Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công

Ngày đăng: 23/12/2019   03:11
Mặc định Cỡ chữ
Nghiên cứu 12 tháng về các quy trình và thực tiễn để thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong khu vực công tại Việt Nam đã xác định 14 lĩnh vực khuyến nghị để thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo, quản lý công bằng hơn.

Ngày 11/12/2019, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nhân quyền, Đại học New South Wales Sydney (Úc) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Cách tiếp cận thể chế nữ quyền cho lãnh đạo nữ ở Việt Nam: Quy trình hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công".

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, ở một số bộ, ngành, địa phương, nữ giới khẳng định vị trí nổi trội, có nhiều nỗ lực tôn vinh, phát huy vai trò nữ giới nhưng hiện một số chỉ tiêu về thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam được nêu ra trong chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 vẫn chưa đạt được, mặc dù Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, luật và chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, vẫn còn nhiều "không gian" để phụ nữ phát triển.

Một năm qua, đề tài nghiên cứu "Cách tiếp cận thể chế nữ quyền cho lãnh đạo nữ ở Việt Nam: Quy trình hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công" kết hợp dữ liệu từ các tài liệu sơ cấp và thứ cấp, tham vấn các nhóm phụ nữ và phỏng vấn các phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để tìm ra nguyên nhân tại sao hiện nay Việt Nam vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu đặt ra trong thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý.

Theo Giáo sư Louise Chappell, Đại học New South Wales Sydney, nghiên cứu đã phát hiện được một số yếu tố kết hợp cùng nhau hạn chế sự tiến triển trong sự nghiệp chính trị của phụ nữ. Các yếu tố này bao gồm các quy tắc chính thức, chẳng hạn như tuổi nghỉ hưu sớm đối với phụ nữ, làm rút ngắn sự nghiệp của phụ nữ cũng như cơ hội được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo...

Tiến sĩ Lương Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ cho biết, có các quy tắc chính thức giao thoa với các quy tắc không chính thức ở Việt Nam, ví dụ như định kiến giới về phân công lao động trong các gia đình. Áp lực xã hội đặt lên vai người phụ nữ cùng một lúc cần thực hiện chu đáo vai trò chăm sóc trẻ em và người cao tuổi trong gia đình và đáp ứng được áp lực công việc tại cơ quan.

Quang cảnh Hội thảo

Nhóm nghiên cứu đưa ra 14 khuyến nghị có thể hành động ngay thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và hỗ trợ quá trình hiện thực hoá đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện các chỉ tiêu bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý. Một số các khuyến nghị bao gồm: cụ thể hoá hệ thống chỉ tiêu liên thông và khoa học về bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý trong khu vực công với các cơ chế thực thi và trách nhiệm mạnh mẽ hơn đối với các cơ quan hữu quan, các cấp uỷ đảng và người đứng đầu tổ chức.

Tăng cường các biện pháp giám sát thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam từ cấp Trung ương đến địa phương. Đầu tư nghiên cứu rà soát, đánh giá và hoàn thiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới trong lãnh đạo và quản lý trên nguyên tắc bình đẳng giới thực chất.

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thiết thực để giải quyết các rào cản không chính thức như cung cấp dịch vụ công hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ, chăm sóc các thành viên cao tuổi trong gia đình có chất lượng cao, giá thành hợp lý và xây dựng môi trường làm việc thân thiện giới có sắp xếp thời gian linh hoạt cho cả nam và nữ hướng đến hiệu quả công việc.../.

Theo: dangcongsan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam

Ngày đăng 16/01/2020
Bài viết khái quát quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và thực tiễn tham gia của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực chính trị thời gian qua; đánh giá những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị ở Việt Nam.

Chị em chỉ mong được đánh giá, nhìn nhận đúng

Ngày đăng 20/12/2019
Để có nhiều nữ lãnh đạo, nữ lãnh đạo giỏi, chị em không mong được “ưu tiên”, “tạo điều kiện” hay “phấn đấu đạt tỷ lệ”, mà chỉ mong được đánh giá, nhìn nhận đúng!

Bình đẳng giới và xã hội hiện đại

Ngày đăng 11/12/2019
Trong hơn 20 năm trở lại đây, sự phát triển kinh tế - xã hội và sự thay đổi mạnh mẽ của gia đình và xã hội đã đem lại nhiều thay đổi về chất của vấn đề giới và phụ nữ. Những đóng góp của phụ nữ không chỉ tạo ra một xã hội tiến bộ, văn minh mà còn phát triển chính bản thân người phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn sự chênh lệch khá lớn giữa vai trò và vị thế xã hội của phụ nữ. Vì vậy, để tạo ra sự cân bằng giữa vị trí và vai trò của phụ nữ, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giới và vấn đề bình đẳng giới để xóa dần khoảng cách giới ở nước ta.

Sự tham gia lãnh đạo của phụ nữ là nhân tố không thể thiếu đối với sự phát triển

Ngày đăng 21/11/2019
Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp mặt các lãnh đạo và đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nữ vào chiều ngày 20/11/2019, tại Trụ sở Chính phủ.

Để lao động nữ vượt qua những rào cản

Ngày đăng 20/11/2019
Số lượng lao động nữ trong độ tuổi lao động ở Việt Nam khoảng 22,3 triệu người, chiếm 45,6% lực lượng lao động. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, đây là đối tượng chịu tác động lớn nhất. Do vậy, nâng cao điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, bình đẳng giới, vị thế của lao động nữ tại nơi làm việc, giúp họ sẵn sàng tâm thế, vượt qua mọi thách thức và rào cản là yêu cầu đang đặt ra.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.