Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Phát huy vai trò của chi bộ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 14/11/2019   02:36
Mặc định Cỡ chữ
Tỉnh Nam Định hiện có 982 tổ chức cơ sở đảng; trong đó tổ chức cơ sở đảng ở khu vực nông thôn chiếm khoảng 76% với trên 8.200 đảng viên ở các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố. Thời gian qua, các chi bộ nông thôn trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp cụ thể phát huy vị trí vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Lê Duy Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu) cho biết: Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển xã gặp không ít khó khăn do các tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển yêu cầu ngày càng cao, nguồn lực huy động từ nhân dân đã nhiều… song với những kinh nghiệm có được từ việc phát huy vai trò chi bộ cơ sở trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới những năm trước đây, là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ xã có niềm tin về những giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn dân cư duy trì việc dự họp với chi bộ thôn, xóm hàng tháng để nắm tình hình, chỉ đạo và giám sát việc triển khai nghị quyết của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các chi bộ nắm chắc tình hình thực tiễn và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương để lựa chọn vấn đề, nội dung đưa vào sinh hoạt chuyên đề thiết thực, xây dựng nghị quyết lãnh đạo phù hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội, đoàn thể và đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện. Nhờ vậy, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã đạt được kết quả tích cực. Điển hình như Chi bộ xóm 4 đã lãnh đạo thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông thôn mới xã Nam Lợi (huyện Nam Trực)

Đồng chí Vũ Viết Hảo, Bí thư Chi bộ xóm 4 cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, Chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề, quán triệt sâu sắc chủ trương, quyết tâm và sự chỉ đạo của cấp trên về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho toàn thể cán bộ và nhân dân trong xóm, trước hết là cán bộ, đảng viên. Với phương châm kiên trì, đẩy mạnh kết hợp nhiều hình thức, công tác tuyên truyền đã đem lại kết quả, nhân dân thông suốt, nhất trí đồng lòng hưởng ứng, tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả cao. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của xóm, Chi bộ đã quán triệt phương châm “Tiêu chí nào có thể thực hiện ngay thì thực hiện dứt điểm, làm đến đâu được đến đó, không làm đi làm lại” để việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo tính khả thi. Kết quả, xóm đã tiến hành kiên cố hóa hơn 10km đường giao thông dân sinh kết nối với các con đường nội đồng; kè 1km sông cấp II đi giữa xóm; xây dựng nhà văn hóa có đủ trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt, vui chơi, có sân bóng chuyền, vườn hoa cây cảnh tạo cảnh quan đẹp đẽ…

Cũng như Chi bộ xóm 4, các chi bộ khác ở Đảng bộ xã Hải Bắc cũng đã tập trung lãnh đạo thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, xã có 8/11 xóm đã đầu tư hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt bằng 120 cột đúc đèn led cao áp với tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa; 100% xóm đạt xóm nông thôn mới bền vững và phát triển. Năm 2019, xã Hải Bắc được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển.

Về xã Yên Phong (huyện Ý Yên) chúng tôi được nghe nhiều về vai trò nêu gương của đảng viên trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Bí thư Chi bộ thôn Hưng Xá cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ban đầu thôn Hưng Xá gặp nhiều khó khăn trong công tác dồn điền đổi thửa, nâng cấp kết cấu hạ tầng bởi hiện trạng ruộng đất manh mún, đường dong, ngõ xóm nhỏ hẹp, mặt khác tư tưởng bảo thủ ngại thay đổi của người dân còn phổ biến. Chi bộ thôn Hưng Xá họp, quán triệt yêu cầu nhiệm vụ trong các đảng viên và thống nhất ra nghị quyết chuyên đề về dồn điền đổi thửa và làm đường giao thông nông thôn. Mục tiêu là chỉnh trang diện mạo thôn, kiến thiết lại đồng ruộng đáp ứng yêu cầu mới phục vụ sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân. Chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên thực hiện nêu gương, đi đầu thực hiện các chương trình, kế hoạch, gương mẫu ủng hộ tài sản, đất đai, công sức. Điển hình là đảng viên Đào Thị Giá hiến hơn 150m2 đất ruộng, gấp 10 lần mức quy định chung để làm đường nội đồng. Sự gương mẫu của đảng viên đã có hiệu quả thuyết phục mạnh mẽ đối với bà con, nhân dân trong thôn cũng đã tích cực hưởng ứng, thực hiện, đóng góp hơn 2 tỷ đồng, 10 nghìn m2 đất ruộng, hiến 150m2 đất thổ cư để làm đường giao thông nội đồng, mở rộng đường làng, ngõ xóm. Đến nay, diện mạo nông thôn mới thôn Hưng Xá từ trong làng đến ngoài đồng ruộng đã thay đổi rõ rệt. Hưng Xá trở thành đơn vị điển hình trong xây dựng nông thôn mới của huyện Ý Yên.

