Hà Nội, Ngày 16/12/2019

Cả nước đã có 4.806 xã và 111 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 02/12/2019   10:59
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa cho biết, cả nước đã có 4.806 xã (53,99%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 0,66% so với tháng 10/2019. Bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; có 111/664 đơn vị cấp huyện thuộc 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 01 đơn vị so với tháng 10/2019) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, chiếm khoảng 16,4% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tính đến ngày 30/11/2019, cả nước có 4.806 xã (53,99%) đạt chuẩn NTM. Ước cả năm có khoảng 4.896 xã (tương đương 55%) và 112 huyện đạt chuẩn NTM. 08 địa phương đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ; 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định phê duyệt đề án, kế hoạch “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cấp tỉnh.

Cả nước hiện đã có 15.040 hợp tác xã nông nghiệp; 49 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp; đào tạo được 235.000 lao động nông thôn học nghề nông nghiệp, đạt 79% kế hoạch đề ra năm 2019.

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã; đẩy mạnh công tác truyền thông về hợp tác xã nông nghiệp; chương trình bố trí dân cư, đào tạo nghề nông thôn. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)…

Đồng thời, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; tiến hành nghiên cứu, xây dựng  Bộ tiêu chí quốc gia về NTM các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng nông thôn mới tại huyện khó khăn: Cần cơ chế đặc thù

Ngày đăng 13/12/2019
Bên cạnh những địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội có tỷ lệ 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì vẫn còn một số huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức trong huy động nguồn vốn đầu tư. Do vậy, nhằm tạo động lực, thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương này, đòi hỏi Thành phố cần có những chính sách ưu tiên hay cơ chế đặc thù hỗ trợ.

Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh): Hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ngày đăng 13/12/2019
Hết năm 2019, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và bắt tay vào lộ trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hiện thị xã đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đưa 3 xã cuối cùng là: Cẩm La, Liên Vị và Tiền Phong đạt chuẩn NTM.

Quảng Trị: Kinh nghiệm hay trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày đăng 13/12/2019
Với nhiều cách làm hay, hiệu quả, có sự chung sức, đồng lòng của người dân, nhiều địa phương sau khi đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến đến xây dựng NTM kiểu mẫu. Những kinh nghiệm từ chính các địa phương này rút ra là bài học bổ ích cho các địa phương khác trên chặng đường thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Du lịch trải nghiệm làng quê nông thôn mới ở Quảng Ninh

Ngày đăng 12/12/2019
Về xã Việt Dân (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) hôm nay, nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng bởi đời sống người dân sung túc, cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

Vĩnh Long: Quyết tâm cao xây nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng 12/12/2019
Sau khi về đích nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trong tỉnh đang tiếp tục đặt ra mục tiêu “cán đích” xã NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương đã đề ra rất nhiều giải pháp và tiếp tục phấn đấu nhiều hơn với quyết tâm cao để về đích theo lộ trình.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.