHC), phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ứng dụng CNTT là khâu then chốt trong cải cách hành chính

Với mục tiêu “Phát triển đồng bộ, tập trung, kết nối liên thông và tương tác, đảm bảo an toàn thông tin (ATTT), lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN) làm trung tâm phục vụ”, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam, phù hợp với thực tế của tỉnh Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai đã lựa chọn 5 lĩnh vực trọng tâm trong phát triển chính quyền điện tử gồm: Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT); quản lý, khai thác ứng dụng CNTT; Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng CNTT; Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL), phát triển dịch vụ phục vụ người dân, DN và đảm bảo ATTT.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai xác định việc phát triển và ứng dụng CNTT là khâu then chốt trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử. Do đó, song song với việc đầu tư hạ tầng viễn thông hiện đại, đồng bộ, Lào Cai còn chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng CNTT. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng nhờ đầu tư có trọng điểm nên Lào Cai đã có hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành, CCHC được triển khai sâu rộng với việc sử dụng đồng bộ 3 phần mềm dùng chung, liên thông cả 3 cấp và kết nối với Chính phủ, đó là: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản triển khai đến 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, UBND các xã, được tích hợp với chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ; Hệ thống Cổng thông tin điện tử với 1 cổng chính, 47 cổng thành viên; Phần mềm dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông điện tử sử dụng cho các sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thành phố và 164/164 UBND xã, phường, thị trấn; Kết nối công khai tiến độ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT của Chính phủ.

Hệ thống giám sát, đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân đặt tại 100% bộ phận một cửa các cấp, các ngành. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được đầu tư đến cấp xã. 100% cơ quan, đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ, sử dụng chữ ký số trong giao dịch văn bản điện tử. Hiện toàn tỉnh có 292 đơn vị sử dụng gửi, nhận văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia với tổng số tài khoản đang dùng là 7273. Kho bạc Nhà nước đã thực hiện chữ ký số cho các chủ tài khoản sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Ban Cơ yếu Chính phủ, Lào Cai là một trong những địa phương có tỷ lệ văn bản điện tử áp dụng chữ ký số trên tổng số văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng đạt tỷ lệ cao.

Việc phát triển chính quyền điện tử còn được gắn kết với triển khai đô thị thông minh, ưu tiên phát triển 5 lĩnh vực gồm: Du lịch; Giáo dục; Y tế; Giao thông, Môi trường và Cảnh báo thiên tai. Hiện tỉnh đã khai trương và vận hành bước 1 Trung tâm điều hành đô thị thông minh, triển khai bộ 3 phần mềm du lịch (Cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch trên điện thoại thông minh, phần mềm quản lý lưu trú); Tích hợp hệ thống camera quan sát du lịch tại 3 điểm du lịch của tỉnh. Hệ thống camera giao thông được triển khai tại một số khu vực có mật độ phương tiện giao thông lớn, vị trí trọng yếu tại thành phố Lào Cai, khu vực cửa  khẩu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh đến các bệnh viện được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Ngoài ra, còn một số hạng mục về giáo dục thông minh như: Lớp học thông minh; Thư viện học tập trực tuyến; Thẻ học sinh thông minh... tích hợp các hệ thống như: Cảnh báo cháy tự động; cảnh báo thời tiết; hệ thống giám sát, tổng hợp, phân tích những phản ánh của người dân về chính quyền trên báo chí, mạng xã hội. Đồng thời, các dịch vụ nền tảng, các CSDL dùng chung (CSDL dân cư, đất đai, DN, an sinh xã hội…)  được xây dựng để tạo thành “Hệ sinh thái chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai”, kết nối đến CSDL quốc gia.

Lào Cai cũng đã đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Đến nay, các ngân hàng, DN bưu chính viễn thông có thể đáp ứng việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, điện, nước, vệ sinh môi trường, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ an sinh xã hội.

“Cổng hành chính công” trên mạng xã hội

Nhằm xây dựng hình ảnh một Lào Cai cởi mở, minh bạch và thông thoáng, tỉnh đã tăng cường kết nối mạng xã hội trong đối thoại giữa chính quyền với người dân và DN. Tháng 4/2018, tỉnh đã đưa vào hoạt động trang thông tin của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook.

Tháng 8/2019, chính thức triển khai mô hình Chính quyền thông minh trên Zalo với tên gọi “Cổng hành chính công Lào Cai” để cung cấp dịch vụ hành chính công, văn phòng điện tử, hệ thống tương tác giữa người dân với cơ quan nhà nước (CQNN), tra cứu và cung cấp thông tin miễn phí đến người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân, DN trên địa bàn tỉnh.

