Hà Nội, Ngày 18/01/2020

Hà Nội rà soát xét đặc cách giáo viên hợp đồng

Ngày đăng: 15/11/2019   03:47
Mặc định Cỡ chữ
UBND TP. Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước theo văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Theo đó, giao Sở Nội vụ tổng hợp, rà soát, tham mưu báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/11/2019.

Từ tháng 3/2019, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội đã thực hiện rà soát giáo viên hợp đồng trên địa bàn, nhưng Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, thành phố không có giáo viên hợp đồng nào đạt đủ điều kiện để xét tuyển đặc biệt theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiều giáo viên hợp đồng đang chờ hướng dẫn của Thành phố - Ảnh minh họa.

Mới đây, Hà Nội đã tiến hành tổ chức thi vòng 1 tuyển viên chức vào ngành Giáo dục năm 2019. Ngày 17/11/2019 tới đây, thành phố sẽ tổ chức thi vòng 2 tuyển viên chức ngành này.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn trả lời Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức TP. Hà Nội về hình thức tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019.

Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay việc tổ chức tuyển dụng viên chức, trong đó có viên chức ngành giáo dục, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, theo quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì việc quyết định phương thức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của TP. Hà Nội (thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP Hà Nội.

Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức TP. Hà Nội báo cáo UBND TP. Hà Nội xem xét, quyết định phương thức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 của TP. Hà Nội theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngoài phương thức tuyển dụng qua thi tuyển hoặc xét tuyển thì tuyển dụng viên chức còn được thực hiện thông qua tuyển dụng đặc biệt (được áp dụng đối với trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không kể thời gian tập sự, thử việc theo đúng quy định của pháp luật)./.

Theo: chinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng nhất trí chủ trương bổ sung Hà Nam vào vùng Thủ đô

Ngày đăng 16/01/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam.

Thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 16/01/2020
Ngày 15/01/2020, tại đảo nổi thuộc hồ trung tâm Gia Nghĩa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

Hà Nội: Sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã

Ngày đăng 15/01/2020
Ngày 09/01/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Hà Nội: Chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ trong các cơ quan, đơn vị hành chính

Ngày đăng 14/01/2020
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 121/UBND-NC, yêu cầu các sở, cơ quan tương đương; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Tỉnh Hà Nam có thị xã mới

Ngày đăng 13/01/2020
Tối ngày 11/01/2020, tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Duy Tiên - đơn vị cấp huyện phát triển hàng đầu của tỉnh Hà Nam.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.