Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình một số vấn đề về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của Tp. Hà Nội

Ngày đăng: 15/11/2019   03:23
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 14/11/2019, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm về dự thảo Nghị quyết thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Tp. Hà Nội.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, qua ý kiến phát biểu của các vị đại biểu trong các thảo luận tổ, bước đầu Ban soạn thảo Bộ Nội vụ tiếp thu, ghi nhận ý kiến của tất cả các vị đại biểu để cùng các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội hoàn thiện lại dự thảo nghị quyết trước khi Quốc hội thông qua.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại phiên họp

Qua ý kiến thảo luận tại phiên họp, cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị để chúng ta thông qua Nghị quyết lần này là nội dung được quan tâm nhiều nhất. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019 của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội đã nêu rất rõ về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường ở các quận và thị xã của thành phố Hà Nội. Mặt khác, tại Điều 111 của Hiến pháp năm 2013 cũng đã quy định rất rõ nội dung này, cũng như điểm b khoản 2, Điều 15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định: Quốc hội được ban hành những nghị quyết để thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng chưa có trong luật điều chỉnh hoặc khác với các luật hiện hành.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, cơ sở pháp lý và cơ sở chính trị đã được cân nhắc rất kỹ và qua nhiều hội thảo, đây là yêu cầu đổi mới trong việc tổ chức lại mô hình của chính quyền đô thị.

Về các ý kiến liên quan đến tên gọi của Nghị quyết, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tiếp thu; đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo lại với Bộ Chính trị, bởi trong Kết luận số 46-KL/TW, Bộ Chính trị đã nêu rất rõ là không tổ chức Hội đồng nhân dân, nên nếu xét ở Kết luận số 46-KL/TW thì cần phải xin ý kiến Bộ Chính trị lại về vấn đề này.

Liên quan đến chế độ làm việc, trong Kết luận số 46-KL/TW, Bộ Chính trị cũng cơ bản đồng ý theo đề án, tức là làm việc theo nguyên tắc tập thể của Ủy ban nhân dân, trong đó cơ cấu của Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Uỷ ban và các thành viên Ủy ban. Theo ý kiến thẩm định của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ý kiến của một số đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo lại Bộ Chính trị xem xét về chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân phường là các chế độ thủ trưởng, trong kết luận trước đây cơ bản đồng ý theo chế độ tập thể.

Nếu được Quốc hội thông qua lần này và có hiệu lực từ ngày 01/6/2020, Chính phủ còn phải ban hành rất nhiều các văn bản về thể chế thì thành phố Hà Nội mới tổ chức thí điểm được mô hình này, do đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lấy thời điểm là 01/6/2020 để Chính phủ và các bộ, ngành xây dựng các văn bản phù hợp. Như vậy, đến năm 2021 thì chúng ta mới tổ chức được chính quyền địa phương của những đơn vị cấp phường của thành phố.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cảm ơn ý kiến của các đại biểu Quốc hội và khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để bổ sung, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội thông qua trong thời gian sắp tới./.

Theo: quochoi.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nêu cao ý thức trách nhiệm với Tổ quốc

Ngày đăng 21/01/2020
Trưng bày “Đảng - Mùa xuân - Dân tộc” tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm) những ngày này thu hút đông đảo công chúng, nhất là các bạn trẻ đến tham quan, tìm hiểu. Với gần 500 tên sách và nhiều tài liệu giá trị, đây thực sự là cơ hội để mỗi người hiểu thêm về sự nghiệp cách mạng của Đảng, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Thủ tướng làm việc với Tổ tư vấn kinh tế

Ngày đăng 21/01/2020
Chiều nay 20/01/2020, tại trụ sở Chính phủ, làm việc với Tổ tư vấn kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn nâng cao chất lượng ý kiến tư vấn, bảo đảm tính thực tiễn, thiết thực, khách quan, độc lập, thẳng thắn, vì lợi ích chung của đất nước và các thành viên trong Tổ tư vấn là những pháo đài quan trọng để bảo vệ đường lối, chính sách.

Thủ tướng gặp mặt kiều bào về dự chương trình Xuân quê hương 2020

Ngày đăng 20/01/2020
Chiều ngày 18/01/2020 tại Trụ sở Chính phủ, gặp mặt kiều bào tham dự Chương trình Xuân quê hương 2020, Thủ tướng bày tỏ: “Bà con hãy cố gắng giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc Việt Nam” trong gia đình, cộng đồng, nhất là trong thế hệ trẻ. Đó cũng là việc gìn giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình, với quê hương, đất nước.

Hà Nội: Kiên quyết thu hồi Quyết định bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện theo quy định

Ngày đăng 20/01/2020
Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, thời gian tới, Hà Nội sẽ thường xuyên rà soát điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; kiên quyết thu hồi quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại đối với những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Thủ tướng: Chuẩn bị Tết phục vụ nhân dân không chỉ là bề nổi

Ngày đăng 20/01/2020
Sáng ngày 20/01/2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.