Hà Nội, Ngày 17/02/2020

Chuyển biến trong thực hiện trách nhiệm nêu gương ở Đảng bộ thành phố Nam Định

Ngày đăng: 20/01/2020   02:34
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngay sau khi có các Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các hướng dẫn nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hiện. Trong đó, yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Cán bộ Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung tham mưu UBND thành phố Nam Định quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm các quy định về việc nêu gương theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”; chủ động đối thoại, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Thành ủy xác định rõ 14 nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết với chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của chi bộ, kiểm điểm cuối năm và khi cần thiết. Các tập thể, cá nhân đều nghiêm túc trong việc liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định rõ nguyên nhân, tự đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

Ở nhiều tổ chức đảng, người đứng đầu gương mẫu tự giác kiểm điểm, sửa chữa, khắc phục để cấp dưới học tập và làm theo; các đồng chí cán bộ, đảng viên đã phát huy tính chủ động, mạnh dạn đóng góp ý kiến phê bình sự lãnh đạo của chi bộ, tổ chức đảng, cũng như tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, từng bước khắc phục tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm. Đặc biệt, giải pháp nổi bật trong thực hiện các quy định về nêu gương ở Đảng bộ thành phố đó là thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy không ngừng củng cố, kiện toàn, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, bảo đảm sự đồng bộ và phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 đảm bảo về trình độ, độ tuổi, cơ cấu; cử 34 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; mở 3 lớp trung cấp lý luận chính trị với tổng số 311 học viên; tiến hành luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 63 đồng chí. Mặt khác để thực hiện hiệu quả việc nêu gương trong công tác cán bộ, Thành ủy Nam Định đã xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã xử lý kỷ luật 104 trường hợp đảng viên có vi phạm bằng các hình thức: khiển trách 58 trường hợp, cảnh cáo 15 trường hợp, cách chức 5 trường hợp (trong đó có 1 trường hợp là Thành ủy viên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định), khai trừ 25 trường hợp; xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng trong sửa đổi lối làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm số lượng và thời gian các cuộc họp, giúp cán bộ, đảng viên có thêm thời gian về cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân và giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc nảy sinh; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, có thái độ ứng xử đúng mức với nhân dân.

Do đó, nhiều nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã được đáp ứng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tăng hiệu quả nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Nam Định trở thành đô thị trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Theo: baonamdinh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bắc Kạn: Đưa cán bộ đến gần dân, sát dân

Ngày đăng 13/02/2020
Khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân của đội ngũ cán bộ cơ sở, từ năm 2018, tỉnh Bắc Kạn giải thể chi bộ các cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên về sinh hoạt ở thôn, bản, tổ dân phố. Từ chủ trương này, cán bộ đã hòa mình với quần chúng nhân dân, góp phần tăng hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò giám sát của chi bộ trực thuộc.

Hà Nội: Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua

Ngày đăng 13/02/2020
Nhờ đổi mới về nội dung, hình thức, phong trào thi đua trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua diễn ra sôi nổi, thiết thực. Khí thế đó tiếp tục được phát huy trong năm 2020 để góp phần tích cực, hiệu quả vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Thủ đô...

Hà Nội: Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng chính quyền điện tử

Ngày đăng 13/02/2020
Chiều 12/02/2020, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019, thông qua kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020.

Bến Tre là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại III

Ngày đăng 12/02/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại III.

Điểm sáng trong công tác dân vận chính quyền ở tỉnh Quảng Ngãi

Ngày đăng 10/02/2020
Thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tăng cường giám sát đạo đức công vụ trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, theo hướng sát cơ sở, gần dân và có trách nhiệm với dân.

Tiêu điểm

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải bài viết về những điểm mới, nổi bật trong công tác cán bộ và định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.