Đa dạng hóa các giải pháp triển khai chính quyền điện tử

Xây dựng chính quyền điện tử được tỉnh Lào Cai tích cực triển khai với nhiều giải pháp, trong đó việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thông tin là giải pháp trọng tâm được thực hiện đồng bộ cùng với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh cũng đã xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Trọng tâm là việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo; các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan, có sự tham gia của các DN bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2009, Lào Cai đã ban hành chính sách thu hút, đãi ngộ công chức, viên chức chuyên trách về CNTT. Hiện toàn tỉnh có gần 40 cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách đãi ngộ làm nhiệm vụ đảm bảo ATTT. Tỉnh cũng đã thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính, phục vụ công tác điều phối, ứng cứu an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tham gia công tác ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia. Chú trọng việc đào tạo, tập huấn chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT, nâng cao năng lực đảm bảo ATTT, an ninh mạng cho các đơn vị, địa phương; nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet, khả năng khai thác, ứng dụng CNTT cho người dân, DN.

Việc phát triển và ứng dụng CNTT được gắn kết chặt chẽ với công tác CCHC, gắn trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác ứng dụng CNTT và đảm bảo ATTT trong các cơ quan, đơn vị. Hằng năm tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các CQNN của tỉnh, đưa chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT vào bộ chỉ số chấm điểm, xếp hạng CCHC, bộ chỉ tiêu đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Triển khai các biện pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo lập môi trường tương tác thông tin điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của các cấp chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề, mời các nhà quản lý, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Điều đó khẳng định quyết tâm của địa phương trong tiếp cận và triển khai ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) mới, điển hình như: Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Phát triển kinh tế - xã hội Lào Cai trong thời kỳ CMCN lần thứ 4”: Tầm nhìn và giải pháp; Hội thảo Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; Hội thảo về giải pháp ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, kết nối cung cầu cho sản phẩm đặc trưng, tiềm năng của tỉnh Lào Cai; hội thảo “Nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh trong việc tiếp cận, phát huy cuộc CMCN 4.0 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Việc tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo và triển khai công tác tuyên truyền đã góp phần vận động nhân dân, DN, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực ứng dụng CNTT, tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử.

Hướng tới trở thành tỉnh phát triển toàn diện của vùng miền núi phía Bắc vào năm 2025

Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển toàn diện của vùng miền núi phía Bắc, đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dẫn đầu cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh được xác định là một trong những khâu trọng tâm, đột phá, làm đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng CNTT-TT, xây dựng nền tảng dữ liệu, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ hoạt động trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Phát triển các dịch vụ, hệ sinh thái, phát triển đô thị thông minh theo hướng bền vững. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách phát triển CNTT-TT. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa công dân điện tử, công chức điện tử đáp ứng Chính quyền điện tử, từng bước phát triển lực lượng lao động số đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc CMCN 4.0. Gắn kết chặt chẽ phát triển, ứng dụng CNTT-TT với cải cách hành chính và quốc phòng - an ninh, đồng thời đảm bảo ATTT, an ninh mạng.

Hy vọng rằng với những giải pháp đồng bộ, đột phá, việc ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong xây dựng chính quyền điện tử sẽ trở thành động lực, công cụ, phương tiện trong CCHC quản lý xã hội hiệu quả, tạo sự hài lòng, đồng thuận của người dân, DN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo: ictvietnam.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử sẽ khai trương ngày 01/7/2020

Ngày đăng 04/06/2020
Ngày 01/7/2020, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ khai trương và triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Đây sẽ là bước tiến lớn khi bản sao điện tử có giá trị như bản chính và là bước tiến trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Cần thay đổi mạnh mẽ tư duy cán bộ trong cải cách hành chính

Ngày đăng 04/06/2020
Không thể phủ nhận, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã có một bước tiến dài trong cải cách hành chính (CCHC), khi nhiều giải pháp được áp dụng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN). Song cũng phải khẳng định, chừng đó là chưa đủ và vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của người dân về sự cải cách có tính đột phá, hướng đến một nền hành chính phục vụ, thuận tiện nhất cho tổ chức và công dân.

Gần 8 triệu hồ sơ hành chính được tiếp nhận và trả qua bưu điện

Ngày đăng 04/06/2020
Ngày 03/6/2020, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2020, gần 8 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức, doanh nghiệp được Bưu điện Việt Nam tiếp nhận và chuyển trả đến tận địa chỉ đăng ký, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2030 ở Việt Nam

Ngày đăng 03/06/2020
Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, trong đó có nội dung thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định để chúng ta chủ động nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đồng thời rút ngắn thời gian trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Sự tăng trưởng và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân không thể thiếu vai trò đặc biệt quan trọng của Chính phủ thông qua việc tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với khu vực này.

Đồng Nai ưu tiên tích hợp 65 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 03/06/2020
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020, tỉnh sẽ ưu tiên tích hợp, cung cấp 65 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, số thủ tục được Đồng Nai cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 03.

Tiêu điểm

Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử

“Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.