Hà Nội, Ngày 20/11/2019

Cần Thơ: Tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tôn giáo thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng: 08/11/2019   10:53
Mặc định Cỡ chữ
Ở thành phố Cần Thơ, các thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện giữa các tổ chức, cá nhân tôn giáo với cơ quan quản lý nhà nước có nhiều thuận lợi, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã quy định đơn giản hóa một số thủ tục hành chính (TTHC) về tín ngưỡng, tôn giáo. Theo ông Lư Thanh Hiền, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ, thay vì trước đây một số nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải thực hiện thủ tục đăng ký, thì hiện nay, chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết để các cơ quan này có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức tôn giáo, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra. Đối với một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, người đại diện cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để biết, như: thông báo lễ hội định kỳ; thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng; thông báo hoạt động của cơ sở đào tạo; thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử; thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành; thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc; thông báo hội nghị thường niên…

Công chức Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ tư vấn, hướng dẫn TTHC cho cá nhân, tổ chức tôn giáo.

Ngoài ra, cũng theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, thời gian giải quyết một số TTHC cũng được rút ngắn so với trước. Ông Hồ Hồng Sương, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Thới Lai cho biết: “Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định khi tổ chức đã được cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo đáp ứng đủ các điều kiện luật định thì có thể gửi hồ sơ để công nhận là tổ chức tôn giáo. Trong đó, đã quy định giảm thời gian hoạt động ổn định, liên tục của tổ chức hoạt động tôn giáo từ 23 năm xuống còn đủ 5 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đây là một quy định thuận lợi cho các tổ chức khi đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo”…

Hiện nay, các quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tôn giáo trong thực hiện các TTHC có liên quan. Ông Trương Công Khanh, Trưởng ban Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, thành phố Cần Thơ cho biết: “Thời gian qua, Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tôn giáo, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại nhiều lần”.

Còn theo ông Lương Hữu Phước, Trưởng ban Ban Quy ước các phái đạo Cao Đài, các vị trong Ban Cai quản các họ đạo đánh giá cao về công tác cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo thành phố. Những gì chưa hiểu thì được cán bộ nơi đây giải thích cặn kẽ, tạo thuận lợi để đáp ứng nhu cầu đạo sự ở địa phương. Cụ thể, các TTHC, như: hồ sơ xin trùng tu hoặc xây mới cơ sở thờ tự, tiếp nhận thông báo các cuộc đại hội, lễ hội bất thường và thường niên… được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng các chức sắc, tín hữu Cao Đài…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các TTHC trong lĩnh vực này cũng đã bộc lộ một vài khó khăn, hạn chế. Cụ thể, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, có Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, có chức năng giống như bộ phận “Một cửa”, nhưng bộ phận này chưa được trang bị các thiết bị phục vụ cho bộ phận “Một cửa”, cũng như không có biên chế công chức phụ trách mà chỉ phân công chuyên viên phụ trách nghiệp vụ thay phiên nhau trực...

Ông Lê Hùng Yên, Trưởng ban Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ thành phố) kiến nghị: “Để thuận tiện trong việc thực hiện các TTHC theo quy trình ISO đã được công bố về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Tôn giáo đề nghị các tổ chức tôn giáo hướng dẫn các cơ sở, cá nhân tôn giáo trực thuộc thực hiện các thủ tục theo quy định về trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tôn giáo khi thực hiện các TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cần sử dụng phương pháp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Cổng thông tin Ban Tôn giáo thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho chức sắc, chức việc các tôn giáo”…./.

Theo: baocantho.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đà Nẵng bắt đầu “chia lửa” nhiệm vụ công

Ngày đăng 18/11/2019
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành Đề án “Rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm”. Đây được đánh giá là giải pháp cốt lõi để cải cách hoạt động công vụ trong bối cảnh sự kết hợp giữa cơ quan nhà nước và thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong hoạt động cung ứng dịch vụ công trở thành một xu hướng tất yếu.

Quản trị thông minh, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Ngày đăng 18/11/2019
Sáng 15/11/2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Thủ tục hành chính hải quan được điện tử hóa ở hầu hết các khâu

Ngày đăng 15/11/2019
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực hải quan được triển khai thường xuyên, liên tục với mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, tạo thuận lợi về thủ tục và giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính hải quan giúp tiết kiệm từ 1.000 đến 2.000 tỷ đồng/năm

Ngày đăng 14/11/2019
Ngày 13/11/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh công bố Đề án tạo thuận lợi thương mại: Thủ tục hải quan trong hoạt động Logistics và chống ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái, mục tiêu giảm 70% thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội ước tính từ 1.000 đến 2.000 tỷ đồng/năm.

Tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 13/11/2019
Là một trong 3 địa phương được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn thí điểm dịch vụ công, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG), quyết tâm triển khai thành công để tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả mà người dân, doanh nghiệp mong mỏi.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.