Hà Nội, Ngày 16/12/2019

Kiên Giang khẳng định vai trò công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 02/12/2019   02:32
Mặc định Cỡ chữ
Từ năm 2011 đến nay, công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành của tỉnh Kiên Giang thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhiều hình thức tuyên truyền được thực hiện đã làm chuyển biến rất tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân đối với công tác xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, từ nguồn vốn sự nghiệp, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã phát hành 806.500 tờ bướm, 200 cuốn số tay, 1.340 cuốn tài liệu tập huấn theo khung Chương trình của Trung ương về xây dựng nông thôn mới; xây dựng, lắp đặt 580 pano tuyên truyền, phối hợp tổ chức Hội thi “Nông dân Kiên Giang tham gia xây dựng nông thôn mới”; tọa đàm hái hoa dân chủ với chủ đề “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long, Báo Kiên Giang thực hiện bản tin nông thôn mới trên trang trong chuyên mục “Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Chăm sóc lúa tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải

Các tổ chức chính trị, cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh cũng đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền liên quan đến xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền về nông thôn mới được 5.775 cuộc, có 274.726 lượt người tham dự, trong đó, cán bộ, đảng viên được tiếp thu quán triệt đạt tỷ lệ 92,1%, đoàn viên, hội viên đạt 77,1% và quần chúng nhân dân đạt 68,8%. Các tổ chức thành viên Mặt trận đã xây dựng trên 4.000 mô hình; có 195 mô hình nhân dân tự xây dựng, một số mô hình tiêu biểu như: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua thực hiện đoạn đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; phong trào "trồng cây xanh" sử dụng nguồn nước sạch trong dân ngày càng được người dân quan tâm, ý thức về môi trường ngày được lan toả trong cộng đồng dân cư. Mô hình “Thắp sáng đường quê”, mô hình “Hàng rào cây xanh”, “Đoạn đường đẹp”, “tuyến đường kiểu mẫu”, “Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Khu dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Hội Nông dân tỉnh hàng năm lồng ghép việc tổ chức tập huấn công tác Hội với tập huấn kiến thức vế nông thôn mới từ 01 đến 02 lớp cho cán bộ Hội chủ chốt ở cơ sở; chi, tổ Hội đã cấp phát hơn 8.200 tờ rơi tuyên truyền thực hiện 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới và vận động nhiều hộ gia đình đăng ký thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp chi tổ Hội, tổ nhân dân tự quản được 259 cuộc có 9.132 lượt hội viên nông dân tham dự, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên nông dân tiếp tục phát động đăng ký duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn, xây dựng 166 công trình nông thôn mới; xây dựng 139 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đăng ký 150 mô hình dân vận khéo, góp 12.957 ngày công lao động góp phần thực hiện tốt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tổ chức Hội thi lồng ghép tuyên truyền chủ đề “Nông dân với chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”. Kết quả tổ chức 115 cuộc, với 4.945 lượt cán bộ Hội Nông dân tham dự…

