Hà Nội, Ngày 29/03/2020

Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công

Ngày đăng: 23/12/2019   03:11
Mặc định Cỡ chữ
Nghiên cứu 12 tháng về các quy trình và thực tiễn để thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong khu vực công tại Việt Nam đã xác định 14 lĩnh vực khuyến nghị để thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo, quản lý công bằng hơn.

Ngày 11/12/2019, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nhân quyền, Đại học New South Wales Sydney (Úc) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Cách tiếp cận thể chế nữ quyền cho lãnh đạo nữ ở Việt Nam: Quy trình hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công".

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, ở một số bộ, ngành, địa phương, nữ giới khẳng định vị trí nổi trội, có nhiều nỗ lực tôn vinh, phát huy vai trò nữ giới nhưng hiện một số chỉ tiêu về thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam được nêu ra trong chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 vẫn chưa đạt được, mặc dù Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, luật và chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, vẫn còn nhiều "không gian" để phụ nữ phát triển.

Một năm qua, đề tài nghiên cứu "Cách tiếp cận thể chế nữ quyền cho lãnh đạo nữ ở Việt Nam: Quy trình hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công" kết hợp dữ liệu từ các tài liệu sơ cấp và thứ cấp, tham vấn các nhóm phụ nữ và phỏng vấn các phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để tìm ra nguyên nhân tại sao hiện nay Việt Nam vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu đặt ra trong thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý.

Theo Giáo sư Louise Chappell, Đại học New South Wales Sydney, nghiên cứu đã phát hiện được một số yếu tố kết hợp cùng nhau hạn chế sự tiến triển trong sự nghiệp chính trị của phụ nữ. Các yếu tố này bao gồm các quy tắc chính thức, chẳng hạn như tuổi nghỉ hưu sớm đối với phụ nữ, làm rút ngắn sự nghiệp của phụ nữ cũng như cơ hội được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo...

Tiến sĩ Lương Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ cho biết, có các quy tắc chính thức giao thoa với các quy tắc không chính thức ở Việt Nam, ví dụ như định kiến giới về phân công lao động trong các gia đình. Áp lực xã hội đặt lên vai người phụ nữ cùng một lúc cần thực hiện chu đáo vai trò chăm sóc trẻ em và người cao tuổi trong gia đình và đáp ứng được áp lực công việc tại cơ quan.

Quang cảnh Hội thảo

Nhóm nghiên cứu đưa ra 14 khuyến nghị có thể hành động ngay thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và hỗ trợ quá trình hiện thực hoá đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện các chỉ tiêu bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý. Một số các khuyến nghị bao gồm: cụ thể hoá hệ thống chỉ tiêu liên thông và khoa học về bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý trong khu vực công với các cơ chế thực thi và trách nhiệm mạnh mẽ hơn đối với các cơ quan hữu quan, các cấp uỷ đảng và người đứng đầu tổ chức.

Tăng cường các biện pháp giám sát thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam từ cấp Trung ương đến địa phương. Đầu tư nghiên cứu rà soát, đánh giá và hoàn thiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới trong lãnh đạo và quản lý trên nguyên tắc bình đẳng giới thực chất.

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thiết thực để giải quyết các rào cản không chính thức như cung cấp dịch vụ công hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ, chăm sóc các thành viên cao tuổi trong gia đình có chất lượng cao, giá thành hợp lý và xây dựng môi trường làm việc thân thiện giới có sắp xếp thời gian linh hoạt cho cả nam và nữ hướng đến hiệu quả công việc.../.

Theo: dangcongsan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nỗ lực khẳng định năng lực, đạo đức

Ngày đăng 13/03/2020
Để tăng tỷ lệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND, bên cạnh nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong bảo đảm tăng tỷ lệ nữ cấp ủy trong các cơ quan, lãnh đạo ngành, địa phương và nữ đại biểu HĐND; đổi mới cơ cấu nữ đại biểu HĐND… Điều quan trọng hơn cả, bản thân phụ nữ phải khẳng định được năng lực, đạo đức để được giới thiệu ứng cử đại biểu, được trúng cử và thể hiện xứng đáng vai trò, trách nhiệm của mình khi đã tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử.

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong cuộc sống

Ngày đăng 12/03/2020
Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Ðảm đang. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Ngày đăng 10/03/2020
Để hoàn thành cùng một nhiệm vụ, cùng khối lượng công việc, trước yêu cầu ngày càng cao của Quốc hội cũng như cử tri, nam giới nỗ lực một thì nữ giới phải nỗ lực gấp nhiều lần mới có thể đảm đương tốt vai trò của mình và được thừa nhận. Khẳng định điều này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà cho rằng, để nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ, trong đó có nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế về bình đẳng giới nhằm tạo cơ sở pháp lý và bộ máy triển khai các biện pháp nâng cao quyền năng cho phụ nữ.

Cán bộ nữ tài năng không phụ thuộc vào quyền bình đẳng

Ngày đăng 09/03/2020
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân: Phụ nữ hoàn toàn đủ năng lực để làm việc tốt mà không cần phụ thuộc vào quyền bình đẳng, hay sự đảm bảo về số lượng.

Quy hoạch, bồi dưỡng thường xuyên

Ngày đăng 06/03/2020
Để từng bước nâng cao, hướng tới bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nữ cần được tiến hành thường xuyên, dài hạn, chú trọng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn cho cấp cơ sở; cần quy định cụ thể việc bố trí, sắp xếp danh sách bầu cử tại mỗi đơn vị bầu cử, nhằm khắc phục tình trạng bố trí nhiều ứng cử viên nữ trong cùng một danh sách, sắp xếp ứng cử viên nữ cùng danh sách với các ứng cử viên quá chênh về trình độ học vấn, chức vụ…