Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng: 08/01/2020   05:43
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 08/01/2019, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ; các đồng chí trong Ban Chấp hành các Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ quan Bộ, đại diện các tập thể và các cá nhân được khen thưởng năm 2019.

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Lê Văn Phương trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Công đoàn cơ quan Bộ.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Công đoàn cơ quan Bộ do Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Lê Văn Phương trình bày tại Hội nghị đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm 2019, theo đó, Công đoàn cơ quan Bộ và các Công đoàn trực thuộc đã triển khai, thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Các hoạt động đảm bảo đúng theo sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể của từng đơn vị.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm, nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực, góp phần động viên công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao. Cán bộ công đoàn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức. Công tác tài chính công đoàn được thực hiện đúng theo quy định.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên thường xuyên được quan tâm. Năm 2019, Công đoàn cơ quan Bộ đã ra quyết định kết nạp thêm 10 đoàn viên mới. Hiện Công đoàn cơ quan Bộ có 17 công đoàn trực thuộc với tổng số 345 công đoàn viên, trong đó 44,1% là nữ. Đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn năm 2019, có 11 công đoàn trực thuộc được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 công đoàn trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền còn được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như: phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí trong Bộ để kịp thời đưa tin về các hoạt động của Công đoàn; ứng dụng công nghệ thông tin giúp các công đoàn nắm bắt thông tin, nhận và gửi văn bản một cách nhanh chóng, kịp thời (thông qua ứng dụng zalo, viber…)

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt phong trào thi đua để động viên công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của đơn vị, của Bộ và của tổ chức Công đoàn.

Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động, cũng như tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích các đoàn viên, tăng cường hoạt động xã hội của các công đoàn trực thuộc.

Phối hợp tốt với chính quyền trong việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải tiến lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ hiệu quả, chất lượng”. Tích cực tham gia với thủ trưởng đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc; quyền lợi vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn; chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động; tổ chức tốt việc nghỉ ngơi, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn theo Quy chế quản lý và chi tiêu tài chính của Công đoàn cơ quan Bộ...

Duy trì các phong trào nữ công, tiếp tục phát huy phong trào văn nghệ, thể thao trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện và các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động, tổ chức. Thực hiện và giám sát tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Công đoàn cơ quan Bộ; đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên; kế hoạch cụ thể các hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ trong năm 2020; có cơ chế ghi nhận thành tích trong hoạt động công đoàn của các đoàn viên để khích lệ các đoàn viên tham gia tích cực hơn vào các hoạt động do Công đoàn cơ quan Bộ phát động, tổ chức.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Vũ Đăng Minh ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp hết sức thiết thực của các đại biểu và đại diện các công đoàn trực thuộc vào nội dung, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ trong năm 2020, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ. Trong năm 2020, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, tích cực hưởng ứng các phong trào của Công đoàn cấp trên và các hoạt động chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ; tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đẩy mạnh phong trào văn hóa công sở; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo sự gắn kết giữa các công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của Bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ đã triển khai Quyết định về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Vũ Đăng Minh trao Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ cho các tập thể.
Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Vũ Đăng Minh trao Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ cho các cá nhân.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 20/01/2020
Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có Thư chúc Tết gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ và ngành Nội vụ. Tạp chí Tổ chức nhà nước xin đăng tải toàn văn Thư chúc Tết của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện chính sách của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/01/2020
Sáng ngày 17/01/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã gặp mặt và chúc Tết Canh Tý năm 2020 các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Gặp mặt cán bộ hưu trí khối cơ quan Bộ Nội vụ nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Ngày đăng 16/01/2020
Sáng ngày 16/01/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức buổi gặp mặt thân mật cán bộ hưu trí khối cơ quan Bộ nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi gặp mặt.

Hội thảo khoa học “Cách tiếp cận và phương pháp biên soạn Địa chí Quốc gia Việt Nam lĩnh vực Hành chính”

Ngày đăng 15/01/2020
Sáng ngày 15/01/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Cách tiếp cận và phương pháp biên soạn Địa chí Quốc gia Việt Nam lĩnh vực Hành chính”.

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng 13/01/2020
Chiều ngày 13/01/2020, tại Trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.