Trong 9 năm xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, các chi bộ nông thôn đã phát huy mạnh mẽ vai trò “hạt nhân” chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo địa bàn dân cư tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tiêu biểu như: chi bộ thôn 5 xã Trực Thuận (huyện Trực Ninh) huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi; chi bộ Mỹ Tiến 1, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; chi bộ xóm Vân Tiến, xã Kim Thái (huyện Vụ Bản) thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào khu dân cư “5 không”; chi bộ thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến (huyện Mỹ Lộc) lãnh đạo người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập… Nhờ nắm rõ thực trạng tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân theo phương châm “hiểu dân, lắng nghe ý kiến của dân”, các chi bộ đã đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng nông thôn ngày càng phát triển, có diện mạo đẹp, đời sống nhân dân được nâng cao hơn.

Để phát huy vai trò của các chi bộ và đội ngũ cán bộ cơ sở, toàn tỉnh đã tổ chức trên 400 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho trên 33 nghìn lượt cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở. Công tác đào tạo, tập huấn đã kịp thời bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ xã và thôn, xóm. Các chi bộ đã động viên nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; căn cứ vào lợi thế, đặc điểm tình hình cơ sở vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập; huy động các nguồn lực nội tại và từ bên ngoài như: con em xa quê, các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng như: nhà văn hóa, đường làng, đường xóm và các thiết chế khác, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Vận động nhân dân hưởng ứng phong trào làm đẹp thôn, xóm trực tiếp tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; giữ gìn vệ sinh môi trường; trồng hoa ven đường; kiến thiết, cải tạo khuôn viên vườn nhà theo quy hoạch... đảm bảo khang trang, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp. Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tiêu cực trong nông thôn.

Với phương thức “Làm từ hộ gia đình đến thôn xóm, từ thôn xóm đến xã, huyện, lấy thôn xóm làm đơn vị cơ sở và hộ gia đình làm hạt nhân để vận động xây dựng nông thôn mới”, tỉnh xác định chi bộ nông thôn có vai trò tiên quyết trong lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đảm bảo sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, đóng góp công sức, trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo và nguồn lực của xã hội để hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, tỉnh đã hoàn thành thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trước 1,5 năm, các địa phương tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao với sự đồng thuận của nhân dân./.

Theo: namdinh.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 27/12/2019
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1892/QĐ-TTg công nhận huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Vai trò của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng 24/12/2019
Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước (cùng với tỉnh Nam Định) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, là một trong hai địa phương (cùng với tỉnh Bình Dương) có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và là tỉnh đứng đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới nâng cao với 31 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đạt được kết quả đó là do có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở, sự đồng lòng, chung sức của người dân với vai trò là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và không thể không kể đến vai trò quan trọng của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp của tỉnh Đồng Nai.

Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày đăng 23/12/2019
Sáng ngày 21/12/2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Thủ tướng dự lễ hội nông sản trên quê hương nông thôn mới

Ngày đăng 23/12/2019
Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh cùng với Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Can Lộc và đón Bằng công nhận huyện nông thôn mới là những hoạt động sôi nổi đã diễn ra tối ngày 21/12/2019.

Gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới: Còn nhiều việc phải làm!

Ngày đăng 20/12/2019
Hà Nội có nền sinh thái nông nghiệp lâu đời, lại là đất trăm nghề nên có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, các hoạt động du lịch nông nghiệp vẫn mang tính tự phát, chưa hấp dẫn du khách... Gắn phát triển du lịch sinh thái, du lịch làng nghề với xây dựng nông thôn mới là vấn đề đang được Thành phố chú trọng với nhiều giải pháp và phía trước còn nhiều việc phải làm.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.