Hà Nội, Ngày 16/12/2019

Hậu Giang: Sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong việc trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày đăng: 21/11/2019   02:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động Trung tâm Hành chính công và thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang năm 2019.

Qua hơn 01 năm hoạt động, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hơn 33.000 hồ sơ thủ tục hành chính; đã giải quyết trên 31.000 hồ sơ chiếm trên 93%, trong đó có hơn 80% hồ sơ trả trước hạn, gần 20% hồ sơ trả đúng hạn, khoảng 0,6% hồ sơ trả quá hạn đều có thư xin lỗi, nguyên nhân hồ sơ trả quá hạn chủ yếu là việc xác minh, thẩm định của các đơn vị phối hợp với sở, ngành không kịp thời gian. Hiện tại, mỗi tháng Trung tâm tiếp nhận khoảng 2.200 hồ sơ, trung bình tiếp nhận khoảng 100 hồ sơ và trả kết quả khoảng 95 hồ sơ trên ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong tổng số 1.296 thủ tục thì các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện nhiều tại Trung tâm chủ yếu tập trung ở các hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cấp phù hiệu chạy xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp, trích lục bản sao hộ tịch; người có công; lao động tiền lương bảo hiểm xã hội… tất cả hồ sơ đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật nên nhận được sự hài lòng, ủng hộ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Tỉnh cũng đã triển khai phần mềm Quản lý văn bản cho tất cả các sở, ngành, địa phương sử dụng. Hiện tại, phần mềm đã kết nối với trục liên thông văn bản của Chính phủ và đã thực hiện gửi nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ. Cấp hơn 3.600 tài khoản cho cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị sử dụng trong hoạt động công vụ.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang đã phát huy hiệu quả cung cấp thông tin phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Hiện trên Cổng cập nhật 1.930 thủ tục thuộc danh mục các thủ tục hành chính của các đơn vị trong tỉnh, với 1.376 thủ tục mức độ 2; 365 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 107 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hệ thống hiện đã kết nối với hệ thống tin nhắn SMS của VNPT để thực hiện thông báo tình trạng tiếp nhận và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hệ thống dữ liệu điện tử trên môi trường mạng còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa chặt chẽ, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, thống nhất ở các địa phương, trang thiết bị máy vi tính, máy in, máy quét tại nhiều cơ quan, đơn vị còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai các ứng dụng cơ bản đã dẫn đến một số tồn tại, bất cập trong việc vận hành hệ thống phần mềm dùng chung...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đề nghị Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh sắp xếp công chức tiếp nhận hồ sơ thay cho công chức biệt phái từ các sở, nhất là phải thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo phương châm “4 tại chỗ” tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn. Đối với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần phải tổ chức các lớp tập huấn tại địa phương để người dân thực hiện thường xuyên, nhằm hướng đến mục tiêu 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến; khẩn trương thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và tích hợp chữ ký số trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, tập trung phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện việc kết nối cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia hướng đến thực hiện chính quyền điện tử trong tương lai.

Riêng việc thực hiện các chỉ số cạnh tranh và xây dựng chính quyền điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt sâu rộng, toàn diện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Nếu vì lý do chủ quan, cơ quan đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính thì không xét thi đua đối với đơn vị đó và xem xét trách nhiệm cá nhân người đứng đầu./.

Theo: haugiang.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chuyển biến mới trong phục vụ nhân dân

Ngày đăng 12/12/2019
Thuận tiện, nhanh chóng là cảm nhận của nhiều người khi làm căn cước công dân. Để có được sự hài lòng đó, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày đăng 11/12/2019
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Hà Nội đã cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng 11/12/2019
Báo cáo của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho thấy, đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình số 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản đã hoàn thành. Cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày đăng 09/12/2019
Sau 9 tháng tích cực triển khai, mọi nhiệm vụ chuẩn bị cho xây dựng và đưa Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào vận hành tại địa chỉ dichvucong.gov.vn đã được hoàn tất. Lễ khai trương chiều ngày 09/12/2019 có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Chức năng và nguyên tắc vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia

Ngày đăng 05/12/2019
Chức năng, nguyên tắc vận hành và các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia vừa được quy định cụ thể tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.