Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Cơ quan nhà nước vẫn chuộng sử dụng mệnh lệnh hành chính để can thiệp vào thị trường

Ngày đăng: 06/01/2020   01:53
Mặc định Cỡ chữ
Đây là một trong những vấn đề quan trọng được VCCI nhấn mạnh trong báo cáo "Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2019”.

Nhìn nhận vấn đề này, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng việc sử dụng các biện pháp thị trường nên tập trung vào việc trao quyền tự quyết cho các chủ thể trên thị trường, Nhà nước chỉ giám sát ở một số khâu đầu ra then chốt để bảo đảm khắc phục được các khuyết tật của thị trường.

Ví dụ cụ thể, ông Tuấn lấy dẫn chứng về các quy định trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa. Ông Tuấn cho biết trước đây, các quy định về quản lý vận tải thuỷ nội địa mang nặng tính hành chính. Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa có các quy định như: Doanh nghiệp chỉ được sử dụng vé giấy mà không được sử dụng vé điện tử, chỉ được áp dụng giá vé mới sau 15 ngày kể từ khi công bố kể cả khi giảm giá, phải đóng cửa bán vé tối thiểu 15 phút trước khi phương tiện xuất bến, không được bán vé vượt số lượng hành khách…

“Những quy định này là các biện pháp hành chính can thiệp tương đối sâu vào quyền tự do thoả thuận giữa doanh nghiệp vận tải và hành khách. Cách quản lý này sẽ khiến các doanh nghiệp rất khó có thể cung cấp dịch vụ đa dạng cho khách hàng như đặt vé trực tuyến, giảm giá vé cho người đặt vé sớm hoặc người mua vé không đổi không huỷ, hoặc tăng giá khi khách mua vé giờ chót”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời, với quy định này, theo đánh giá của ông Tuấn doanh nghiệp cũng sẽ gặp khó khi muốn bán vé tháng, vé quý cho hành khách vì khi đó sẽ không xác định được số lượng vé đã bán ra cho mỗi chuyến.

Không chỉ trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa, tại lĩnh vực khám chữa bệnh, việc Nhà nước dùng các công cụ hành chính cứng nhắc can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp cũng được ông Tuấn chỉ ra.

Theo đó, hiện nay, dự thảo Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi) đang được xây dựng và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động. Rất nhiều quy định về đăng ký hành nghề khám chữa bệnh trong dự thảo được lấy từ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện vẫn đang có hiệu lực áp dụng. Nhiều quy định trong số đó dường như được thiết kế để quản lý trường hợp các bác sĩ bệnh viện công ra ngoài mở phòng khám hoặc làm việc cho các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập khác.

“Tuy nhiên, các quy định này lại không thực sự phù hợp với những người làm việc trong cơ sở y tế tư nhân, đặc biệt là về quản lý thời gian làm việc. Các quy định mang tính hành chính quản lý thời gian làm việc như phân biệt trong giờ và ngoài giờ; phải đăng ký hành nghề với cơ quan nhà nước chi tiết đến từng giờ trong ngày, ngày trong tuần, thậm chí phải bảo đảm thời gian đi lại”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Tuấn đây là vấn đề quan hệ giữa cơ sở khám chữa bệnh công lập với người lao động, không cần có sự can thiệp của Nhà nước. Còn nếu coi các quy định này là nhằm bảo đảm thời gian làm việc của bác sỹ không bị quá mức thì cũng không có biện pháp nào để bảo đảm thi hành trên thực tế.

Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, việc cơ quan nhà nước sử dụng mệnh lệnh hành chính để can thiệp vào thị trường vẫn xảy ra.

Năm 2019, Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu.

Theo đánh giá của ông Tuấn, dự thảo đưa ra một số biện pháp hành chính để xử lý những hành vi mang tính dân sự một cách không cần thiết.

“Ví dụ đơn cử như dự thảo xử phạt hành vi của đơn vị phân phối mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối trừ trường hợp bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng; hành vi không thông báo bằng văn bản về sự thay đổi giá bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tới các đơn vị trong hệ thống.

Các hành vi trên chủ yếu là vấn đề quan hệ giữa các chủ thể trong chuỗi phân phối xăng dầu, khí hoá lỏng, hầu như không ảnh hưởng đến các lợi ích công cộng. Nếu các bên trong quan hệ đó vi phạm nghĩa vụ thì tự họ sẽ có các chế tài xử lý lẫn nhau trong một quan hệ dân sự, Nhà nước không cần thiết phải sử dụng biện pháp hành chính ở đây”, ông Tuấn nhấn mạnh./.

Theo: enternews.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Không để xã hội bị thông tin xấu độc lung lạc

Ngày đăng 21/01/2020
Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.

Cảnh giác với thông tin thổi phồng mặt trái xã hội

Ngày đăng 20/01/2020
“Thổi phồng mặt trái xã hội” là một biểu hiện của "tự diễn biến", “tự chuyển hóa" được Đảng ta chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm đối với toàn xã hội, trực tiếp là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Không thể bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm đánh tráo, biện minh, cổ xúy cho hành vi cố tình coi thường kỷ cương phép nước

Ngày đăng 14/01/2020
Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội), trên một số trang mạng xã hội và đài, báo nước ngoài đã xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm sai lệch, cố tình bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, lợi dụng sự việc để gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân. Họ không chỉ biện minh, cổ xúy cho những hành vi vô thiên vô pháp, coi thường kỷ cương phép nước mà còn muốn kích động, thổi phồng sự việc, lôi kéo để tiếp tục làm phức tạp tình hình, thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, LLVT và nhân dân.

Ngăn chặn thói ganh ghét, đố kỵ nơi công sở

Ngày đăng 30/12/2019
Từ xa xưa, ông cha ta đã từng nói đến sự ganh ghét, đố kỵ của con người bằng những câu châm ngôn như: “Con gà tức nhau tiếng gáy”; “Trâu buộc ghét trâu ăn”; “Ăn không được thì đạp đổ”… Ngày nay, ganh ghét, đố kỵ xuất hiện trong cả một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đây là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ ra, rất cần được lưu tâm ngăn chặn.

Bài học phòng, chống tham nhũng từ vụ án AVG

Ngày đăng 26/12/2019
Trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, một thủ đoạn rất xưa cũ đã được sử dụng và suýt chút nữa có thể trót lọt. Đó là thông qua các công ty tư vấn định giá, giá bán của AVG được nâng cao nhiều lần (tài liệu điều tra cho là đến 15 lần) so với giá trị thực, để cả phía MobiFone và AVG đều được hưởng lợi.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.