Hà Nội, Ngày 20/11/2019

Đoàn công tác Bộ Nội vụ khảo sát công tác cải cách hành chính tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 06/11/2019   06:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/11/2019, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do bà Phạm Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo ba Trung tâm Hành chính công (TTHCC) thuộc tỉnh Vĩnh Phúc: TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc, TTHCC thành phố Vĩnh Yên, TTHCC huyện Tam Đảo về thực hiện công tác cải cách hành chính.

TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc

TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 22/01/2018. Hiện nay Trung tâm đang tiếp nhận 1.463 thủ tục hành chính (TTHC) của 20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, trong đó có 2 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc (đứng ngoài cùng bên phải) giới thiệu khái quát mô hình TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ.

Tính đến ngày 04/11/2019, Trung tâm đã tiếp nhận 61.458 hồ sơ, đã giải quyết 56.610 hồ sơ, giải quyết trước và đúng hạn 54.957 hồ sơ (đạt 97,08%), chậm hạn 1.653 hồ sơ (chiếm 2,92%).

Tại TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc tách 3 công đoạn tương đối độc lập. Cán bộ biệt phái các cơ quan, đơn vị chỉ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; ngân hàng chỉ thu phí, lệ phí. Cán bộ chuyên trách của TTHCC giám sát chung và thông qua phần mềm giám sát quá trình giải quyết từng hồ sơ, kiểm tra kết quả, xác nhận kết quả và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Như vậy, cán bộ các cơ quan, đơn vị không tiếp xúc với tiền sẽ tránh được tiêu cực tại TTHCC.

Cùng với đó, TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc đặt trọng tâm vào việc giám sát tình hình giải quyết TTHC để tránh những “tiểu xảo” khi giải quyết. Cụ thể, giám sát chặt chẽ thời gian giải quyết của từng cơ quan, đơn vị so với quy định; kiểm tra chất lượng kết quả trả cho tổ chức, cá nhân; yêu cầu bổ sung hồ sơ phải đúng những thành phần hồ sơ cần thiết… nhằm tránh các cơ quan, đơn vị lợi dụng kéo dài thời gian giải quyết TTHC.

Người dân thực hiện chữ ký số trong giải quyết TTHC tại TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc trả kết quả do cán bộ chuyên trách của  Trung tâm kiểm soát. Khi một hồ sơ được các các cơ quan giải quyết xong, trả kết quả cho TTHCC, Trung tâm kiểm tra nội dung kết quả và các thành phần kèm theo (nếu có), nếu đảm bảo thì xác nhận kết quả để phần mềm kết thúc giải quyết hồ sơ và thông báo quan tin nhắn điện thoại hoặc qua Zalo tới người nộp hồ sơ biết và nhận kết quả.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trước đây do không có cơ quan giám sát độc lập nên khó có thể kiểm soát được toàn bộ công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết từ các cơ quan, đơn vị. Đến nay, TTHCC tỉnh đi vào hoạt động, công tác cải cách TTHC đã đi vào nền nếp hơn. Về khó khăn, nhiều TTHC có thể ghép lại rất thuận tiện cho tổ chức, cá nhân nhưng nay phải tách ra riêng nên người dân phải chuẩn bị hồ sơ 2 lần, dẫn đến phải giao dịch nhiều lần gây mất thời gian; đồng thời, một số TTHC chưa thực hiện liên thông gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân…

TTHCC thành phố Vĩnh Yên

Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3/2018. Hiện nay TTHCC thành phố Vĩnh Yên áp dụng phần mềm điện tử một cửa dùng chung của tỉnh liên thông từ xã, phường, thành phố đến tỉnh trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. 

Người dân giải quyết TTHC tại TTHCC thành phố Vĩnh Yên

TTHCC thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận, giải quyết 100% các TTHC của các phòng chuyên môn theo quy định thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố được đăng tải trên phần mềm dùng chung của tỉnh.

Trong năm 2018, TTHCC thành phố Vĩnh Yên đã nhận và giải quyết được 3.873 hồ sơ đến giao dịch. Trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn: 1.442 (đạt 37,26%); hồ sơ giải quyết trước hạn: 2.173 (đạt 56,08%); hồ sơ chậm hạn: 04 (chiếm 0,1%); hồ sơ đang giải quyết: 254 (chiếm 6,56%). 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã nhận và giải quyết được 2.458 hồ sơ đến giao dịch. Trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn: 792 (đạt 32,2%); hồ sơ giải quyết trước hạn: 1.569 (đạt 63,8%); hồ sơ chậm hạn: 17 (chiếm 0,7%); hồ sơ đang giải quyết: 80 (chiếm 3,3%).

