Hà Nội, Ngày 16/12/2019

Tỉnh Yên Bái phát huy hiệu quả mô hình Dự án 600 Phó Chủ tịch xã 

Ngày đăng: 09/11/2019   08:41
Mặc định Cỡ chữ
Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tỉnh Yên Bái đã tích cực chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện các đề án, dự án của Trung ương, đặc biệt là việc triển khai, thực hiện Quyết định số 804/QĐ-BNV ngày 23/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã thuộc 62 huyện nghèo (gọi tắt là Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái Đinh Xuân Cường báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 30/10/2019

Theo đó, tỉnh Yên Bái được tăng cường 20 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch UBND 20 xã thuộc các huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn là Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Trong đó, 11 đội viên là Phó Chủ tịch xã phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, 9 đội viên phụ trách lĩnh vực kinh tế - nông, lâm nghiệp. Việc tăng cường trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cho các xã đặc biệt khó khăn của các huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Dự án 600 Phó Chủ tịch xã của tỉnh Yên Bái trong những năm qua, thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, UBND các xã và sự phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn có liên quan, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của từ tỉnh tới cơ sở. Đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, kiểm tra đánh giá, định hướng cho đội viên triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn nghỉ, sinh hoạt, trang thiết bị làm việc cho đội viên. Các chế độ chính sách của đội viên được triển khai thực hiện kịp thời đảm bảo đúng chế độ. Do vậy, đến nay đội viên đã yên tâm công tác.

Sau khi về nhận nhiệm vụ tại xã, hầu hết các đội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Đảng ủy, UBND xã. Các đội viên đều còn trẻ, nhiệt tình, năng động, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, có sức khỏe, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, học hỏi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, không ngại khó khăn gian khổ, tận tâm, tận tụy với công việc, chủ động xuống các thôn, bản tiếp xúc với người dân, tìm hiểu phong tục tập quán, nắm bắt tình hình, bước đầu đề xuất, triển khai một số giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy tinh thần “thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội”.

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, tỉnh Yên Bái rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, tỉnh Yên Bái giao Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Dự án, cũng như hướng dẫn UBND các huyện, các xã, các đội viên trong quá trình triển khai Dự án theo đúng quy định.

Hai là, thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương triển khai Dự án, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng cho các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Dự án tại các xã; nắm bắt kết quả công tác của đội viên; kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đội viên.

Ba là, tổ chức đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành thành nhiệm vụ của đội viên đúng quy trình khách quan; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ vào các vị trí, chức vụ phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, theo năng lực của đội viên.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Một là, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tham mưu thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh quản lý, theo dõi, nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên là cán bộ, công chức, viên chức trưởng thành sau khi kết thúc Dự án.

Hai là, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ, công chức, viên chức là đội viên Dự án theo vị trí công việc được đảm nhiệm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt qua các kênh thông tin, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, động viên các cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thực hiện tốt nhiệm vụ hàng năm.

Ba là, đề nghị Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách thu hút trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; quan tâm nhân rộng triển khai Dự án thí điểm này tới các xã đặc biệt khó khăn còn lại của tỉnh, để kịp thời tăng cường thêm nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, bổ sung vào chức danh lãnh đạo, quản lý các địa phương của tỉnh, đặc biệt là các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn./.

Nhật Vy

Tin tức cùng chuyên mục

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ của Đảng

Ngày đăng 13/12/2019
Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta, nhất là trong công tác cán bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo cho Đảng trở thành một tổ chức chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, trên cơ sở đó trí tuệ của toàn Đảng - cội nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng, được phát huy một cách tối đa. Vì vậy, trong công tác tổ chức, cán bộ - công tác then chốt của Đảng càng phải coi trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc này. Bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò của nguyên tắc cơ bản, nền tảng trong công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. 

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Cơ hội để đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức

Ngày đăng 13/12/2019
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định, việc sáp nhập huyện, xã cũng là cơ hội để đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức. Ai làm được việc thì bố trí vào bộ máy mới.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

Ngày đăng 12/12/2019
Sau bốn phiên làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mọi nội dung theo chương trình đề ra.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 24

Ngày đăng 12/12/2019
Sáng ngày 12/12/2019, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 24 thẩm tra đợt 3 đối với các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 12 tỉnh.

Thủ tướng: Thanh niên hãy là những tinh hoa, đi đầu trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng 12/12/2019
Tại cuộc đối thoại với gần 1.000 thanh niên, Thủ tướng nêu rõ Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên Việt Nam trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn để đóng góp đưa những chủ nhân tương lai của đất nước phấn đấu trở thành những người hùng, người tài năng, đức độ trong thời kỳ đổi mới. “Hãy là những tinh hoa, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu”.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.