Hà Nội, Ngày 29/03/2020

Liên bang Nga tinh giản biên chế quy mô lớn

Ngày đăng: 17/12/2019   04:22
Mặc định Cỡ chữ
Từ năm 2020, Liên bang Nga sẽ bắt đầu thực hiện cải cách trong lĩnh vực hành chính công, theo đó sẽ cắt giảm quy mô lớn lực lượng công chức và tăng lương cho những người còn lại.
Ảnh minh hoa: internet

Việc tinh giản bộ máy nhà nước theo kế hoạch của Bộ Tài chính Liên bang Nga sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu, Liên bang Nga sẽ giảm 10% biên chế tại các cơ quan trung ương của chính quyền hành pháp liên bang, giảm 5% biên chế tại các cơ quan địa phương; giai đoạn thứ hai là cải thiện cấu trúc bộ máy nhà nước, theo đó tiếp tục giảm biên chế.

Theo Bộ Tài chính Liên bang Nga, kế hoạch này nhằm giải quyết vấn đề hiện nay khi lương công chức không theo kịp lạm phát.

Cũng theo Bộ này, nếu muốn tăng lương công chức lên mức cạnh tranh, ngân sách sẽ cần có thêm 100 tỷ Rubble, khoảng 1,5 tỷ USD/năm./.

Theo: vtv.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Phương thức xây dựng và phát huy vai trò của các think tank trong đời sống chính trị - xã hội ở Trung Quốc và một số gợi mở đối với Việt Nam

Ngày đăng 12/03/2020
Ở Trung Quốc, hoạt động của các think tank có vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng cũng như năng lực quản trị của Nhà nước. Vai trò của các think tank trong đời sống chính trị ở Trung Quốc chủ yếu là thúc đẩy đổi mới lý luận chính trị; phản ánh các vấn đề xã hội và nêu ra những sáng kiến chính sách; tham gia soạn thảo đường lối, chính sách; tư vấn phương án chính sách; phản biện phương án chính sách; giám sát, đánh giá việc thực thi chính sách và đánh giá quản trị công; truyền thông chính trị và định hướng dư luận xã hội; góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho khu vực công; phối hợp với các chủ thể khác thực hiện chính sách ngoại giao công. Các think tank ở Trung Quốc có thể phát huy được vai trò quan trọng là do nhiều nhân tố, trong đó đặc biệt là sự quan tâm phát huy vai trò think tank của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Tình hình thế giới, khu vực: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Ngày đăng 09/03/2020
Sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực đem lại cả thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kinh nghiệm lựa chọn lãnh đạo chiến lược của một số quốc gia trên thế giới 

Ngày đăng 02/03/2020
Việc lựa chọn các lãnh đạo chiến lược ở bất kỳ thời đại nào, không gian địa lý hay văn hoá nào đều có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự thịnh suy của một tổ chức; hoặc rộng hơn là với một quốc gia. Tuy nhiên, không có lý thuyết chung nào cho vấn đề này, bởi các hệ thống chính trị khác nhau có các niềm tin và từ đó các lý lẽ, cách thức khác nhau để giải quyết vấn đề. Do đo, cần xem xét vấn đề này trong các hệ thống chính trị với hệ tư tưởng và truyền thống văn hoá khác nhau.

Tổ chức đơn vị hành chính ở Cộng hòa Pháp

Ngày đăng 06/02/2020
Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, các đơn vị hành chính lãnh thổ ở Pháp là đối tượng của khá nhiều cải cách. Tuy nhiên, những cải cách, phân chia các đơn vị hành chính ở Pháp hầu như không chạm đến xã – loại đơn vị hành chính lãnh thổ lâu đời, cổ xưa nhất.

Các nước mạnh tay với tin giả về dịch bệnh do virus corona

Ngày đăng 04/02/2020
Những thông tin giả hoặc bóp méo sự thật đã và đang được nhiều nước xử lý mạnh tay.