Hà Nội, Ngày 16/12/2019

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa

Ngày đăng: 28/11/2019   02:14
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Tại Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Hải Dương và các huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương.

Thành phố Hải Dương

Cụ thể, nhập toàn bộ 10,81 km2 diện tích tự nhiên, 12.623 người của xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà và toàn bộ 8,98 km2 diện tích tự nhiên, 10.769 người của xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà vào thành phố Hải Dương.

Nhập toàn bộ 4,86 km2 diện tích tự nhiên, 7.870 người của xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ vào thành phố Hải Dương. Nhập toàn bộ 9,26 km2 diện tích tự nhiên, 16.729 người của xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc và toàn bộ 5,05 km2 diện tích tự nhiên, 10.274 người của xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc vào thành phố Hải Dương.

Bên cạnh đó, thành lập 2 phường thuộc thành phố Hải Dương: Thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Hưng sau khi điều chỉnh theo quy định. Sau khi thành lập, phương Tân Hưng có 5 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.664 người. Phường Tân Hưng giáp các phường Hải Tân, Thạch Khôi và các xã Gia Xuyên, Ngọc Sơn. Thành lập phường Nam Đồng trên cơ sở toàn bộ 8,89 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.675 người của xã Nam Đồng. Phường Nam Đồng giáp các phường Ái Quốc, Hải Tân, Nhị Châu, Ngọc Châu, các xã An Thượng, Quyết Thắng, Tiền Tiến và huyện Nam Sách.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ…

Tại Nghị quyết số 787/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị thành lập 3 phường Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, thành lập phường Hòa Long trên cơ sở toàn bộ 8,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 21.035 người của xã Hòa Long. Phường Hòa Long giáp các phường Vạn An, Vũ Ninh và tỉnh Bắc Giang.

Thành lập phường Kim Chân trên cơ sở toàn bộ 4,54 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.676 người của xã Kim Chân. Phường Kim Chân giáp các phường Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh, huyện Quế Võ và tỉnh Bắc Giang.

Thành lập phương Nam Sơn trên cơ sở toàn bộ 11,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 32.659 người của xã Nam Sơn. Phường Nam Sơn giáp các phường Hạp Lĩnh, Khắc Niệm, Vân Dương, các huyện Quế Võ và Tiên Du.

Sau khi thành lập 2 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, thành phố này sẽ có 19 phường, tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 94 xã, 26 phường, 6 thị trấn.

Tại Nghị quyết 786/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Thanh Hóa như sau: Thành lập phường An Hưng trên cơ sở nhập toàn bộ 2,55 km2 diện tích tự nhiên, 8.194 người của phường An Hoạch và toàn bộ 3,99 km2 diện tích tự nhiên, 4.615 người của xã Đông Hưng. Sau khi thành lập, phường An Hưng có 6,54 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.809 người. Phường An Hưng giáp với các phường Đông Vệ, Phú Sơn, Quảng Thắng, Tân Sơn, các xã Đông Tân, Đông Vinh và huyện Đông Sơn.

Nhập toàn bộ 2,9 km2 diện tích tự nhiên, 3.020 người của xã Hoằng Lý vào phường Tào Xuyên. Sau khi nhập, phường Tào Xuyên có 5,66 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.933 người. Phường Tào Xuyên giáp phường Hàm Rồng, các xã Long Anh, Thiệu Dương và huyện Hoằng Hóa.

Thành lập xã Long Anh trên cơ sở nhập toàn bộ 2,29 km2 diện tích tự nhiên, 3.463 người của xã Hoằng Long và toàn bộ 3,5 km2 diện tích tự nhiên, 4.544 người của xã Hoằng Anh. Sau khi thành lập, xã Long Anh có 5,59 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.007 người. Xã Long Anh giáp các phường Hàm Rồng, Nam Ngạn, Tào Xuyên, xã Hoằng Quang và huyện Hoằng Hóa.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, thành phố Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 phường và 14 xã.

Ngoài ra, Nghị quyết còn nêu rõ phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Bỉm Sơn, huyện Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn…./.

Theo: baochinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Yếu tố tác động đến chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất 

Ngày đăng 13/12/2019
Để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá thì việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ phục vụ sản xuất nông nghiệp sang xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị hạ tầng kinh tế - xã hội là tất yếu. Bài viết đề cập phân tích các yếu tố tác động đến chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất của chính quyền địa phương, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần giải quyết việc làm cho nông dân ở những khu vực này.

Xây dựng nông thôn mới tại huyện khó khăn: Cần cơ chế đặc thù

Ngày đăng 13/12/2019
Bên cạnh những địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội có tỷ lệ 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì vẫn còn một số huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức trong huy động nguồn vốn đầu tư. Do vậy, nhằm tạo động lực, thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương này, đòi hỏi Thành phố cần có những chính sách ưu tiên hay cơ chế đặc thù hỗ trợ.

Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại 3 quận, huyện

Ngày đăng 13/12/2019
Ngày 11/12/2019, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

Phú Thọ: cán bộ không chuyên trách - những trăn trở về phụ cấp

Ngày đăng 13/12/2019
Đội ngũ cán bộ không chuyên trách (KCT) cấp xã, khu dân cư không chỉ là cánh tay nối dài trong thực thi chính sách ở cơ sở mà còn là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể… Tuy nhiên với mức phụ cấp chi trả như hiện nay, nhiều cán bộ KCT chưa thực sự toàn tâm, toàn ý với công việc. Để đội ngũ cán bộ KCT cấp xã, khu dân cư tâm huyết, trách nhiệm với công việc, mức phụ cấp cho đội ngũ này cũng cần được HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Tiến tới Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Quy hoạch, xây dựng cán bộ cấp chiến lược

Ngày đăng 11/12/2019
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã thể chế hóa các quy định của Trung ương, tập trung quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.