Hà Nội, Ngày 20/11/2019

Huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ

Ngày đăng: 07/11/2019   03:37
Mặc định Cỡ chữ
Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mang tính đột phá, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được xác định là khâu trọng tâm, phải đẩy mạnh thực hiện từ huyện xuống cơ sở. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, huyện Tam Đảo đã thành lập và đi vào hoạt động Trung tâm hành chính công huyện, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Những thành quả bước đầu

Trung tâm hành chính công huyện Tam Đảo được thành lập theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND huyện Tam Đảo, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18/10/2017. Nhằm hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ, UBND huyện đã ban hành những quy chế, quy định về nguyên tắc, lề lối làm việc, chế độ trách nhiệm của Trung tâm hành chính công; các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính. Theo đó, công dân đến làm việc được hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhanh chóng, tiện lợi, công tác niêm yết, công khai các thủ tục hành chính được Trung tâm hành chính công và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Mặt khác, Trung tâm hành chính công huyện đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền, đảm bảo thời gian quy định, thực hiện đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kịp thời kiểm tra hoàn tất việc cập nhật và chuyển ngay nếu hồ sơ hợp lệ.

Trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tính riêng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/10/2019, Trung tâm hành chính công huyện Tam Đảo đã tiếp nhận 1.880 hồ sơ, giải quyết được 1.845 hồ sơ (đạt 98%), trong đó giải quyết đúng và trước hạn là 1.815 hồ sơ (chiếm 98%); giải quyết chậm có 26 hồ sơ (chiếm 2%); đang trong thời hạn giải quyết là 35 hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng trình tự, thủ tục, giải quyết theo quy trình, đúng pháp luật, không có hiện tượng cán bộ gây phiền hà đối với người dân.

Nhiều cách triển khai sáng tạo và hiệu quả

Qua đợt khảo sát về công tác cải cách hành chính tại huyện Tam Đảo ngày 06/11/2019, Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ đã đánh giá cao những cách thức triển khai của lãnh đạo UBND huyện và Trung tâm hành chính công huyện Tam Đảo trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, được phân công tiếp nhận theo 03 nhóm lĩnh vực thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND huyện và các cơ quan trực thuộc huyện như: 1) Lĩnh vực nội vụ, dân tộc, lao động - thương binh và xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo; 2) Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế và hạ tầng, tài chính - kế hoạch; 3) Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thanh tra (tiếp công dân và xử lý đơn thư). Đây là một cách triển khai sáng tạo và hiệu quả, phù hợp với thực tế tại địa phương. Bởi vì, số lượng công chức, viên chức được bố trí ở bộ phận này rất hạn chế (chỉ có 03 người), do vậy phân theo lĩnh vực như trên giúp thuận tiện cho việc theo dõi, tiếp nhận; đồng thời hướng tới sự chuyên nghiệp hóa trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ngoài ra, các công chức, viên chức còn được phân công kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ như tham mưu công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kế toán, văn thư tại Trung tâm.

Đặc biệt, các phòng, ban chuyên môn cũng như cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong hệ thống tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính luôn đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn; luôn tận tụy phục vụ người dân… do đó tỷ lệ hồ sơ luôn được giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ cao; thời gian được rút ngắn nhiều hơn so với quy định; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Trung tâm hành chính công đóng vai trò là đơn vị độc lập theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, đã thực sự là chỗ dựa cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Đinh Văn Mười, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Ảnh: Mạnh Quân.

Còn nhiều trăn trở

Qua thời gian thực hiện mô hình Trung tâm hành chính công, cho thấy sự hiệu quả và nhiều ưu điểm rõ nét như: tiết kiệm biên chế và có điều kiện chuyên nghiệp hóa trong việc phục vụ tổ chức, người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến một nền hành chính phục vụ. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Tam Đảo vẫn còn nhiều những trăn trở, đó là hiện nay theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công chỉ được triển khai ở cấp tỉnh, chưa triển khai đối với cấp huyện. Vì vậy, để có đủ cơ sở pháp lý cho tổ chức hoạt động của Trung tâm hành chính công, đề nghị cấp có thẩm quyền kiến nghị với Chính phủ cho phép thực hiện mô hình Trung tâm hành chính công cấp huyện là đơn vị trực thuộc UBND huyện với các địa phương có điều kiện triển khai. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu chỉ đạo các ngành thuế, kho bạc cử cán bộ bố trí tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp huyện; khi được phép triển khai cần có quy định rõ số biên chế lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; có chế độ đãi ngộ thỏa đáng để người lao động yên tâm công tác tại Trung tâm hành chính công.

Mặt khác, các cấp, ban, ngành cần nghiên cứu chỉ đạo triển khai phân cấp, ủy quyền giải quyết cho cấp trưởng phòng ở một số lĩnh vực, tạo điều kiện cho việc giải quyết đúng và trước hạn trong thực hiện giải quyết 50% thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công theo kế hoạch; có giải pháp hỗ trợ xây mới Trung tâm hành chính công và Ban tiếp công dân đáp ứng yêu cầu thực hiện theo quy định tiếp nhận và giải quyết 50% thủ tục hành chính tại chỗ và đề án đã được phê duyệt./.
 

Lê Doãn Sơn

Tin tức cùng chuyên mục

Đà Nẵng bắt đầu “chia lửa” nhiệm vụ công

Ngày đăng 18/11/2019
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành Đề án “Rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm”. Đây được đánh giá là giải pháp cốt lõi để cải cách hoạt động công vụ trong bối cảnh sự kết hợp giữa cơ quan nhà nước và thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong hoạt động cung ứng dịch vụ công trở thành một xu hướng tất yếu.

Quản trị thông minh, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Ngày đăng 18/11/2019
Sáng 15/11/2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Thủ tục hành chính hải quan được điện tử hóa ở hầu hết các khâu

Ngày đăng 15/11/2019
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực hải quan được triển khai thường xuyên, liên tục với mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, tạo thuận lợi về thủ tục và giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính hải quan giúp tiết kiệm từ 1.000 đến 2.000 tỷ đồng/năm

Ngày đăng 14/11/2019
Ngày 13/11/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh công bố Đề án tạo thuận lợi thương mại: Thủ tục hải quan trong hoạt động Logistics và chống ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái, mục tiêu giảm 70% thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội ước tính từ 1.000 đến 2.000 tỷ đồng/năm.

Tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 13/11/2019
Là một trong 3 địa phương được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn thí điểm dịch vụ công, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG), quyết tâm triển khai thành công để tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả mà người dân, doanh nghiệp mong mỏi.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.