Hà Nội, Ngày 18/01/2020

Chặng đường thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định)

Ngày đăng: 12/11/2019   03:12
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), sau quá trình tuyển chọn, tháng 01/2015, huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đã tiếp nhận 04 đội viên trúng tuyển, phân công về làm việc tại 4 xã: Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận. Nhìn lại chặng đường đã qua, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận thì vẫn còn đó những trăn trở, băn khoăn...
Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Hoàng Quốc Long phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình triển khai Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn huyện.

Tăng cường nguồn lực để phát triển nông thôn, miền núi

Thực hiện Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Bình Định; Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách trí thức trẻ đạt kết quả tuyển chọn tham gia Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Bình Định, ngày 14/4/2015, UBND huyện Vĩnh Thạnh ban hành Công văn số 163/UBND-NV về việc bố trí công tác đối với 04 đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trúng tuyển vào chức danh công chức cấp xã tại huyện Vĩnh Thạnh về 04 xã: Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận. Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn huyện một cách tốt nhất. Đảng ủy, UBND các xã thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tạo điều kiện cho các đội viên tham gia các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức, Đảng ủy xã tạo điều kiện cho đội viên tham gia học lớp phát triển Đảng, đồng thời các đội viên Đề án trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành; quan tâm giải quyết đảm bảo các chế độ chính sách cho đội viên Đề án được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định, được bố trí phòng làm việc, các phương tiện phục vụ công tác.

Đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện Đề án, các xã được bố trí đội viên đã bổ sung thêm nguồn nhân lực trẻ, có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo cơ bản phù hợp với các vị trí công tác được giao. Các đội viên cũng phát huy được vai trò tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy công tác xoá đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Điều này đã được ghi nhận qua thực tế tại các địa phương. Theo đó, trong quá trình được phân công nhiệm vụ công tác, nhìn chung đội viên đã có ý thức chấp hành tốt quy chế, nội quy của UBND xã nơi công tác; chấp hành sự chỉ đạo, phân công của Chủ tịch UBND xã, sự hướng dẫn của công chức chuyên môn; lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp; từng bước khắc phục những khó khăn trong đời sống sinh hoạt, phong tục, tập quán của nhân dân tại địa phương; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lối sống lành mạnh, giản dị, có ý thức phục vụ nhân dân.

Các đội viên có tinh thần học hỏi, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm trong công việc. Tích cực học hỏi đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu và văn bản phục vụ công việc để công tác tham mưu đạt kết quả cao.

Điển hình như đội viên Ngô Thị Dạ Liêu ở xã Vĩnh Kim và Đinh Thị Dung ở xã Vĩnh Thuận với tinh thần năng động, học hỏi, nghiên cứu, đã chủ động tham mưu với lãnh đạo UBND xã kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính theo hướng dẫn của cấp trên, đôn đốc các ngành đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền nhanh chóng, chính xác cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Đặc biệt, ý tưởng cải cách hành chính của đội viên Ngô Thị Dạ Liêu ở xã Vĩnh Kim được lựa chọn vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng cải cách hành chính tỉnh Bình Định. Thứ bậc của UBND xã Vĩnh Kim, UBND xã Vĩnh Thuận trong thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện có bước được cải thiện rõ rệt.

Là trí thức trẻ được đào tạo bài bản, đội viên Đinh HLong ở xã Vĩnh Sơn đã chủ động tham mưu với lãnh đạo UBND xã kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, với sự hỗ trợ 170 tấn xi măng/km của tỉnh, xã đã xây dựng được 1.034m đường bê tông giao thông nông thôn.

Tại xã Vĩnh Hòa, đội viên Nguyễn Thị Bích Phương được Chủ tịch UBND xã phân công phụ trách công việc trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Từ khi được bố trí công tác tại xã, đội viên Nguyễn Thị Bích Phương luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu tích cực cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong lĩnh vực công tác được phân công.