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức triển khai sâu rộng, đồng bộ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đến 100% cán bộ Hội các cấp; tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong tổ phụ nữ, các mô hình câu lạc bộ, các mô hình kinh tế, mô hình xã hội: Tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao kiết thức cho cán bộ Hội các cấp về vai trò Hội phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức 03 cuộc hội thi; 04 hội thảo, 18 cuộc toạ đàm vai trò phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, 15 phần việc hộ gia đình và giải pháp nâng cao thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; 17 cuộc mít tinh, 19 cuộc ra quân tuyến đường hoa, cây xanh, không rác. Kết quả có 5.817 lượt đại biểu tham gia.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên truyền các nội dung “Tuổi trẻ Kiên Giang chung tay xây dựng nông thôn mới” qua hội thi tìm hiểu về nông thôn mới, hội diễn văn nghệ, diễn đàn, hội nghị đưa nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và lồng ghép vào nội dung các lớp tập huấn của Đoàn, Hội... Kết quả trong 10 năm toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền hơn 24.610 cuộc cho hơn 259.648 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tham gia phát hơn 221.836 tờ rơi tuyên truyền; tham gia xây dựng hạ tầng được trên 847 công trình giao thông nông thôn; trồng mới 182.355 cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát tại khuôn viên cơ quan đơn vị, trường học và các tuyến đường dọc bờ sông, xóa 971 cầu tiêu trên sông, xây dựng 4.937 nhà tiêu hợp vệ sinh, đào 798 hố rác gia đình. Vận động các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng 09 trạm nước ngọt cho nhân dân vùng hạn mặn; hỗ trợ kéo ống dẫn nước sinh hoạt (từ nhà máy nước) và 200 bồn chứa nước (bồn 500 lít), tổ chức được 3.251 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu hút trên 72.774 ĐVTN tham gia; duy trì và xây dựng được 530 mô hình liên kết hợp tác… Các hoạt động trên đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên tập trung thực hiện phần việc của hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới như: 12 công việc đối với ấp, 15 phần việc của hộ gia đình cần làm, các mô hình, tấm gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi và tham gia xây dựng nông thôn mới, hình thức tuyên truyền, vận động thông qua các đợt tập huấn, các kỳ sinh hoạt của các cấp Hội và tờ rơi, tài liệu. Kết quả có 2.009 lượt cán bộ tham dự; cấp huyện 150 lượt, có 3.609 lượt cán bộ tham dự; cấp xã 2.450 cuộc, có 101.354 lượt cán bộ tham dự; các chi Hội có 10.298 lượt, có 169.123 lượt hội viên Cựu chiến binh tham dự. Ngoài ra Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triến nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cùng cấp phát trên 150 ngàn tờ bướm, 20 ngàn tài liệu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất cho nông dân, trong đó có hội viên Cựu chiến binh.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân tỉnh Kiên Giang đã được quan tâm và xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm thay đổi, nâng cao nhận thức về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhất là vai trò chủ thể của người dân. Bên cạnh đó, địa phương đã liên tục đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên báo, đài, panô, tài liệu tuyên truyền, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động, đến nay đã thực sự trở thành một phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn, đi vào đời sống nhân dân góp phần hiệu quả trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Thu Trà

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng nông thôn mới tại huyện khó khăn: Cần cơ chế đặc thù

Ngày đăng 13/12/2019
Bên cạnh những địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội có tỷ lệ 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì vẫn còn một số huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức trong huy động nguồn vốn đầu tư. Do vậy, nhằm tạo động lực, thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương này, đòi hỏi Thành phố cần có những chính sách ưu tiên hay cơ chế đặc thù hỗ trợ.

Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh): Hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ngày đăng 13/12/2019
Hết năm 2019, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và bắt tay vào lộ trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hiện thị xã đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đưa 3 xã cuối cùng là: Cẩm La, Liên Vị và Tiền Phong đạt chuẩn NTM.

Quảng Trị: Kinh nghiệm hay trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày đăng 13/12/2019
Với nhiều cách làm hay, hiệu quả, có sự chung sức, đồng lòng của người dân, nhiều địa phương sau khi đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến đến xây dựng NTM kiểu mẫu. Những kinh nghiệm từ chính các địa phương này rút ra là bài học bổ ích cho các địa phương khác trên chặng đường thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Du lịch trải nghiệm làng quê nông thôn mới ở Quảng Ninh

Ngày đăng 12/12/2019
Về xã Việt Dân (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) hôm nay, nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng bởi đời sống người dân sung túc, cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

Vĩnh Long: Quyết tâm cao xây nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng 12/12/2019
Sau khi về đích nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trong tỉnh đang tiếp tục đặt ra mục tiêu “cán đích” xã NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương đã đề ra rất nhiều giải pháp và tiếp tục phấn đấu nhiều hơn với quyết tâm cao để về đích theo lộ trình.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.