Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền: Quảng Ninh được gì?

Ngày đăng: 22/07/2019   04:31
Mặc định Cỡ chữ
Quảng Ninh - địa phương đầu tiên thực hiện hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền - đã có những đổi thay tích cực trong việc thực hiện công việc.

Việc hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp huyện với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng đã và đang được các địa phương trong cả nước triển khai. Từ chủ trương của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, Quảng Ninh đã mạnh dạn đổi mới tổ chức bộ máy, trong đó có việc hợp nhất những cơ quan có sự tương đồng về mục đích, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ.

Đến nay, tất cả 14/14 huyện thị thành phố của Quảng Ninh đều đã hoàn thành việc hợp nhất Cơ quan Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra cấp huyện.

Đầu năm 2018, Quảng Ninh triển khai hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra cấp huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra.

Tại thành phố Hạ Long, sau hơn 1 năm triển khai hợp nhất, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ đã đi vào hoạt động nền nếp và ngày càng gắn kết dưới mái nhà chung. Trước đây, những nhiệm vụ có sự tương đồng giữa công tác Đảng và công tác chính quyền nhưng khác nhau về phân công đối tượng, cán bộ 2 đơn vị vẫn phải có văn bản phối hợp.

Trở thành "hai trong một", các công tác tổ chức cán bộ; tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng, lưu trữ,... với trên 18.000 đảng viên trực thuộc đều được bố trí hợp lý cho cán bộ đảm nhiệm, tạo sự liên thông, tinh gọn đầu mối, tiết kiệm nhân lực. Các quy trình nghiệp vụ cũng được giảm tải, tránh sự trùng lặp, chồng chéo hoặc có khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ. Số biên chế giảm từ 20 xuống còn 15 người, các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên chuyển giao về sinh hoạt chung, kinh phí hoạt động được chuyển giao cho văn phòng cấp ủy theo dõi, chi trả theo chế độ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành ủy Hạ Long cho biết: “Mọi công việc Thủ trưởng chịu trách nhiệm chung, phân công cụ thể theo nguyên tắc "1 người làm nhiều việc, mỗi việc do 1 người chịu trách nhiệm". Sau khi hợp nhất, chúng tôi ban hành quy chế hoạt động, phân công từng mảng cụ thể. Việc hợp nhất cũng kiêm thêm 1 số việc của nhau, từ đó thêm hiểu biết về các quy trình tham mưu cho cấp ủy và chính quyền. Do đó, cán bộ được nâng cao trình độ hơn, nhiệm vụ chồng chéo giảm bớt”.

Quảng Ninh tiến hành hợp nhất Cơ quan Tổ chức - Nội vụ và Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện (mô hình minh họa).

Còn tại huyện miền núi Hoành Bồ, những kết quả tích cực sau hơn 1 năm thí điểm cũng rất đáng kể. Với Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện ủy, sau khi hợp nhất, việc thực hiện lồng ghép giữa các nhiệm vụ đã giúp rút ngắn thời gian, từ giám sát, kiểm tra, thanh tra đến xem xét xử lý kỷ luật đảng viên. Trong thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư, tham gia tiếp công dân, thanh tra kinh tế - xã hội cũng đạt được sự thống nhất cao và hiệu quả hơn trước khi hợp nhất. 

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện ủy Hoành Bồ, ông Nguyễn Hoàng Quý cho biết: “Sau khi hợp nhất với nhau, trong quá trình mới tiếp cận thì cũng có những vướng mắc nhất định liên quan đến đối tượng khác nhau. Chúng tôi cử anh em đi bồi dưỡng nghiệp vụ, những cán bộ làm Kiểm tra thì đi bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra và ngược lại, về sẽ có phân công cụ thể phù hợp, phù hợp với khả năng của mỗi người. Từ đó có cách tiếp cận để tham mưu giải quyết công việc hài hòa, đi vào nhuần nhuyễn hiệu quả hơn”.

Đến nay, tất cả 14/14 huyện thị thành phố của Quảng Ninh đều đã hoàn thành việc hợp nhất Cơ quan Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra cấp huyện, giảm 28 đầu mối. Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Thành cho rằng, có được những kết quả tích cực bước đầu này là nhờ Quảng Ninh đã tiến hành những bước đi rất thận trọng, khoa học. Các địa phương trong tỉnh đều tiến hành nhất thể hóa chức danh lãnh đạo là Trưởng ban Ban tổ chức với Trưởng phòng Phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra với Chánh Thanh tra từ 2-3 năm trước khi hợp nhất Cơ quan.

“Kinh nghiệm thực tiễn mô hình này là tiến hành các bước đi thận trọng, khoa học, thực sự dân chủ từ việc xây dựng các đề án, việc lấy ý kiến của các đối tượng tác động, đặc biệt của cán bộ đang công tác tại các cơ quan sẽ tiến hành hợp nhất. Đặc biệt là những nội dung chưa có quy định, chưa có tiền lệ thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xin phép thí điểm. Đây là tiền đề rất quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu các mô hình nhất thể hóa, hợp nhất khác”, ông Thành nói.

Đây là mô hình mới triển khai thí điểm và cũng mới chỉ triển khai ở cấp huyện, chưa đảm bảo liên thông, đồng bộ giữa các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiến hành sơ kết, đánh giá những ưu điểm, những khó khăn vướng mắc trong cơ chế vận hành, hoạt động của Cơ quan hợp nhất, đồng thời chỉ đạo cho các địa phương bổ sung quy chế làm việc, giám sát để đảm bảo thống nhất về chủ trương và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động.

Với các vấn đề về nguồn kinh phí, biên chế cán bộ, quy định sử dụng con dấu cho các cơ quan hợp nhất, Quảng Ninh hiện đang chờ hướng dẫn thi hành của Trung ương để tháo gỡ khó khăn, tiếp tục hoàn thiện mô hình này tại địa phương./.

Theo: vov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

Ngày đăng 04/05/2020
Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn các bộ, ngành, địa phương đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giải pháp tinh giản biên chế

Ngày đăng 08/04/2020
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đã thu được một số kết quả cụ thể. Tuy nhiên, nhìn tổng thể các kết quả này chưa phản ánh đủ tinh thần tinh giản biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xã hội hóa và tăng tính tự chủ các hoạt động sự nghiệp. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, cần được đánh giá một cách khách quan.

Càng khó khăn, phức tạp cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu

Ngày đăng 06/04/2020
Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh càng trong gian khó, hiểm nguy càng đòi hỏi vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không chỉ trong kháng chiến mà cả trong hòa bình, vào những lúc “nước sôi, lửa bỏng”, trong gian khó, hiểm nguy, trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đất nước, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện rõ tính tiền phong, gương mẫu.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước

Ngày đăng 11/03/2020
Tư tưởng chủ yếu của đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta là: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nâng cao vị thế đất nước, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam

Ngày đăng 10/03/2020
Phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo của các cơ quan nhà nước để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp là việc xây dựng nền tảng hệ giá trị nhằm thúc đẩy sự đam mê, khát vọng, động lực kinh doanh, sự tự tin, biết chấp nhận rủi ro để bắt đầu một sự nghiệp, phát triển sản phẩm mới, thị trường mới; nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của mọi cá nhân, tổ chức đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tiêu điểm

Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử

“Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.