Hà Nội, Ngày 31/05/2023

Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Pháp