Hà Nội, Ngày 20/11/2019

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 05/11/2019   02:30
Mặc định Cỡ chữ
Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP) sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và công tác cải cách hành chính...

Nhằm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2019, UBND TP sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và công tác cải cách hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức; chuẩn hóa thiết bị đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá và sử dụng hiệu quả kết quả khảo sát để đề ra các giải pháp hoàn thiện.

Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quyết tâm thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức, Đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Ảnh minh họa.  

UBND TP cũng sẽ tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào Thành phố; thúc đẩy 4 ngành công nghiệp trọng yếu và các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, nhất là các ngành cơ khí chế tạo, hóa dược, chế biến tinh lương thực thực phẩm; điều chỉnh, bố sung chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đề xuất tăng mức hỗ trợ cho 6 nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố; tăng cường quản lý nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án giảm thất thoát nước, tăng cường mở rộng mạng lưới cấp nước, chú trọng việc phát triến mạng lưới cấp nước tại các khu vực tiếp nhận nguồn nước mới; tập trung triến khai thực hiện Đề án tổ chức thực hiện chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh, rạch trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án tổ chức thực hiện cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975.

Phấn đấu từ nay đến cuối năm có 100% phường, xã, thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân về vệ sinh môi trường; 100% người dân thành phố Hồ Chí Minh được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm 100% điêm ô nhiễm về rác thải trên địa bàn Thành phố và không để phát sinh điểm ô nhiễm mới; vận động 100% hộ gia đình và chủ nguồn thải chấp hành việc trả chi phí thu gom, vận chuyên và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; ban hành tiêu chí và quy trình công nhận danh hiệu khu phổ - ấp, phường - xã đạt tiêu chuẩn “khu phố - ấp sạch”, “phường - xã sạch”; tổ chức lại phương án, hợp tác xã thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường và tính hiệu quả cho chương trình phân loại rác tại nguồn; triển khai thực hiện tổng thể các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng…

Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa - xã hội cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, bổ trợ tư pháp; đây mạnh công tác đôi ngoại; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và quốc phòng - an ninh./.

Theo: voh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đà Nẵng bắt đầu “chia lửa” nhiệm vụ công

Ngày đăng 18/11/2019
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành Đề án “Rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm”. Đây được đánh giá là giải pháp cốt lõi để cải cách hoạt động công vụ trong bối cảnh sự kết hợp giữa cơ quan nhà nước và thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong hoạt động cung ứng dịch vụ công trở thành một xu hướng tất yếu.

Quản trị thông minh, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Ngày đăng 18/11/2019
Sáng 15/11/2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Thủ tục hành chính hải quan được điện tử hóa ở hầu hết các khâu

Ngày đăng 15/11/2019
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực hải quan được triển khai thường xuyên, liên tục với mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, tạo thuận lợi về thủ tục và giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính hải quan giúp tiết kiệm từ 1.000 đến 2.000 tỷ đồng/năm

Ngày đăng 14/11/2019
Ngày 13/11/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh công bố Đề án tạo thuận lợi thương mại: Thủ tục hải quan trong hoạt động Logistics và chống ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái, mục tiêu giảm 70% thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội ước tính từ 1.000 đến 2.000 tỷ đồng/năm.

Tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 13/11/2019
Là một trong 3 địa phương được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn thí điểm dịch vụ công, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG), quyết tâm triển khai thành công để tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả mà người dân, doanh nghiệp mong mỏi.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.