Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Hà Nội: Tán thành chủ trương sắp xếp 7 đơn vị hành chính xã, phường

Ngày đăng: 06/12/2019   03:57
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 04/12/2019, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.
Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2019-2021 

Cụ thể, đối với quận Hai Bà Trưng, sáp nhập phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Ngô Thì Nhậm (từ số nhà 52 đến số nhà 214 phố Huế). Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp là phường Nguyễn Du, có diện tích tự nhiên 0,52km2, dân số 11.399 người.

Sáp nhập phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (trừ phần diện tích tự nhiên và dân số từ số nhà 52 đến số nhà 214 phố Huế) với phường Phạm Đình Hổ. Đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp là phường Phạm Đình Hổ, có diện tích tự nhiên 0,48km2, dân số: 12.611 người.

Đối với huyện Phúc Thọ, sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú thành một đơn vị hành chính mới là xã Xuân Đình với diện tích tự nhiên 9,162km2, dân số: 8.812 người. Sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu. Tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp là xã Sen Phương. Đơn vị hành chính này có diện tích tự nhiên 7,889km2, dân số: 11.752 người.

Đối với huyện Phú Xuyên, sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân. Tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp là xã Nam Tiến, có diện tích tự nhiên 6,5km2, dân số: 8.638 người.

Giao UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ đề án, báo cáo Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Qua rà soát, toàn thành phố không có đơn vị hành chính cấp huyện phải thực hiện việc sắp xếp; tổng đơn vị hành chính cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 12 xã, phường.

Căn cứ tình hình thực tế, hiện có 7 đơn vị hành chính cấp xã không đủ 50% cả hai tiêu chí đề nghị thực hiện việc sắp xếp. 

Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội còn 579 đơn vị hành chính cấp xã (383 xã, 175 phường và 21 thị trấn), giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã (2 phường, 3 xã).

Năm đơn vị hành chính cấp xã đề nghị chưa tiến hành sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 là phường Hàng Bạc và phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm), xã Kim An (huyện Thanh Oai), xã Mỹ Thành (huyện Mỹ Đức), xã Vân Hà (huyện Phúc Thọ)./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Chú trọng cải cách hành chính về tài nguyên, đất đai

Ngày đăng 21/01/2020
Năm 2020, ngành tài nguyên môi trường Thủ đô tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng; giảm phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân.

Chuyển biến trong thực hiện trách nhiệm nêu gương ở Đảng bộ thành phố Nam Định

Ngày đăng 20/01/2020
Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hà Nội: Kiên quyết thu hồi Quyết định bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện theo quy định

Ngày đăng 20/01/2020
Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, thời gian tới, Hà Nội sẽ thường xuyên rà soát điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; kiên quyết thu hồi quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại đối với những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Cử tri ủng hộ thành lập xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng 17/01/2020
Báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa gửi Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập đơn vị hành chính hai xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới là xã Bình Lộc thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho thấy, đa số cử tri ủng hộ việc sáp nhập này.

Quảng Bình: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Ngày đăng 17/01/2020
Năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quang Bình đã huy động sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhờ vậy, việc thực hiện QCDCCS trên một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nền nếp và ngày càng phát huy hiệu quả.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.