Hà Nội, Ngày 28/03/2020

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng: 13/01/2020   07:46
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 13/01/2020, tại Trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ và các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ cho biết, trong năm 2019, Công đoàn Bộ đã triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Các hoạt động đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và có sự tăng cường phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ năm 2019; đồng thời, góp phần xây dựng Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Bộ trong sạch, vững mạnh.

Đa phần hoạt động tại các cấp Công đoàn Bộ được diễn ra sôi nổi, dưới nhiều hình thức, nội dung có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị trong Bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Công đoàn Bộ Nội vụ.

Các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã “vì lợi ích của đoàn viên”. Cùng với đó là nhiều hoạt động bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, được gắn kết vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của cơ quan, đơn vị, các sự kiện chính trị của tổ chức Công đoàn đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và giữa các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ. Việc thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính trong Bộ được đạt được hiệu quả thiết thực; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, tình nguyện hiến máu đã phát huy được truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm, chăm lo, sẻ chia đến nhiều đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tinh thần làm việc, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, việc nêu gương, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, quy chế, văn hóa công sở của mỗi cán bộ, đoàn viên được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ vẫn còn một số công chức, viên chức, người lao động sử dụng thời gian làm việc chưa hiệu quả, còn đi làm muộn, về sớm, hút thuốc trong phòng làm việc; tham dự không đầy đủ các buổi học tập, hội nghị; ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm nêu gương, phấn đấu của một số ít đoàn viên có nơi, có lúc chưa cao. Một số tổ chức công đoàn triển khai các hoạt động theo sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên còn chậm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; báo cáo chưa đầy đủ số liệu; chất lượng nội dung báo cáo còn hạn chế…

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế nêu trên, Công đoàn Bộ đề ra phương hướng công tác năm 2020, đó là tạo bước chuyển mạnh về chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng Bộ Nội vụ lần thứ 3; hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV, hướng tới chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Công đoàn Bộ Nội vụ cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020: tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Công đoàn cấp trên, Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; cập nhật, bổ sung nội dung mới, cụ thế hóa, triển khai trong tất cả các cấp công đoàn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc đôn đốc, kiểm tra, xây dựng các tiêu chí, cụ thể; rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, kết quả đạt được; tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ, của Đảng ủy Bộ, đặc biệt là tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, văn hóa công vụ, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung tuyên truyền tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập trung các phong trào: lao động giỏi, lao động sáng tạo; giỏi việc nước - đảm việc nhà; xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả...; tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là lợi ích về chính trị, tinh thần, các chế độ chính sách cho người lao động...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo; đồng thời, cũng thẳng thắn nêu lên những điểm còn hạn chế, khó khăn trong triển khai hoạt động Công đoàn của các đơn vị và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong năm 2020. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ năm 2019. Theo đó, Công đoàn Bộ đã đổi mới từng bước và khẳng định được vài trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, làm tốt việc tham gia công tác quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên. Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá Công đoàn Bộ Nội vụ là Công đoàn vững mạnh xuất sắc, thực hiện tốt các kế hoạch do Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành, góp phần chung vào xây dựng hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân biểu dương và khen ngợi thành tích của Công đoàn Bộ trong năm 2019. Bộ trưởng đề nghị, năm 2020 các hoạt động của Công đoàn cần thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, chất lượng hơn, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị để chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ. Phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết mọi thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn. Xây dựng tình đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng thời ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu. Chủ tịch Công đoàn Bộ đề nghị Văn phòng Công đoàn Bộ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo.

Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Đăng Minh cũng thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020, trong đó yêu cầu các tổ chức công đoàn và đoàn viên bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, của cơ quan, đơn vị, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Cũng nhân dịp này, Công đoàn Bộ đã công bố và triển khai các quyết định khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

Một số hình ảnh trao tặng khen thưởng:

 
 
 
 
 

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 27/03/2020
Tiếp nhận số tiền ủng hộ 300 triệu đồng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ từ Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thông tin, qua 10 ngày kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, rất nhiều cá nhân, tập thể, cơ quan đơn vị đã đến với Mặt trận để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

Bộ Nội vụ tổ chức phun thuốc khử trùng Trụ sở làm việc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 27/03/2020
Sáng ngày 27/3/2020, Bộ Nội vụ phối hợp với Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ Trụ sở làm việc của Bộ.

Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 27/03/2020
Sáng ngày 27/3/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phi Đa, Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi Lễ.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ Phạm Đức Toàn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng 27/03/2020
Sáng ngày 27/3/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi Lễ.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020)

Ngày đăng 25/03/2020
Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020), thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân gửi tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.