Ông Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên cho biết, sau gần 02 năm đi vào hoạt động, TTHCC thành phố đã thực hiện tốt chức năng làm đầu mối tập trung, hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn thành phố. Mỗi lĩnh vực chuyên môn đều có 01 công chức tiếp nhận (thay vì công chức thuộc bộ phận Một cửa trước kia tiếp nhận nhiều lĩnh vực) nên hồ sơ ngay từ khi cá nhân, tổ chức, đến nộp đã được hướng dẫn, giám sát chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế việc đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ như trước kia… Trong quá trình hoạt động, có bộ phận chuyên trách đôn đốc, giám sát việc giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn. 

Ông Lê Trung Trường, Phó Trưởng đoàn công tác Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Trung Trường – Phó Trưởng đoàn công tác Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả TTHCC thành phố Vĩnh Yên đạt được trong thời gian qua. Ông Lê Trung Trường đề nghị TTHCC thành phố sớm hoàn thiện mô hình TTHCC đầy đủ hơn về: bảng tên công chức, viên chức tiếp công dân trong quá trình giải quyết TTHC…

TTHCC huyện Tam Đảo

TTHCC huyện Tam Đảo bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10/2017. 

Ông Lê Trung Trường – Phó Trưởng đoàn công tác Bộ Nội vụ khảo sát việc tiếp nhận TTHC tại TTHCC huyện Tam Đảo.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, tổng số hồ sơ giải quyết tại TTHCC huyện: 1.880 hồ sơ; đã giải quyết được 1.845 hồ sơ (đạt 98%). Trong đó số hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn là 1.815 hồ sơ, chiếm 98% tổng số hồ sơ đã giải quyết; số hồ sơ giải quyết chậm hạn là 26 hồ sơ  (chiếm 2%); tổng số hồ số đang trong thời hạn giải quyết là 35 hồ sơ.

Ông Khổng Đình Ngôn, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Tam Đảo cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, các sở, ngành, đặc biệt là Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh, đến nay hoạt động của TTHCC huyện đã ổn định, hiệu quả; các phòng chuyên môn cũng như mỗi cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong hệ thống tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC luôn đề cao trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ cao. Thời gian giải quyết các TTHC được cắt giảm nhiều hơn so với quy định; môi trường, điều kiện làm việc tại Trung tâm ngày càng được nâng cao theo hướng hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết TTHC.

Về khó khăn của huyện, mô hình TTHCC cấp huyện chưa được Chính phủ có văn bản quy định chính thức (hiện TTHCC huyện Tam Đảo vẫn theo mô hình tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo và triển khai nên chưa có cơ sơ pháp lý vững chắc cho việc triển khai các hoạt động theo chiều sâu). 

Bên cạnh đó, diện tích phòng làm việc của Trung tâm còn chật hẹp, công chức của Trung tâm kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa có đủ điều kiện về thời gian để thực hiện tốt hơn công tác chuyên môn.

Ông Đinh Văn Mười, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Mười, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo đề xuất, mô hình TTHCC cấp huyện cần sớm được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu cho phép thực hiện, bởi hiện nay theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, mô hình TTHCC chỉ được triển khai tại cấp tỉnh.

Là địa phương có hơn 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, do đó những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của huyện Tam Đảo đáng được ghi nhận. Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) Phạm Thu Hằng, Trưởng đoàn công tác cho biết, các đề xuất, kiến nghị của huyện sẽ được Đoàn công tác tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Một số hình của Đoàn công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc:

 
 
 

 

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Ngày đăng 19/11/2019
Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã gửi Thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, công chức, viên chức các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Nội vụ. Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”

Ngày đăng 17/11/2019
Ngày 17/11/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức chung khảo Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019 (Hội thi).

Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Nội vụ năm 2019

Ngày đăng 12/11/2019
Sáng ngày 12/11/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ năm 2019.

Hội nghị tập huấn, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ và nâng cao năng lực cho công chức

Ngày đăng 02/11/2019
Ngày 01/11/2019, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ và nâng cao năng lực cho công chức. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý III năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019

Ngày đăng 01/11/2019
Sáng ngày 01/11/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý III năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.