Còn đó những khó khăn, trăn trở

Qua quá trình công tác tại địa phương, hầu hết các xã được bố trí đội viên về công tác đều đánh giá cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đội viên, đóng góp công sức vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thông qua những việc làm cụ thể như: hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chung tay xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn, cải cách hành chính, góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Những đóng góp của các đội viên Đề án được nhân dân địa phương đánh giá cao, qua đó thấy được hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ. Đến nay, trong số 04 đội viên tham gia Đề án được phân công về huyện Vĩnh Thạnh, có 02 đội viên được kết nạp Đảng, 01 đội viên đang được cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, giúp đỡ để phát triển Đảng. Ngoài ra, các đội viên còn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn công tác.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy và chính quyền địa phương cũng như các đội viên tham gia Đề án vẫn còn một số băn khoăn, trăn trở như: việc bố trí công tác đối với đội viên sau khi kết thúc Đề án; điều kiện cơ sở vật chất ở xã còn thiếu thốn, nguồn ngân sách địa phương hạn chế nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, cũng như thực hiện các chương trình, đề án do đội viên tham mưu, đề xuất; các đội viên Đề án có tuổi đời còn trẻ, mới tiếp cận với công việc nên bước đầu chưa có kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; sự khác biệt về phong tục, tập quán đã ảnh hưởng đến quá trình thích nghi của đội viên đối với cuộc sống tại địa phương nơi công tác. Đối với các đội viên là người dân tộc Kinh công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số do bất đồng về ngôn ngữ, gặp khó khăn trong công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Những khó khăn đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của các đội viên khi về công tác tại các xã và thực tế đã có 01 đội viên làm đơn xin không tiếp tục tham gia Đề án.

Việc đưa trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông thôn, miền núi là một chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đã thu hút được nhiều trí thức trẻ tham gia. Tuy nhiên, vấn đề khiến các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ băn khoăn nhất chính là chế độ chính sách, bởi khi tham gia Đề án thì đội viên được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định, nhưng khi Đề án sắp kết thúc lại chưa có quy định rõ ràng về chế độ chính sách đối với đội viên tham gia Đề án. UBND huyện Vĩnh Thạnh mong muốn Bộ Nội vụ và các cấp có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến chế độ chính sách cho các đội viên, đặc biệt là việc quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi kết thúc Đề án, bởi các đội viên đang đảm nhiệm chức danh công chức cấp xã ở đúng chuyên ngành mình được đào tạo và phần lớn đều có mong muốn và nguyện vọng sau khi kết thúc Đề án được tỉnh, huyện bố trí công việc phù hợp để tiếp tục cống hiến./.

Khánh An

Tin tức cùng chuyên mục

Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi - Kết quả và một số vấn đề đặt ra

Ngày đăng 02/01/2020
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 đến nay đã đi vào giai đoạn cuối trong lộ trình thực hiện. Qua 06 năm thực hiện, ngoài kết quả đạt được theo mục tiêu, Đề án cũng còn một số hạn chế, đặt ra những vấn đề cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét để Đề án thực sự phát huy hiệu quả.

Đề án 500 trí thức trẻ góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương

Ngày đăng 27/12/2019
Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và các quyết định của Bộ Nội vụ về triển khai và phân bổ đội viên tham gia Đề án, tỉnh Phú Yên có 30 xã của 6 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án, với tổng số 30 trí thức trẻ được tuyển chọn và bố trí công tác theo 5 chức danh công chức, gồm: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch và Tài chính - Kế toán. Tuy nhiên, đến tháng 6/2019, số lượng đội viên còn lại là 25, bởi có 04 đội viên xin thôi công tác và đã được cấp thẩm quyền cho phép; 01 đội viên không may qua đời do tai nạn giao thông.

Đề án 500 trí thức trẻ - nhìn lại chặng đường đã qua

Ngày đăng 30/12/2019
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh có 7 đội viên được phân công về công tác ở 2 huyện Vân Đồn và Cô Tô. Nhìn lại chặng đường Đề án đã qua, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở...

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ: Cần sự quan tâm của Trung ương và chính quyền địa phương

Ngày đăng 25/12/2019
Trong hơn 4 năm thực hiện nhiệm vụ, các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ không ngại khó, ngại khổ để đến với đồng bào của các xã nghèo; làm việc, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ.

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ xứng đáng được tuyển dụng chính thức để tiếp tục cống hiến

Ngày đăng 20/12/2019
Với những đóng góp và sự trưởng thành qua thực tiễn công tác của các đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), các trí thức trẻ xứng đáng được tuyển dụng chính thức để tiếp tục làm việc và cống hiến.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.