Hà Nội, Ngày 01/04/2020

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng: 07/02/2020   06:38
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 07/02/2020, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi làm việc với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội để nghe báo cáo kết quả công tác thời gian qua và kế hoạch triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Dự buổi làm việc cùng Bộ trưởng có Thứ trưởng Triệu Văn Cường và lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ. Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy; các thành viên Hội đồng Trường; trưởng các đơn vị thuộc Trường.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho biết, triển khai Quyết định số 468/QĐ-BNV ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ. Hoạt động của Nhà trường được thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, ổn định về tổ chức, viên chức và người lao động được sắp xếp, bố trí hợp lý.

Số lượng đơn vị đầu mối từ 27 đơn vị giảm xuống còn 23 đơn vị (giảm 04 đơn vị). Số lượng viên chức quản lý giữ chức vụ trưởng đơn vị giảm 05 viên chức (từ 25 xuống còn 20 người, trong đó có 01 viên chức nghỉ hưu theo chế độ); giảm 02 viên chức quản lý giữ chức vụ phó trưởng đơn vị xuống làm giảng viên và trưởng bộ môn.

Về công tác đào tạo sau đại học, Trường thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nội vụ và nền công vụ. Hiện nay Trường đang tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành: Lưu trữ học, Quản lý công, Chính sách công, Luật hiến pháp và Luật hành chính với 168 học viên đang theo học.

Về công tác đào tạo đại học, Trường đã và đang đào tạo 11 ngành trình độ đại học, trong đó có những ngành phục vụ trực tiếp cho nhu cầu nhân lực của ngành Nội vụ như: Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Quản lý nhà nước, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Luật và các ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền công vụ và xã hội như Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Hệ thống thông tin, Thông tin thư viện, Chính trị học.

Về tốt nghiệp của sinh viên trình độ đại học năm 2019, có 1.408 sinh viên trình độ đại học tốt nghiệp, tỉ lệ tốt nghiệp đợt 1 là 82% và có xu hướng tăng dần qua các năm. Trong đó, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp tương đối cao (93,3%).

Quang cảnh buổi làm việc

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến cho biết, năm 2019, Trường tiếp tục duy trì tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Trường với sinh viên định kỳ hàng quý; tổ chức thành công hội nghị công tác sinh viên với sự tham gia của một số trường đại học và các doanh nghiệp hợp tác tuyển dụng với Trường. Hội nghị tập huấn ban cán sự lớp, các chuyên đề sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên, hội nghị tư vấn, chia sẻ kiến thức kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho nữ sinh viên được tổ chức với nội dung phong phú thiết thực.

Công tác giải quyết chế động chính sách cho sinh viên đảm bảo đúng quy định, kịp thời, trong đó đã thực hiện các chế độ chính sách cho 3.751 lượt sinh viên với số tiền trên 15 tỷ đồng. Trường đã tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy vào Trường năm 2019, thủ khoa tốt nghiệp các ngành đào tạo năm 2019; sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi, sinh viên đạt giải trong nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2019.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ tập trung vào các nội dung như đẩy mạnh nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ viên chức, giảng viên; điều chỉnh cơ chế chính sách; đánh giá, kiểm tra thường xuyên các hoạt động khoa học - công nghệ và chủ động tham gia tuyển chọn, chủ trì các nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, công nghệ các cấp. Đã tiến hành tổ chức nghiệm thu 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; phối hợp với Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) nghiệm thu chính thức 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ; tổ chức xét công nhận 05 sáng kiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ viên chức, giảng viên, Trường còn chú trọng khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Trong năm 2019, Trường đã công nhận 114 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên; có 01 đề tài đạt giải ba và 01 giải khuyến khích trong Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2019. Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa tiếp tục được triển khai với 13 hội nghị được tổ chức.

Trường còn đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, tập bài giảng, theo đó đã nghiệm thu 11 giáo trình, tập bài giảng. Các hoạt động khoa học khác cũng được tổ chức thường xuyên, liên tục như: tổ chức 01 hội thảo quốc tế; 03 hội thảo cấp Trường; 16 hội nghị; 05 tọa đàm, 06 buổi nói chuyện chuyên đề và 06 số nội san được phát hành.

Về hợp tác quốc tế, năm 2019, Trường đã triển khai mạnh mẽ công tác đoàn ra, đoàn vào, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời tiếp tục phát triển cung cấp dịch vụ công có yếu tố nước ngoài.

Về công tác đảng, đoàn thể, Trường luôn quán triệt những định hướng lớn của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; coi trọng và triển khai có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng nhằm triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mỗi công chức, viên chức, người lao động và học viện, sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn, thành viên Hội đồng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho rằng, giáo viên không chỉ tập trung giảng dạy mà còn phải nghiên cứu khoa học.

Tại buổi làm việc, các đề xuất, kiến nghị của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tập trung vào các nội dung: sửa đổi, bổ sung Quyết định số 468/QĐ-BNV ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018; phân cấp cho Trường thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động, mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài làm việc; xem xét điều chỉnh một số quy định trong lĩnh vực hợp tác quốc tế; thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu xã hội; đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ; phân cấp công tác quản lý tài chính, tài sản (theo văn bản số 944/ĐHNV-KHTC ngày 14/5/2019); đổi tên trường thành Trường Đại học Nội vụ ( bỏ cụm từ “Hà Nội”).

Trả lời các đề xuất, kiến nghị của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ nhấn mạnh, thời gian tới sẽ phối hợp với Trường nghiên cứu, thống nhất trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề theo kiến nghị của Trường đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị thời gian tới cần sửa đổi Quyết định số 468/QĐ-BNV ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đảm bảo phù hợp với Luật Giáo dục đại học hiện hành. Về phân cấp, Thứ trưởng cho rằng, cần phân định rõ ràng đối với từng đơn vị sự nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua; các ý kiến phát biểu đã tập trung vào nội dung buổi làm việc, qua đó làm rõ thêm những thuận lợi và khó khăn của Nhà trường. 

Bộ trưởng ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực và kết quả đạt được trong 10 năm qua của tập thể Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đó chính là tiền đề để Trường định hướng phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Bộ trưởng đề nghị Nhà trường cần nghiên cứu thêm các nội dung: sắp xếp các đơn vị tổ chức; đào tạo nguồn nhân lực không chỉ trong lĩnh vực hành chính nhà nước mà còn cho các tổ chức chính trị - xã hội; đào tạo theo nhu cầu xã hội ứng với qui luật phát triển và ưu điểm nội tại của Trường; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; quan tâm vấn đề tư tưởng, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ trong thời gian tới, tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để giải quyết các vấn đề theo đề xuất, kiến nghị của Trường để Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ngày càng phát triển./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ: Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 14/3/2020 đến nay

Ngày đăng 31/03/2020
Ngày 31/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 1644/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 14/3/2020 đến nay của Bộ.

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai công tác quý II năm 2020

Ngày đăng 30/03/2020
Chiều ngày 30/3/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai công tác quý II năm 2020. Đây là một trong những biện pháp của Bộ để phòng tránh lây lan dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 27/03/2020
Tiếp nhận số tiền ủng hộ 300 triệu đồng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ từ Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thông tin, qua 10 ngày kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, rất nhiều cá nhân, tập thể, cơ quan đơn vị đã đến với Mặt trận để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

Bộ Nội vụ tổ chức phun thuốc khử trùng Trụ sở làm việc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 27/03/2020
Sáng ngày 27/3/2020, Bộ Nội vụ phối hợp với Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ Trụ sở làm việc của Bộ.

Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 27/03/2020
Sáng ngày 27/3/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phi Đa, Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi Lễ.

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.